Bijgewerkt: 18 mei 2024

Taal

Nieuws

Leerlingen van Panta Rhei krijgen visuele taalondersteuning Nederlands met schoolplaten
Met een herontwerp van een klassiek leermiddel biedt de sectie Nederlands van SG Panta Rhei leerlingen visuele ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal lees
01-11-2021, Bron: SG Panta Rhei

Taaltip: anderhalve(-)meter(-)samenleving
Een samenleving, waarin je minstens anderhalve meter afstand van anderen moet houden, heet in één woord een anderhalvemetersamenleving lees
21-04-2020, Bron: Onze Taal

Taaltip dichtbij of dicht bij?
Dichtbij is één woord als het een opzichzelfstaand zinsdeel is: 'Hij woont dichtbij' lees
11-02-2020, Bron: Taalpost

Taaltip we gaan naar Frankrijk
'We gaan naar Frankrijk' en 'We gaan naar Frankrijk toe' zijn allebei juist en betekenen hetzelfde lees
18-07-2019, Bron: Taalpost

Taaltip bij uitnodigen
Taaltip bij uitnodigen: ook zij/hen die al ingeschreven staan, nodigen we uit. Juist is: 'Ook hen die al ingeschreven staan, nodigen we uit te reageren.' lees
07-02-2019, Bron: Taalpost

Woordfeit: diffameren
Citaat: 'De Hoge Raad is met het hof van oordeel dat deze beschuldiging van de Raad voor de Rechtspraak 'onnodig diffamerend' is lees
29-11-2018, Bron: Taalpost

Taaltip: gezamelijk of gezamenlijk
In gezamenlijk moet een n worden geschreven. Omdat die n in de uitspraak vaak wegvalt, laten veel mensen hem ook achterwege in geschreven taal, maar gezamelijk is geen juiste spelling lees
23-10-2018, Bron: Genootschap Onze Taal

Volgende week maan- en dinsdag is het Kerstmis
De zin 'Volgende week maan- en dinsdag is het Kerstmis' - is in theorie mogelijk, maar deze samentrekking is af te raden. Het is beter om 'maandag en dinsdag' voluit te schrijven lees
19-12-2017, Bron: Taalpost

Wat de pot schafte, of schaftte?
In de zin 'We moesten vroeger gewoon eten wat de pot schafte' wordt schafte met één t geschreven lees
14-11-2017, Bron: Taalpost

Gratis webinar over Middelnederlandse literatuur
De Universiteit Antwerpen kwam deze week met een mooie verrassing voor iedere taalliefhebber: een gratis internetcursus Middelnederlandse literatuur lees
10-11-2017, Bron: Taalpost

Taaltip: Hoe ben je erachter gekomen?
In zinnen als 'Hoe ben je erachter gekomen?' worden er en achter aan elkaar geschreven; gekomen is een los woord. Hoe zit dat? lees
31-10-2017, Bron: Taalpost

Wijn- en druifsoorten worden met een kleine letter geschreven
De wijnsoort rioja krijgt een kleine letter, dus juist is: een glas rioja. Wijn- en druifsoorten worden met een kleine letter geschreven: chardonnay, merlot, riesling lees
03-08-2017, Bron: Taalpost

Leuk taalevenement Dictee voor Dummy's in Kudelstaart
Stichting Groot Aalsmeers Dictee (SGAD) organiseert op woensdag 5 juli 2017 een leuk en leerzaam taalevenement onder de naam 'Dictee voor Dummy's' lees
27-06-2017, Bron: Stichting Groot Aalsmeers Dictee

Email, of e-mail?
De woorden email en e-mail betekenen niet hetzelfde: email is een glazuurachtig laagje op onder andere potten en pannen, e-mail is een digitaal verstuurd bericht lees
30-05-2016, Bron: Taalpost

De Duitsers vinden het Nederlands schattig klinken
Duitsers vinden het Nederlands vaak schattig klinken. Dat blijkt ook weer eens uit deze pagina op de website BuzzFeed, waarop 12 Nederlandse woorden staan lees
04-05-2016, Bron: Taalpost

Taaltip: een vreemd(e) persoon en Toep
Je kunt van iemand zeggen, dat hij een vreemde persoon is, maar je kunt hem ook een vreemd persoon noemen. Persoon wordt gecombineerd met het lidwoord de, net als bijvoorbeeld de vrouw en de toestand lees
16-02-2016, Bron: Taalpost

Het schoolvak Nederlands is te saai
Vakwetenschappers van acht universiteiten lanceren samen met docenten Nederlands een manifest over het schoolvak Nederlands. Het manifest bevat stellingen voor verbeteringen aan het schoolvak, dat de afgelopen 25 jaar is nauwelijks veranderd lees
22-01-2016, Bron: Taalpost

Just Not Sorry- de Google plugin
Via de nieuwe plug-in Just Not Sorry, die Google heeft ontwikkeld, kunnen vrouwen hun e-mail mannelijker maken lees
13-01-2016, Bron: Taalpost

Taaltip- stuken, stucen, of stuccen?
We kunnen onze muren laten stuken, of stuccen; stuken is de gewoonste vorm lees
26-10-2015, Bron: Taalpost

Taaltip: taks, of tax?
Het woord taks is in het Nederlands altijd met ks. Het duidt vaak een vorm van belasting aan, en komt in die betekenis veel voor in samenstellingen lees
12-10-2015, Bron: Taalpost

Nieuwe online versie van het 'Dikke Van Dale' woordenboek
Na 10 jaar komt er deze maand weer een nieuwe editie van het Groene Boekje en in het kielzog daarvan verschijnt de Spellingwijzer van Onze Taal, en een nieuwe editie van de grote Van Dale woordenboek lees
30-09-2015, Bron: Taalpost

Taaltip- personifiëren en personaliseren
De werkwoorden personifiëren en personaliseren hebben een verschillende betekenis lees
28-09-2015, Bron: Taalpost

Taaltip- alzheimer, of Alzheimer?
In een zin als 'De bekendste vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer' is Alzheimer (met hoofdletter) juist lees
22-09-2015, Bron: Taalpost

'De stoelen moeten schoongemaakt (worden)'
De zin 'De tuinstoelen moeten nodig schoongemaakt' is juist. Wie liever worden toevoegt, kan dat gerust doen, maar het hóéft niet lees
11-05-2015, Bron: Onze Taal

Nieuwe aanspreekvorm Mx
De Vlaamse jeugdbeweging Chiro zocht onlangs een medewerker 'm, v of x'. En in het (Britse) Engels is er de afgelopen twee jaar vrij geruisloos een aanspreekvorm bij gekomen lees
06-05-2015, Bron: Taalpost

Taaltip- uitglijder, uitglijer
In een zin als 'Het Kamerlid moest aftreden na zijn uitglijder/uitglijer' zijn uitglijder en uitglijer allebei mogelijk lees
30-03-2015, Bron: Taalpost

Taaltip OK, of oké?
OK en oké zijn allebei goed. Het Groene Boekje vermeldt alleen oké, maar Van Dale (2005) en het Witte Boekje (2011) hebben ook de afkorting OK opgenomen lees
25-03-2014, Bron: Taalpost

Taaltip overreed, overreden en overgereden
Het is altijd even uitkijken met de werkwoorden overreden en overrijden. In bijvoorbeeld 'Het bestuur heeft de penningmeester overreed nog een jaar te blijven' is overreed juist lees
09-12-2013, Bron: Taalpost

4 miljoen euro voor meer talendocenten
Om meer leraren Nederlands, Engels, Frans, Duits en klassieke talen voor de klas te krijgen gaan universiteiten meer eerstegraads leraren talen opleiden. Het kabinet stelt daarvoor 4 miljoen euro beschikbaar, zo maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) lees
27-11-2013, Bron: Rijksoverheid

Taaltip: bestuursrechte(r)lijk
Bestuursrechtelijk (zonder r voor -lijk) is juist. Het is dus bijvoorbeeld een bestuursrechtelijke procedure lees
25-11-2013, Bron: Taalpost

De tand des tijds, of de tand der tijd?
De tand des tijds is juist. Deze vorm komt vaak voor in de uitdrukking de tand des tijds doorstaan. Daarmee wordt meestal bedoeld, dat iets al vele jaren bestaat (en vaak ook: en nog steeds de moeite waard is) lees
14-10-2013, Bron: Taalpost

Hoe vaker ik oefende, des te beter ik werd
'Hoe vaker ik oefende, des te beter ik werd' en 'Hoe vaker ik oefende, des te beter werd ik' zijn allebei juist lees
07-10-2013, Bron: Taalpost

Gebruik van onder andere(n)
Onder anderen, met een n, is juist als naar personen verwezen wordt lees
17-06-2013, Bron: Taalpost

Hyponiem en hyperoniem
Wie in Van Dale Hedendaags Nederlands songfestival opzoekt, ziet onder meer de termen hyponiem en hyperoniem. Verwarrende begrippen, omdat ze zo op elkaar lijken lees
13-05-2013, Bron: Taalpost

De uitdrukking 'Dat stuit mij tegen de borst' is juist
Het werkwoord stuiten betekent onder meer 'aanstoot geven, tegenstaan' lees
08-04-2013, Bron: Taalpost

Do you speak English?
De Engelse taal speelt op veel manieren een rol in het leven van Nederlanders. Toch is er maar heel weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen die Nederlanders hebben met het Engels en wat zij van de taal vinden lees
22-03-2013, Bron: Taalpost

Taaltip benijdde - beneed
Het werkwoord benijden wordt zwak vervoegd: ik benijdde - ik heb benijd. Juist is dus: 'Hij benijdde zijn vrienden, die elke avond uitgingen.' lees
18-03-2013, Bron: Taalpost

'Wanneer komen we weer bijelkaar, of bij elkaar?'
Bij elkaar wordt als twee woorden geschreven. Een combinatie van een voorzetsel en elkaar wordt vrijwel nooit aaneengeschreven lees
05-03-2013, Bron: Taalpost

Apostrof gebruik van het bijwoord 'eens'
Er zijn verschillende mogelijkheden om het bijwoord eens verkort weer te geven lees
11-02-2013, Bron: Taalpost

Universitaire scholing voor basisschoolleerkrachten?
In december 2012 werden de resultaten bekendgemaakt van een internationaal onderzoek naar de leesprestaties van 10-jarigen. Hieruit blijkt, dat de Nederlandse kinderen de laatste jaren achteruit zijn gegaan met lezen lees
08-02-2013, Bron: Taalpost

Blue Monday
Veel media besteden aandacht aan het fenomeen 'Blue Monday'- de derde, of vierde maandag van januari, die uitermate deprimerend zou zijn lees
22-01-2013, Bron: Taalpost

'Zullen we vanavond uit gaan eten?'
Zullen we vanavond uit gaan eten? / Zullen we vanavond uit eten gaan? lees
14-01-2013, Bron: Taalpost

Prijsvraag Nederland Vertaalt 2013
Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert voor het 3de achtereenvolgende jaar de manifestatie Nederland Vertaalt, om meer aandacht te vragen voor het grote belang van goed vertalen lees
14-12-2012, Bron: Taalpost

Online oefenen voor het Groot Dictee
Speciaal voor het Groot Dictee der Nederlandse Taal ontwikkelde OnlineOnderwijs.nu een oefenmodule, waarmee dicteeschrijvers zich kunnen voorbereiden lees
07-12-2012, Bron: Taalpost

Box, of boks?
Alle boks-woorden die met de bokssport te maken hebben, moeten met ks geschreven worden. Het werkwoord is boksen - bokste - gebokst; de sporter is een bokser, die in de boksring staat en bokshandschoenen draagt lees
26-11-2012, Bron: Taalpost

Taaltip 'dezer dagen'
De woordcombinatie dezer dagen komt in de woordenboeken voor in de betekenissen 'binnenkort' en 'onlangs' lees
08-10-2012, Bron: Taalpost

Algemeen Onbeschaafd Nederlands
In 2007 verscheen het Woordenboek van platte taal (WPT). De auteurs gaan daar nu een volledig herziene en uitgebreide editie van uitbrengen bij Prisma lees
03-10-2012, Bron: Taalpost

De Alfabetcode
Sommige kinderen zijn zwakke lezers, doordat ze met een verwarrende en misleidende methode hebben leren lezen. Andere kinderen hebben dan weer dyslexie. Toch kunnen ook al deze kinderen leren lezen en schrijven lees
26-09-2012, Bron: Taalpost

De mooiste zin van 2011
Het literaire tijdschrift Tzum kent ieder jaar een prijs toe aan de mooiste zin uit een roman van het afgelopen jaar lees
19-09-2012, Bron: Taalpost

Het Meertens Instituut lanceert Taaldetector
De Taaldetector is een website (www.taaldetector.nl ), waarop een breed publiek kennis kan maken met de rijke taalvariatie in Nederland lees
05-09-2012, Bron: Meertens Instituut

Eurobarometer, de talenkennis van de Europeanen
Hoe staat het met de talenkennis van de Europeanen? Dat is het onderwerp van de laatste Eurobarometer lees
25-06-2012, Bron: Taalpost

Een pool, of poule voor het EK voetbal?
Misschien doet u ook wel mee met een pool voor het EK voetbal lees
05-06-2012, Bron: Taalpost

Zondags maken we altijd graag een wandeling
Zowel 's zondags als zondags is correct lees
21-05-2012, Bron: Taalpost

Taaltip: 'Het is mooi (om) te horen!'
De zin 'Het is mooi (om) te horen, dat het weer goed met je gaat' is zowel met als zonder het woord om correct lees
14-05-2012, Bron: Taalpost

Taaltip: ergens (niet) van gespeend zijn
De uitdrukking gespeend zijn van betekent 'niet beschikken over'; gespeend van is 'zonder' lees
16-04-2012, Bron: Taalpost

Taaltip: de g/Goede w/Week
We bevinden ons nu midden in de week voor Pasen: de Goede Week (ook wel: de Heilige Week, of de Stille Week) lees
04-04-2012, Bron: Taalpost / Amstelveenweb

Taaltip: Latijn(s)
Een Latijnse spreuk, is dat 'een spreuk in het Latijn', of 'een spreuk in het Latijns'? lees
26-03-2012, Bron: Taalpost

Taaltip: zich storen aan
'Ik stoor me aan zijn gedrag' is een goede zin. Zich storen aan betekent hetzelfde als zich ergeren aan lees
12-03-2012, Bron: Taalpost

Elfstedenkriebels, of elfstedenkriebels?
In Nederland steken ze weer eens de kop op: Elfstedenkriebels. Er heerst enige opwinding, omdat er mogelijk deze winter een Elfstedentocht komt lees
06-02-2012, Bron: Taalpost

Taaltip voor Wordfeud
Mijn zus Wordfeud(d)e / wordfeud(d)e gisteren aan een stuk door lees
21-11-2011, Bron: Taalpost

Taaltip: door de band/bank genomen
Door de bank genomen ('gemiddeld', of 'doorgaans') is de gebruikelijkste vorm van deze uitdrukking; die wordt dan ook meestal aangeraden, ook in Belgie, waar in plaats van bank vrij vaak band wordt gebruikt lees
31-10-2011, Bron: Taalpost

Website van de week: Zoeken
Is Googelen een speld in een hooiberg zoeken? lees
05-10-2011, Bron: Taalpost

Forumen, of forummen?
Het werkwoord forum(m)en, dat soms wordt gebruikt in de betekenis 'deelnemen aan een forum' lees
20-06-2011, Bron: Taalpost

Noordhollands, of Noord-Hollands?
Noord-Hollands is juist. Sinds 1995 moet niet alleen Noord-Holland met twee hoofdletters en een streepje worden geschreven lees
31-05-2011, Bron: Taalpost

80 jarig jubileum, of lustrum?
'Het Genootschap Onze Taal viert vandaag zijn 80 jarig jubileum' (16 mei 1931) lees
16-05-2011, Bron: Taalpost

Taaltip ook al / ookal
Ook al wordt als twee woorden geschreven, bijvoorbeeld in 'Het komt uiteindelijk goed, ook al zie je nu nog geen verbetering.' lees
04-04-2011, Bron: Taalpost

Taaltip: 'Samen komen we hier( )door( )heen'
In de zin 'Samen komen we hierdoorheen' is hierdoorheen een woord lees
21-03-2011, Bron: Taalpost

Oproep van de maand: dat/wat-regel afschaffen?
Goed Nederlands is 'het boek dat ik las', maar veel Nederlanders zeggen en schrijven hier niet 'dat', maar 'wat lees
18-03-2011, Bron: Taalpost

De oude, of de Oude Egyptenaren?
De Egyptenaren uit de tijd van de piramides zijn 'de oude Egyptenaren', en niet 'de Oude Egyptenaren' lees
14-03-2011, Bron: Taalpost

Spraakassistent voor iPad
Wie door een beroerte, hersenbeschadiging, of ander onheil niet meer in staat is om te spreken, kan voortaan gebruikmaken van de gratis applicatie Verbally voor iPad lees
09-03-2011, Bron: Taalpost

Kent u nieuwe homoniemen?
Voor haar afstudeeropdracht is studente grafisch ontwerpen Margriet Kats op zoek naar nieuwe homoniemen lees
07-02-2011, Bron: Taalpost

Een lichte tint, of een lichte teint?
Tint betekent 'kleur(nuance)'. Een lichte tint is bijvoorbeeld juist in iets in een lichte tint schilderen en op zoek zijn naar een trouwpak in een lichte tint lees
17-01-2011, Bron: Taaltip

Ding flof bips wordt uitgebreid
Het begon vorige week met een eenvoudige observatie op het weblog van de Taaladviesdienst lees
05-01-2011, Bron: Taalpost

Woord van het jaar is 'gedoogsteun'
Gedoogsteun is volgens ruim tweeduizend leden van het Genootschap Onze Taal het woord van het jaar 2010 lees
22-12-2010, Bron: Taalpost

Twee of vier handen op een buik?
Over twee mensen die het altijd roerend met elkaar eens zijn, hoor je weleens zeggen: Dat zijn vier handen op een buik lees
20-12-2010, Bron: Taalpost

De Etymologiebank is online
Op zaterdag 27 november 2010 lanceerde het Meertens Instituut de online etymologiebank lees
27-11-2010, Bron: Meertens / Wikipedia / Amstelveenweb

Wordt het Engels onze eerste internationale taal?
Misschien is het zo'n slecht idee niet om overal in Europa het Engels als tweede taal aan te leren lees
06-10-2010, Bron: Taalpost

De dialectschriftjes van Willems
De Vlaamse dialectoloog Pieter Willems (1840-1898) wijdde zijn leven aan een grootschalig onderzoek naar de dialecten van het Nederlands lees
30-06-2010, Bron: Taalpost

Paars/Paars, -plus, -groen
Deze week bespreekt de Nederlandse informateur Uri Rosenthal de mogelijkheden voor een coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks lees
21-06-2010, Bron: Taaltip

Gaten in familiebenamingen
De redactie van het tijdschrift Onze Taal stelt vast, dat er gaten zitten in de Nederlandse benamingen voor familieleden lees
02-06-2010, Bron: Taaltip

Taaltip: 'Het water liep Viola in de mond'
Is 'Het water liep Viola in de mond' een betere zin dan 'Het water liep in Viola's mond'? lees
17-05-2010, Bron: Taalpost

Tips voor een nieuwe taal
Er is inmiddels een heuse traditie van boeken en films waarin een speciaal ontworpen taal wordt gesproken lees
29-04-2010, Bron: Taalpost

Medisch Engels woordenboek
Het is niet gemakkelijk om medische vaktaal onder de knie te krijgen, niet alleen voor journalisten en vertalers, maar ook voor wie al in de medische wereld actief is lees
23-04-2010, Bron: Taalpost

Tongbreker van de week: Eyjafjallajokull
Het ziet ernaar uit dat de Eyjafjallajokull menig dicteedeelnemer in tranen zal doen uitbarsten lees
19-04-2010, Bron: Taalpost

Website om het woordgeslacht te bepalen
Veel Nederlandstaligen (vooral die geboren zijn boven de grote rivieren) voelen het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke woorden niet meer aan lees
18-03-2010, Bron: Taalpost

Nederlands leren met slimme nieuwslezer Alane
Met de Alane Nieuwslezer kunnen mensen Nederlands leren op hun eigen niveau. Deze digitale slimme nieuwslezer selecteert automatisch actuele nieuwsberichten lees
24-02-2010, Bron: Taaltip

Verwedden op, of verwedden om?
'Ik durf er een fles wijn op (of om?) te verwedden, dat Sven Kramer ook de tien kilometer wint.' In deze zin is op iets minder gebruikelijk dan om lees
22-02-2010, Bron: Taaltip

Taaltip: het failliet gegane/gegaande bedrijf
Het failliet gegane bedrijf is juist. Het voltooid deelwoord van gaan is gegaan lees
08-02-2010, Bron: Taaltip

Is adequater een goed woord?
Volgens de commissie-Davids zou 'een adequater volkenrechtelijk mandaat' nodig zijn geweest voor de oorlog in Irak lees
19-01-2010, Bron: Taaltip

Wensen of toewensen?
'Wij wensen u allen prettige feestdagen toe' is een goede zin, maar 'Wij wensen u allen prettige feestdagen' is net zo goed. Wensen en toewensen zijn synoniem in de betekenis 'een wens voor iemand koesteren (en dit uiten)' lees
21-12-2009, Bron: Taalpost

Taal van het weer
Weet u wat bedoeld wordt met een seppiehoog, dakraamsneeuw of een balkanveeg? lees
02-12-2009, Bron: Taalpost

Taaltip: enten of inenten?
Kun je zeggen, dat honderdduizenden mensen worden 'geent tegen Mexicaanse griep' lees
23-11-2009, Bron: Taalpost

Taalontwikkeling van het decennium: Google Translate
Misschien zal het achteraf de taalgebeurtenis van dit decennium blijken: de komst van online vertaalcomputers als Yahoo Babelfish en Google Translate lees
20-11-2009, Bron: Taalpost /Amstelveenweb

Vrijdag de dertiende
Vandaag is een slechte dag voor wie lijdt aan paraskevidekatriafobie lees
13-11-2009, Bron: Taaltip

Verkiezing: uw favoriete Duitse woord in onze taal
Het novembernummer van Onze Taal, dat vandaag verschijnt, is een themanummer over de verhouding tussen het Nederlands en het Duits lees
30-10-2009, Bron: Taalpost

Taaltip: onverantwoord(elijk)
De betekenissen van onverantwoord en onverantwoordelijk liggen erg dicht bij elkaar lees
27-10-2009, Bron: Taalpost

Taaltip: in herhaling (ver)vallen
Over iemand die telkens hetzelfde zegt, kun je zeggen: 'Hij vervalt in herhaling', maar ook: 'Hij valt in herhaling.' Ook het meervoud herhalingen is mogelijk lees
20-10-2009, Bron: Taalpost


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.