Bijgewerkt: 28 mei 2024

Actie provincie tegen klimaatverandering

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
07-11-2007

De provincie wil de uitstoot van broeikasgassen in Noord-Holland verminderen en zich beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Niet alleen, maar samen met andere overheden, het bedrijfsleven en de inwoners – meldt de Provincie Noord-Holland in haar persbericht.

Actieprogramma Klimaat

Gedeputeerde Staten hebben op 30 oktober 2007 het Actieprogramma Klimaat 2007-2011 vastgesteld. Daarin is omschreven welke bijdrage de provincie levert aan de landelijke ambitie en de mondiale strijd tegen klimaatverandering. Noord-Holland draagt relatief veel bij aan de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. In 2005 bedroeg die uitstoot 212 Megaton, waarvan circa een zesde deel op het conto van Noord-Holland kon worden geschreven. Als het aan het Rijk ligt zal Nederland in 2020 dertig procent minder broeikasgassen uitstoten dan het in 1990 deed.

A9 file Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Lange file op de A9 op 14 september 2007. De meeste voertuigen stonden met draaiende motoren in de file


Stimuleringsregeling

Met het actieprogramma wil de provincie andere overheden, het bedrijfsleven en inwoners van de provincie stimuleren om ook een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Zo komt er een stimuleringsregeling voor innovatieve klimaatprojecten. Ook wil de provincie een prijsvraag uitschrijven voor goede, creatieve ideeën. De winnaar kan rekenen op € 60.000 ten behoeve van het project.

Lees verder: Actieprogramma Klimaat 2007-2011 pdfAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.