Bijgewerkt: 27 september 2023

Provinciale CDA: stop A'veen met golfbaan plan

Nieuws -> Provincie

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
11-09-2008

De provincie moot de gemeente Amstelveen een halt toeroepen bij de (eventuele) plannen voor een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. Ten minste, als het aan het CDA in Provinciale Staten ligt.

In schriftelijke vragen aan het college van GS vraagt het CDA om alle instrumenten in te zetten om eventuele nieuwe plannen tegen te houden. „Dit gaat absoluut in tegen het beleid van de provincie", vindt CDA-Statenlid Maaike Nagel. „Het gebied heeft een agrarisch karakter met een speciale betekenis voor natuur, landschap en bodem. Dat geeft het streekplan ook duidelijk aan. Een golfbaan past daar gewoon niet in." „De gemeente Amstelveen heeft zich laten adviseren door een deskundige, prof. Koeman.

Het CDA betwijfelt of Koeman hierbij wel voledig is geïnformeerd. Er wordt bijvoorbeeld voorbij gegaan aan een belangrijke ruilverkaveling die in het gebied heeft plaatsgevonden. Daar zitten allerlei juridische aspecten aan vast. De gemeente Amstelveen had het zeer oude bestemmingsplan nog niet aangepast, waardoor het afwijkt van het streekplan Noord-Holland Zuid van de provincie.

Het CDA vindt dat de provincie het eigen beleid gewoon moet handhaven, en dat is dus in tegenspraak met een golfbaan op die plek. Bovendien zijn er in provinciale staten in december twee moties aangenomen tegen een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. Het wordt dus tijd dat GS de gemeente Amstelveen benadert en zo nodig op de vingers tikt."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.