Bijgewerkt: 4 maart 2024

High-tech kassen in Noord-Holland

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
21-12-2010

Binnen Greenport Aalsmeer wordt 237 hectare glastuinbouwgebied opgeknapt en 218 hectare krijgt een nieuwe functie. De provincie Noord-Holland stelt hier € 10 miljoen voor beschikbaar.

De € 10 miljoen wordt verdeeld over projecten van de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en Haarlemmermeer. In totaal leveren deze vier gebieden een bijdrage aan 455 ha reconstructie van de glastuinbouw in de Greenport Aalsmeer. Daarvan wordt 237 ha verouderde kassen afgebroken en nieuwe high-tech en duurzame kassen voor in de plaats gezet. 218 ha verouderd glas wordt opgeruimd en krijgt een nieuwe functie zoals wonen en groen.

Greenport Aalsmeer is belangrijk op het gebied van de regionale economie en de internationale concurrentiepositie. De sterke positie van Greenport Aalsmeer is niet vanzelfsprekend. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om optimaal te kunnen presteren op wereldniveau.


Grotere kaart weergeven Kassen aan de Noorddammerweg in Amstelveen

Bestaande en verouderde glastuinbouwgebieden moeten worden heringericht om een betere agrarische structuur en een positief investeringsklimaat te krijgen. Daarom is de herstructurering van het glastuinbouwgebied van belang. Het voorstel van Gedeputeerde Staten wordt nog ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer is een van de vijf Greenports in Nederland. Het is de grootste wereldhandel- en kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart bloemenveiling Aalsmeer. Zij zorgt voor 50.000 voltijdbanen en kent een omzet van 3 miljard euro per jaar. Er wordt in de regio samengewerkt aan duurzaamheid, innovaties, internationale concurrentiepositie en imagoverbetering voor de hele sector.

In Greenport Aalsmeer werken samen: de provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en Braasem en Uithoorn samen met het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door FloraHolland, de Kamer van Koophandel Amsterdam, Blooming Breeders, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) en LTO Noord Glaskracht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.