Bijgewerkt: 4 maart 2024

Vier ton euro voor rotonde Legmeerdijk

Nieuws -> Provincie

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
12-10-2006

De provinciale overheid draagt 400.000 euro bij aan de realisatie van een rotonde voor ontsluiting van de nieuwe woonwijk Nieuw-Oosteinde in Aalsmeer, ten westen van de Westwijk.

In totaal willen gedeputeerde staten (GS) ban Noord-Holland in 2007 ruim 17 miljoen euro besteden aan nieuwe infrastructuurprojecten in de provincie. Uitgangspunt hierbij is het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer.

Dit alles staat in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) voor de periode 2007 - 2011. Het bedrag wordt in 2007 besteed aan onder meer het aanpassen van kruispunten om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren, het maken van ontsluitingswegen voor woonwijken en de aanleg van fietspaden.

Het bedrag dat hiermee gemoeid is, bedraagt ruim 17 miljoen euro. De provincie neemt hiervan ruim 14 miljoen euro voor haar rekening. Het resterende bedrag  komt voor rekening van derden, zoals ROA en gemeenten. Dit is overigens niet het enige dat op infrastructuurgebied wordt gerealiseerd in 2007, de kredietaanvragen voor de overige projecten in het PMI zijn al in een eerder stadium gedaan.

Het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2007 - 2011 bevat plannen voor de komende vijf jaar voor infrastructuur in de provincie Noord-Holland. Provinciale Staten zal het Meerjarenprogramma behandelen tijdens de begrotingsbehandeling in november.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.