Bijgewerkt: 21 september 2023

Overstromingskans 623 huizen

Nieuws -> Provincie

Bron: Amstelveens Weekblad
18-09-2008

Zeker 623 nieuwbouwwoningen die in Amstelveen worden gebouwd, lopen het risico om bij een dijkdoorbraak onder water te lopen. Dit blijkt uit een quikscan van Nirov, het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Hieruit blijkt dat half miljoen nieuwbouwwoningen in Nederland, die gebouwd worden tot 2030, verrijzen in gebieden met een overstromingsrisico.

Risicokaart Amstelveen
(Provincie NH - 2008)

Een deel van de risicokaart van Noord-Holland


Het Nirov vindt het zorgelijk dat er niet nu al extra maatregelen worden genomen om de woningen tegen het water te beschermen. De Deltacommissie adviseerde onlangs nog in haar rapport dat er waterbestendig moet worden gebouwd op terpen, palen, drijvend of op opgehoogde gronden.

Niet alleen de nieuwbouwhuizen in Amstelveen lopen het risico van overstroming. Op de risicokaart voor provincie Noord-Holland is te zien dat een aanzienlijk deel van Amstelveen risico loopt. Ook buurgemeenten Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uithoorn blijven bij een dijkdoorbraak niet gespaard. Het gaat bij het onderzoek uitsluitend om doorbraken van de Noordzee, de grote rivieren en het IJsselmeer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.