Bijgewerkt: 4 maart 2024

De voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
22-02-2023

De voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie (RES) van zowel Noord-Holland Noord als Noord-Holland Zuid laat zien dat in beide RES-regio’s groei is in duurzame opwekking van zonne- en windenergie ? meldt de Provincie Noord-Holland.

In de voortgangsrapportage wordt de conclusie getrokken dat de aankomende jaren in het teken moeten staan van continueren en versnellen van de uitvoering. Daarnaast worden voorbereidingen gestart voor een eventuele herijking van de RES. 

Elk jaar geven de gemeenten, waterschappen en provincie in een Voortgangsrapportage aan hoe ver ze zijn met de uitvoering van de RES. Zij werken samen om hun ambitie, die in 2021 in de RES 1.0 is vastgelegd, voor 2030 te realiseren. Noord-Holland Noord heeft de ambitie 3,6 terawattuur (TWh) duurzame zonne- en windenergie op land op te wekken. Noord-Holland Zuid heeft deze ambitie op 2,7 TWh gezet. 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

Een windmolen langs de snelweg

Groei in duurzame energieopwekking. In Noord-Holland Noord is grote groei van opwekking zichtbaar. Deze groei is grotendeels toe te schrijven aan de realisatie van het windpark Wieringermeer. Ook in Noord-Holland Zuid is groei zichtbaar. Het is nog te vroeg om te zeggen of de regio’s hun ambities gaan halen. Het is zichtbaar dat de gemeenten in de regio bezig zijn met de uitvoering. Er is een gezamenlijke behoefte om in te zetten op de uitvoering van de RES en deze te continueren en versnellen waar het kan. 

Actualisatie van kaart zoekgebieden. Beide RES-regio’s hebben een kaart met zoekgebieden. In deze zoekgebieden wordt onderzocht of duurzame opwekking met zonne- of windenergie of een combinatie van beiden mogelijk is. De RES wordt geactualiseerd (herijkt) wanneer er aanvullingen of wijzigingen zijn op de huidige RES-kaart 1.0. In beide regio’s zijn nieuwe ontwikkelingen op basis waarvan dit jaar gestart wordt met het proces van de herijking van de RES (2.0). In dit proces kunnen ook nieuwe zoekgebieden worden onderzocht. Er wordt gekoerst op herijking van de RES  in 2024. Dan kunnen ook de vergunningen voor eventuele nieuwe windparken tijdig worden afgegeven om het doel in 2030 te halen. Voortgangsrapportage RES Noord-Holland Noord (pdf 21 pagina’s) Voortgangsrapportage RES Noord-Holland Zuid (pdf 17 pagina’s)

Het doel van de voortgangsrapportage is het beantwoorden van de vraag of de regio op koers ligt voor het RES-bod 2030 (de ambitie van 3,6 TWh) voor de opwek van hernieuwbare energie. In de Regionale Structuur Warmte (RSW) zijn werkafspraken gemaakt over het omgaan met bovenlokale warmtebronnen. Deze bronnen maken geen onderdeel uit van het RES-bod en zijn zodoende niet opgenomen in deze rapportages.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.