Bijgewerkt: 20 juli 2024

De uitdrukking 'Dat stuit mij tegen de borst' is juist

Nieuws -> Taal

Bron: Taalpost
08-04-2013

Het werkwoord stuiten betekent onder meer 'aanstoot geven, tegenstaan'. 'Dat stuit mij' kan dus gebruikt worden in de betekenis 'Dat staat mij tegen.' Maar de vaste uitdrukking 'tegen de borst stuiten' is gewoner: 'Het heeft me altijd tegen de borst gestuit', 'Het stuitte hem tegen de borst.'

Dat je soms zinnen hoort als 'Dat stoot mij tegen de borst' en 'Dit stootte hem flink tegen de borst', is niet zo vreemd; stuiten en stoten zijn namelijk nevenvormen van elkaar. Zo vermeldt Van Dale het voorbeeld 'het hoofd stuiten' - weliswaar met de toevoeging, dat die betekenis "verouderd, weinig gebruikt" is. Omgekeerd is volgens de woordenboeken ook stotend mogelijk als synoniem van stuitend ('aanstootgevend').Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.