Bijgewerkt: 4 maart 2024

5 miljoen euro verdeeld tussen 45 rijksmonumenten in Noord-Holland

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
04-12-2020

De provincie Noord-Holland heeft 5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 45 rijksmonumenten (pdf). Dit jaar krijgen onder andere de koepelgevangenis in Haarlem, Hofstede Oud Bussum in Naarden, Van Gendthallen/Hallen Van Stork in Amsterdam en Buitenplaats Boekenrode in Aerdenhout subsidie.  

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De St. Urbanuskerk in Nes aan de Amstel


Grote behoefte aan geld voor restauraties. Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft ontvangen. In 2020 zijn er 61 aanvragen ingediend, waarvan 45 gehonoreerd zijn. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Het geld wordt onder andere besteed aan de restauratie van een orgel (Lutherse Kerk, Amsterdam), restauratie van glas in lood ramen (St. Urbanuskerk Amstelveen 175.375 euro en de St. Urbanuskerk in Nes aan de Amstel 85.719 euro, werkzaamheden aan het park van een buitenplaats (Huis te Manpad, Heemstede) en het herstel van een molen (Molen Ceres, Bovenkarspel).

Rijksmonumenten van betekenis. De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij, ook is het behoud ervan belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.