Bijgewerkt: 4 maart 2024

De provincie Noord-Holland scoort goed op welvaart en welzijn

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
25-10-2018

Het gaat goed met de welvaart en welzijn in de provincie Noord-Holland. Dit blijkt uit de jaarlijkse barometer die 28 indicatoren monitort binnen acht thema’s. In vergelijking met Nederland springt Noord-Holland er met name positief uit op de thema’s economie, demografie en opleiding.

De barometer laat in één oogopslag zien hoe Noord-Holland ten opzichte van de rest van Nederland scoort op het gebied van economie, demografie, wonen, inkomen & vermogen, werk, opleiding, milieu & leefomgeving en levensgeluk. Elk thema heeft minimaal twee en maximaal vier indicatoren. Zo heeft het thema economie de indicatoren: bruto binnenlands product per hoofd bevolking, consumentenvertrouwen en groei in werkgelegenheid en aantal bedrijfsvestigingen. Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken: 'Iedere Noord-Hollander heeft baat bij een gezonde economie. De barometer helpt ons en onze partners om de juiste keuzes te maken om onze welvaart, leefomgeving en werkgelegenheid structureel te versterken.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Op zaterdagmiddag 14 juli 2018 werd een Frans Zomerfeest georganiseerd in Amstelveen. Het Urbanuspark is helemaal vol met 'dorpsbewoners' van Bovenkerk die genieten van het feest en het heerlijke zomerweer


Sterke groei. De provincie scoort goed op het thema economie omdat Noord-Hollanders positiever zijn over hun economische situatie dan voorheen; het aantal bedrijfsvestigingen in 2017 met 3,8% steeg (ter vergelijking in Nederland met 3,3%); werkgelegenheid groeide met 1,4% (in Nederland met 1,5%); het bruto binnenlands product per hoofd bevolking is in 2016 in Noord-Holland € 47.800 (in Nederland is dit aanzienlijk lager met € 37.200). Op het thema opleiding scoort Noord-Holland vooral goed omdat het percentage hoger opgeleiden toeneemt; bij demografie is dat omdat de bevolking groeit en in vergelijking met andere provincies minder last heeft van vergrijzing.

De aantrekkelijkheid van Noord-Holland als economisch sterke regio heeft ook een keerzijde. De provincie, met name Amsterdam en omgeving, trekt veel mensen aan die hier willen wonen en werken. De vraag naar woningen is groter dan het aanbod, waardoor de druk op de woningmarkt is toegenomen. Door nieuwbouw neemt het aantal woningen wel toe. Ook is er een groter verschil tussen lagere en hogere inkomens in Noord-Holland dan elders in Nederland. Dat komt omdat personen met hogere inkomens in het algemeen meer in regio’s gevestigd zijn waar de economie bloeit.

Economie aanjagen. De provincie trekt voor de periode 2016 - 2019 € 90 miljoen uit om de Noord-Hollandse economie duurzaam aan te jagen. In de Economische Uitvoeringsagenda is € 18 miljoen opgenomen om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen bij innoveren. Om bestaande werklocaties aantrekkelijker en duurzamer te maken is ruim € 14 miljoen beschikbaar, voor herstructurering in de glastuinbouw zo’n € 10 miljoen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.