Bijgewerkt: 4 maart 2024

De provincie Noord-Holland stimuleert bedrijven om energie besparen

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
28-10-2021

De provincie Noord-Holland steekt 8 miljoen euro in het stimuleren van bedrijven om energie te besparen. Gemeenten kunnen dit bedrag gebruiken om het toezicht op bedrijven vorm te geven. Zij betalen zelf de helft van de kosten die zij daarvoor maken.  Afgelopen zomer spraken de provincie, gemeenten en de 4 omgevingsdiensten in Noord-Holland in het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 af om van wettelijke energiebesparing een prioriteit te maken. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben hiermee ingestemd.

Terugverdienen besparing. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken besparingsmaatregelen te nemen die zich in 5 jaar terugverdienen. Op dit moment voldoet slechts 9% van de bedrijven in Noord-Holland volledig aan deze plicht. Betere naleving van de energiebesparingsplicht in Noord-Holland levert naar inschatting een extra besparing op van ruim 2 PJ (petajoule). Dat is 5% van het totale energieverbruik van de industrie- en dienstensector in Noord-Holland in 2020. Ter vergelijking gaat het om het energieverbruik van meer dan 60.000 woningen, de jaarlijkse opbrengst van 800 hectare zonnepanelen op land of 21 gemiddelde windmolens op zee.

Foto Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2019)

Zita Pels (1986) is een Nederlandse politica van GroenLinks. Sinds 2019 is Pels namens GroenLinks lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met in haar portefeuille Circulaire economie


Toezicht en ondersteuning. De provincie is het bevoegd gezag voor het toezicht op grotere bedrijven met een wettelijke besparingsplicht, gemeenten zijn dat voor de overige bedrijven met een wettelijke besparingsplicht. Op de grootste bedrijven in Noord-Holland houdt het Rijk toezicht. Deze vallen niet onder het Energiebesparingsakkoord. Om in het bedrijfsleven meer energie te besparen, zetten we in op een combinatie van toezicht en handhaving en ondersteuning van het bedrijfsleven. Zo bieden we energiescans aan en gaan onafhankelijke experts het bedrijfsleven ondersteunen bij aanbestedingen en subsidieaanvragen. Voor eind 2023 moeten alle bedrijven met energiebesparingsplicht weten hoe ze het meest effectief energie kunnen besparen. Lees ook: Duurzaam doorpakken! (pdf 30 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.