Bijgewerkt: 4 maart 2024

Greenport Aalsmeer krijgt 10 miljoen euro van provincie

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
16-02-2009

Om de internationaal sterke positie van Greenport Aalsmeer te behouden en verder uit te breiden, is vrijdag 13 februari 2009 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit is de eerste stap in het uitwerken van de ruimtelijk-economische visie Greenport Aalsmeer (MLT2025).

De Greenport Aalsmeer is een samenwerkingsverband tussen overheden (provincie en gemeenten) en het bedrijfsleven in de sierteelt rondom bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer. De Greenport omvat de hele keten op het gebied van sierteelt; van productie tot distributie en kennisdeling.

Greenport Amstelveen
(Provincie Noord-Holland - 2009)

De ondertekenaars waren: de heer J.H.M. Bond (gedeputeerde Provincie Noord-Holland), de heer M.J.G.W.M. Claessen (vestigingsmanager FloraHolland Aalsmeer), de heer B. Nijmeijer (wethouder Gemeente Aalsmeer), de heer R. Roodenburg (directeur Vereniging van Groothandelaren in Bloemisterijproducten), mevrouw H.E. van Baasbank (algemeen directeur Kamer van Koophandel Amsterdam), de heer A.Th. van Dijk (wethouder Gemeente Haarlemmermeer), de heer M. Muilwijk (LTO Noord Glaskracht), de heer J.A.J. Verheijen (wethouder Gemeente Uithoorn), de heer Jan-Willem Groot (wethouder Gemeente Amstelveen)


Het doel is om in de toekomst krachtig te blijven, zodat de internationale concurrentiepositie verder uitgebouwd kan worden. Om dit voor elkaar te krijgen, krijgt Greenport Aalsmeer 10 miljoen euro van de provincie Noord-Holland. Met dat bedrag kan een eerste stap gezet worden in de uitwerking van de visie.

Kloppend hart

Deze visie richt zich op verbetering van o.a. bereikbaarheid, duurzaamheid en kennis en innovatie. Volgens gedeputeerde Bond is Greenport Aalsmeer het kloppend hart van de internationale bloemen- en plantenwereld. “Zeker in tijden van crisis is het van groot belang dat wij als overheid onze verantwoordelijkheid nemen en laten zien dat de toekomst van de Greenport onze steun verdient. Met de 10 miljoen euro die de provincie Noord-Holland investeert, laten we aan de regio én aan het rijk zien dat het ons ernst is om Greenport verder te ontwikkelen.” Herstructurering van het gebied is onderdeel van de plannen, waarbij in totaal 415 hectare glastuinbouw gereconstrueerd wordt.

Marcel Claessen, vestigingsmanager FloraHolland Aalsmeer, benadrukte vrijdag dat het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst een goede eerste stap is, maar dat het nu tijd is voor actie. “Zeker op het gebied van bereikbaarheid moeten we de handen in een slaan en de uitdagingen in deze regio gezamenlijk oppakken”. Voor de uitvoering van de plannen wordt een speciaal programmabureau opgezet.

Lees nog: Eindrapport Midellangetermijnvisie Greenport Aalsmeer (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.