Bijgewerkt: 26 september 2022

Provincie en gemeenten in NH onderzoeken ondersteuning van lokale pers

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
11-10-2018

De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of het mogelijk is de regionale journalistiek in de provincie te versterken. 'We lopen vast tegen muren aan, ook als het gaat over samenwerking, maar het is een poging waard' - aldus commissaris van de Koning (cdK) Johan Remkes tijdens de ronde-tafelbijeenkomst over de toekomst van de regionale en lokale journalistiek op 5 oktober 2018 in het provinciehuis te Haarlem.

De discussie ging over de verschraling van de regionale en lokale journalistiek. Op uitnodiging van cdK Remkes, burgemeester Jos Wienen van Haarlem en burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum voerde een panel van deskundigen het gesprek met elkaar en met een volle zaal. 'Past het de overheid om in te grijpen?' - vroeg Remkes zich af in zijn welkomstwoord.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Johan Remkes commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland op en archieffoto uit 2017


Het lokale media-aanbod staat onder druk, aldus onderzoek uit juni 2018 van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor een volwassen democratie is onafhankelijke, diverse en vrije pers echter een onmisbare voorwaarde. Op initiatief van de Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeenteraden van Haarlem en Hilversum werd een rondetafelgesprek gehouden over de toekomst van lokale en regionale journalistiek.

Panelleden. Het panel tijdens het rondetafelgesprek op 5 oktober bestond uit: Pieter Broertjes - burgemeester Hilversum, Thomas Bruning – Nederlandse Vereniging van Journalisten, Paul van Gessel - directeur NH Media en AT5, Hugo Schneider - hoofdredacteur HMC en regionale kranten TMG, Jos Wienen - burgemeester Haarlem, Rene van Zanten - Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Waakhond. Jos Wienen: 'Ik maak mij zorgen dat lokale media de waakhondfunctie minder waar kunnen maken. De overheid moet nadenken hoe verdere verschraling te voorkomen.' Broertjes, Bruning en Van Zanten delen deze zorgen. Broertjes: 'Niks doen is geen optie. We moeten niet alleen ach en wee roepen.'

'Overal in Nederland hebben we nog goede regionale media', weerspreekt Van Gessel. Schneider vult aan: 'De belangstelling voor regionale en lokale journalistiek is nog nooit zo hoog geweest. Maar betalen, ho maar. Publieke mediapartijen gaan er met betaald werk vandoor door onze content gratis te publiceren. Lokale media steunen zo op mediabedrijven zoals TMG. Er moet een duurzaam verdienmodel komen. Nieuws is niet gratis.' Bruning reageert: 'We moeten elkaar niet de tent uitvechten. Ik pleit ervoor regionale taken aan de regionale pers over te laten.'

Subsidie en samenwerking. Van Zanten vindt het opvallend dat de directeuren van de lokale mediakanalen roepen dat het juist heel goed gaat met de lokale journalistiek. 'Dit is geen aanval op de journalistiek. Wij willen graag subsidie gericht op innovatie.' Dat subsidie een goede bijdrage kan leveren, beamen alle panelleden. Net zoals samenwerking. 'We moeten de structurele oplossing niet voor ons uitschuiven met een fonds', benadrukt Remkes. Over de invulling van deze subsidie en samenwerkingen zijn de meningen echter verdeeld. Er wordt gesproken over loonkostensubsidie voor journalisten, zoals in Denemarken, maar vanuit de zaal geeft oud-hoofdredacteur Rimmer Mulder aan dat de overheid ook niet te dicht op de journalistiek moet zitten. 'Je moet de juiste vorm kiezen. Niet dat de gedeputeerde straks zegt: ‘laten we die subsidie maar weer intrekken’.' Lees ook het artikel van Rondetafelgesprek Regionale en Lokale Journalistiek: 'Stappen vooruit doen' van SP Noord-Holland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.