Bijgewerkt: 27 september 2023

Verbouwing van de brug tussen Amstelveen en Ouderkerk start in mei 2019

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie NH
31-10-2018

De werkzaamheden aan de brug Ouderkerk, gelegen tussen de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel, zijn vertraagd. Oorspronkelijk zou de aannemer in mei van dit jaar starten met het werk. Bij de uitwerking van de plannen is echter gebleken dat het ontwerp niet past binnen de vastgestelde ruimtelijke grenzen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), zodat er niet gestart kan worden met de bouw van de brug. Het werk kan beginnen als de ruimtelijke grenzen zijn aangepast, naar verwachting in mei 2019. De nieuwe bruggen kunnen dan eind 2020 in gebruik genomen worden.

De provincie Noord-Holland heeft onderzocht wat de beste en snelste procedure is om de ruimtelijke grenzen aan te passen. Een aanvullend PIP voor de technische ruimtes is hiervoor het meest effectief en efficiënt. Deze procedure neemt ongeveer een half jaar in beslag. De vertraging geeft geen extra risico voor constructieve veiligheid van de brug.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De ophaalbrug aan de provincialeweg N522 tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel wordt sinds de hitte weken uit voorzorg gekoeld met het water van de Amstel. De foto is op zondag 5 augustus 2018 genomen


Samenhang met A9. Door de vertraging zal de uitvoering van het werk aan de brug in 2020 samenvallen met het werk aan de A9 bij Amstelveen. Gelijktijdige uitvoering van deze projecten is mogelijk omdat de doorstroming op de N522 niet verandert. Tijdens het werk aan de brug Ouderkerk zijn er op alle momenten twee rijstroken beschikbaar. Dit is gelijk aan de huidige situatie. 

Voorbereidende werkzaamheden. De provincie bekijkt samen met de aannemer welke werkzaamheden ondertussen wel door kunnen gaan. Dit zijn werkzaamheden die onafhankelijk van de vervanging van de brug kunnen worden opgepakt, zoals het aanbrengen van ophoogzand en het uitvoeren van boringen voor het verleggen van kabels en leidingen. De provincie streeft ernaar de overlast van deze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De komende weken wordt in beeld gebracht wanneer die werkzaamheden van start kunnen gaan. Zodra deze informatie bekend is communiceert de provincie dat met de omgeving via gebruikelijke kanalen.

Meer informatie. Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden aan de brug Ouderkerk zijn ook te volgen via brug OuderkerkAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.