Bijgewerkt: 4 maart 2024

Financiën bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland zorgelijk

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
22-01-2009

Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de zorg aanzienlijk is verbeterd, maar dat de financiële positie bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland zorgelijk is. De bedrijfsvoeringprocessen zijn niet op orde- meldt de Provincie Noord-Holland.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben daarom besloten verder onderzoek te laten doen naar de financiële positie van BJZ NH. Daarnaast wordt de directie ondersteund bij het doorvoeren van de gedane aanbevelingen die moeten leiden tot directe verbeteringen. Naar aanleiding van de ontstane situatie heeft de Raad van Toezicht van BJZ besloten op afzienbare termijn terug te treden en plaats te maken voor een nieuwe Raad van Toezicht.

Aanleiding voor het GS besluit vormen de uitkomsten van een onderzoek dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd door zakelijk dienstverlener Eiffel. Het onderzoek moest antwoord geven op de vraag of het al in gang gezette ambities bij BJZ NH financieel haalbaar zijn. Uit de bevindingen komt naar voren dat de financiële situatie zorgelijk is.

Het rapport meldt dat BJZ NH de afgelopen jaren haar focus heeft gelegd bij datgene waar Jeugdzorg voor in het leven is geroepen: de zorg voor kinderen. De kwaliteit van die zorg is aanzienlijk verbeterd, maar “meer aandacht voor het ’primaire’ proces heeft geleid tot minder aandacht voor de bedrijfsvoeringvraagstukken”, aldus het rapport.

De ernst van de situatie is voor GS aanleiding voor een verdergaande doorlichting van BJZ NH, in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur van BJZ NH.  Hiermee houden GS  kritisch de vinger aan de pols bij de verbeteringen die moeten worden doorgevoerd door BJZ NH.

Verantwoordelijk gedeputeerde Sacha Baggerman (PvdA): ”Voorop staat de zorg voor kinderen. De kwaliteit van die dienstverlening is de afgelopen periode aanzienlijk verbeterd. Dat gaan we continueren. Daarbij is het echter wel noodzakelijk dat BJZ financieel gezond is en de bedrijfsvoeringprocessen op orde zijn.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.