Bijgewerkt: 4 maart 2024

Commissaris Johan Remkes informeert staatssecretaris Dijkhoff over vluchtelingenopvang

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
08-11-2015

Johan Remkes, Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland heeft op 6 november 2015 een zogenaamd ambtsbericht gestuurd naar staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.

In dit bericht informeert Remkes de staatssecretaris over de stand van zaken rondom de mogelijkheden voor het realiseren van grote locaties voor de opvang van vluchtelingen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties had hier op 13 oktober om verzocht. Het ambtsbericht is ter informatie naar Gedeputeerde en Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland gestuurd.

Johan Remkes: 'Het vluchtelingenvraagstuk heeft een grote maatschappelijke urgentie en regardeert ook het provinciale bestuur. Daarbij is het wel van belang goed onderscheid te maken tussen rollen en verantwoordelijkheden. De Rijksoverheid (met het COA) en gemeenten nemen het voortouw. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het bedrijfsklaar maken van concrete opvanglocaties.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Johan Remkes, Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland


Verder schrijft de Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland: 'Dit zo zijnde, merk ik - alle reacties van de Noord-Hollandse gemeenten overziend - in zijn algemeenheid ook wel serieuze bedenkingen. Die hebben betrekking op de gevraagde grootschaligheid van de opvang. Gemeenten achten zich vanwege het draagvlak, maar ook vanuit logistieke redenen, onvoldoende in staat om dergelijke grote opvanglocaties aan te wijzen'

Brief commissaris van de Koning aan Provinciale Staten (pdf – 1 pagina)

Brief commissaris van de Koning aan staatssecretaris Dijkhoff (pdf – 4 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.