Bijgewerkt: 26 september 2023

Bewoners van Amstelland-Meerlanden willen gezonde leefomgeving

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
28-02-2017

Onderzoek geeft aan: 40% inwoners vindt gezonde leefomgeving belangrijkste doel toekomst. De wereld om ons heen verandert continu. Provincie Noord-Holland wil, dat iedereen die hier woont, werkt en op bezoek komt een prettige leefomgeving aantreft. Nu, maar ook in de toekomst. De provincie stelt daarom een omgevingsvisie op met een langetermijnvisie op de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Hoe ontwikkelt het wonen, werken, leven en spelen zich in Noord-Holland, tussen nu en 2050? De provincie wil daarover in gesprek met zoveel mogelijk Noord-Hollanders.

Onder de naam ‘Jouw Noord-Holland’ krijgt iedereen de kans om mee te denken en te praten. De komende maanden worden in heel Noord-Holland huiskamergesprekken en andere evenementen georganiseerd en vindt er dagelijks discussie plaats op de Facebookpagina Jouw Noord-Holland. Ter voorbereiding is in februari een representatief onderzoek gehouden. Daaruit blijkt onder meer, dat de bewoners uit de regio Amstelland-Meerlanden hun woonplek beoordelen met een 7,6. 77% van hen beveelt hun woonplaats van harte aan. 75% van hen verwacht het hele leven in deze regio te blijven wonen. Als het om de toekomst gaat wil men in deze regio met name aandacht voor een gezonde leefomgeving en voldoende woningen 

Foto Amstelveen
De provincie liet onderzoek uitvoeren onder ruim 1500 Noord-Hollanders om te kijken, wat zij waarderen aan hun provincie en wat hun wensen voor de toekomst zijn. Noord-Hollanders blijken behoorlijk honkvast; ruim driekwart denkt de rest van zijn leven in deze provincie te blijven, ook in Amstelland-Meerlanden is dat 75%. En gemiddeld wonen zij al sinds 1975 in deze regio. Als bewoners van deze regio drie doelen voor 2050 mogen noemen die behaald moeten worden noemt 40% een gezonde leefomgeving, 34% voldoende woningen en 32% het behoud van een open landschap.

Opvallend is, dat Noord-Hollanders een rotsvast vertrouwen hebben in de eigen provincie. 77% van de respondenten vindt, dat Noord-Holland zich in de juiste richting ontwikkelt, van de respondenten Amstelland-Meerlanden is dat zelfs 80%. Slechts 49% van de Noord-Hollanders vindt dat Nederland de juiste richting op beweegt. In regio Amstelland-Meerlanden vindt 50% dat.

Jouw Noord-Holland. Van Alkmaar tot de Afsluitdijk, van Schiphol tot de Zaanse Schans, van IJsselmeer tot aan de Noordzee: Noord-Holland is prachtig in al haar diversiteit. Veel van wat we nu zo mooi vinden, hebben we met onze eigen handen gemaakt. Maar door klimaatverandering, bevolkingsgroei en nieuwe technieken moeten we ook nadenken over de toekomst van onze provincie. Daarom bevraagt de provincie haar inwoners over hoe zij willen leven, wonen, werken en spelen in 2050. Via www.jouw-noord-holland.nl kan iedereen daarover meepraten. Van maart t/m juli 2017 staat elke twee weken een nieuw thema centraal. Dat zijn: de economische transitie, energietransitie, mobiliteit, verstedelijking, demografie, sociale tendensen, governance, klimaatverandering, natuur en biodiversiteit en bodem-, water- en luchtkwaliteit. Lees ook: Publieksonderzoek provincie Noord-Holland (pdf 48 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.