Bijgewerkt: 4 maart 2024

Provincie NH investeert 69 miljoen euro voor projecten in 2018

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
27-03-2018

Een investering van 69 miljoen euro voor projecten die in 2018 nog starten. Dat is het resultaat van een gezamenlijk voorstel van de Statenfracties van VVD, D66, PvdA en CDA. De eerste stappen voor deze grote investering zijn in 2017 gezet. Nadat de coalitiepartners begin 2015 de handen ineen sloegen met het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ was het medio 2017 tijd om de balans op te maken. Uit de analyse bleek dat de coalitie goed op weg is en dat veel doelen deze coalitieperiode nog behaald worden. Maar de ambities van deze partijen reiken verder.

Hoog tijd om de lat nog hoger te leggen. Met Motie 110 hebben de coalitiepartijen aan Gedeputeerde Staten gevraagd om alle reserves en voorzieningen kritisch tegen het licht te houden. Reserves zonder concreet plan komen weer beschikbaar, zodat dit geld opnieuw geïnvesteerd kan worden. Het resultaat van deze doorlichting zorgt ervoor dat er in totaal € 69 miljoen opnieuw geïnvesteerd kan worden. Tijdens de Statenvergadering van 6 november 2017 is dit voorstel door alle partijen van de Provinciale Staten aangenomen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Een groot deel van het budget, 24 miljoen euro, gaat naar de energietransitie. Een investering die door alle partijen wordt gedragen. Energietransitie wordt in het algemeen gedefinieerd als een structurele verandering van energiesystemen op de lange termijn


Verdeling van het geld. De € 69 miljoen wordt verdeeld over verschillende projecten. Een groot deel van het budget, € 24 miljoen, gaat naar de energietransitie. Een investering die door alle partijen wordt gedragen. 'We staan voor een grote uitdaging de komende jaren. Met deze investering kunnen we zowel nieuwe als lopende projecten financieren en dus nog harder werken aan de klimaatdoelstellingen.' aldus fractievoorzitter Ilse Zaal van D66. Binnen het budget voor de energietransitie is er op verzoek van de CDA fractie een bedrag vrijgemaakt voor de versterking van de regionale duurzame economie. Fractievoorzitter Heleen Keur: 'Met deze middelen kunnen we een grote stap zetten in de ontwikkeling van een Energy en Health campus in Petten, een internationaal centrum voor innovaties op het gebied van gezondheid en energie. Belangrijk, want daarmee halen we meer (hoogwaardige) werkgelegenheid naar de regio. Ook zijn we blij met de extra impuls voor de investeringen in geothermie.'

Naast de investering in de energietransitie gaat er ook een bedrag van € 25 miljoen naar de aanleg van de Duinpolderweg. De VVD fractie zet zich al langer in voor dit project en is dan ook blij met een extra investering in dit project. Fractievoorzitter Erik Annaert: 'Dit bedrag vormt een belangrijke basis voor deze verbinding tussen Noord- en Zuid-Holland door de Bollenstreek. Dit is een project dat we al langer een warm hart toedragen en waarin we nu snel vordering kunnen maken.' Op verzoek van de PvdA fractie worden er middelen vrijgemaakt voor een gezondere leefomgeving, terugdringen geluidsoverlast, versterking toezicht natuurterreinen en natuur intensieve landbouw. 'De PvdA staat voor een hoge kwaliteit van leefomgeving en natuur en het is goed dat daarvoor middelen worden vrijgemaakt'- aldus fractievoorzitter Xander den Uyl van de PvdA.

De overige middelen zijn verdeeld over de restauratie van Rijksmonumenten, het tegengaan van bodemdaling in veenweidegebieden, versnellen van woningbouw en er gaat extra geld naar natuur inclusieve landbouw, zo willen de partijen bijvoorbeeld €1 miljoen investeren in een Living Lab. Dit is een plek om te experimenteren met nieuwe vormen van landbouw. De vrijgekomen middelen komen terecht bij projecten die in 2018 nog starten. Dat was een van de belangrijkste voorwaarden van de coalitiepartners. Deze coalitie is op stoom en heeft al grote stappen gezet. Tijdens de Statenvergadering van maandag 26 maart 2018 zijn de voorgestelde investeringen vastgesteld in een extra begrotingswijziging.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.