Bijgewerkt: 5 maart 2024

Taaltip: in herhaling (ver)vallen

Nieuws -> Taal

Bron: Taalpost
20-10-2009

Over iemand die telkens hetzelfde zegt, kun je zeggen: 'Hij vervalt in herhaling', maar ook: 'Hij valt in herhaling.' Ook het meervoud herhalingen is mogelijk: 'Hij (ver)valt steeds in herhalingen.' Het onvolprezen Combinatiewoordenboek (2003) geeft het voorbeeld "Je hebt dat verhaal gisteren ook al verteld. Je (ver)valt in herhaling."

In deze formulering betekent vervallen in zoveel als 'raken tot', 'terechtkomen in', 'terugkeren tot'. Ook vallen kan 'terechtkomen' betekenen, bijvoorbeeld in 'De hoofdprijs viel op mijn lot', 'De klemtoon valt op de eerste lettergreep', 'Ze vielen van de ene verbazing in de andere.'

Welke variant het oudst is, is lastig na te gaan. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) staat een citaat uit 1842 met in herhaling vervallen: "(...) dat het op zekeren leeftijd niet ongewoon is in herhaling te vervallen", maar ook een citaat uit 1789 met in herhalingen vallen: "Dat oude vryers zeer dikwyls (...) in verveelende herhaalingen vallen." Het lijkt erop dat in herhaling vallen tegenwoordig het gebruikelijkst is.

Taalpost?

Taalpost is een initiatief van het Genootschap Onze Taal.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.