Bijgewerkt: 4 maart 2024

Nieuw beleid duurzame energie Noord-Holland is lege huls

Nieuws -> Provincie

Bron: GroenLinks provinciale staten Noord-Holland
28-10-2011

Het eerder deze week door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland uitgebrachte 'koersdocument Duurzame Energie' is vooral een lege huls. De provincie pronkt vooral met andermans veren. Dat geldt voor initiatieven rondom wind op zee, duurzaam bouwen en groen gas uit bio-massa. Bovendien gaat de provincie geheel voorbij aan de voor Noord-Holland zeer kansrijke optie van wind op land.

Gedeputeerde Staten imiteren hiermee het Rijk, dat met haar onlangs gesloten ‘Green New Deal’ ook vooral aan de loop gaat met initiatieven van anderen. Als provinciaal beleidsspeerpunt geldt een beleid voor wind op zee, waar de provincie zelf echter niets aan doet. De initiatieven met wind op zee komen van andere landen, de provincie kijkt letterlijk vanaf de zijkant toe en probeert wat mee te liften.

Elsenhove Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Nieuwbouw in Elsenhove: duurzame materialen en systemen


Het provinciaal speerpunt duurzaam bouwen is feitelijk vooral gemeentelijk beleid, die daarbij door de provincie worden ondersteund met wijze raad en een subsidiepot voor particuliere initiatieven. Het speerpunt groen gas uit biomassa is een zaak van het bedrijfsleven, waarbij de provincie haar beleid vrijwel beperkt tot kennisontwikkeling.

Opvallend is, dat waar op de website van de provincie nog het doel van 20% duurzame energie in 2020 staat, in het koersdocument alleen veel woorden en geen concrete doelen meer zijn te vinden. Ook het doel van 430 MW windenergie in 2012, dat in het coalitieakkoord al was vervaagd naar het totale aandeel duurzame energie ‘waar de coalitie niet aan zou tornen’, is in het document helemaal niet meer terug te vinden.

Maar meest opvallend is het schromelijk gebrek aan ambitie en het laten liggen van de voor Noord-Holland juist kansrijke optie van wind op land. Daar is voor Noord-Holland juist nog een wereld te winnen. Dat kan door dergelijk beleid samen met de lokale bevolking op te pakken en door hen mee laten profiteren van de energie.

Dat kan door de modernste geluidarme technieken toe te passen en de meest slimme, voor iedereen aanvaardbare en aantrekkelijke situering te kiezen. GroenLinks zal in de komende periode de lege huls van Gedeputeerde Staten met concrete voorstellen vullen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.