Bijgewerkt: 21 juni 2024

Foto's in Geschiedenis:
Burgemeester en Bestuurders


Amstelveenlied

Burgemeester Kamphuis

Afscheid wethouders

Jan van Zanen on tour

Cor Heij overleden

Raadsleden in beweging

Afscheid Harry Pijnenborg

Bezoek Commissaris van de Koningin

Afscheid wethouder Yeter Tan

2de Ondernemersdiner VVD

Dolf Veenboer wethouder

Burgemeester van Amstelveen in Kaasland

Respect

Convenant CJG

Nieuwe voorzitter Seniorenraad

3de Ondernemersdiner VVD

Resultaten OLGA onderzoek

Hoe zwaar is...

Stadsgesprek over Veiligheid

Gemeenteraadsverkiezingen

Axel Boomgaars (GroenLinks) en Grea Twint (SP)

Afscheid van 4 wethouders

Nieuw College B&W

Afscheid Jochai van Bergen

4de Ondernemersdiner VVD

Programmabegroting 2011

2de Termijn Jan van Zanen

Provinciale Staten verkiezingen

Internationale bijeenkomst in Budapest

Jhr. Pieter Beelaerts van Blokland

Jan Van Zanen - 2de termijn

Aalsmeer en Amstelveen ambtelijk samen

Collegeleden als vrijwilliger

Afscheid van Remco Pols

Gemeente eend

Elektrische wagens

Burgemeester van Zanen collecteert

Afscheid van Bode Petrie

Amstelveen schoon

Burgemeester houdt verfactie

Leden College en vrijwilligers in actie

'Raadhuishoning'

Van Zanen naar Utrecht

Raadsleden nemen afscheid van
Jan van Zanen

Afscheidstoespraak Van Zanen

Jan van Zanen's afscheidsfeest
in Amstelveen

Jan van Zanen
ereburger Amstelveen

Interim Burgemeester Fred de Graaf

Verkiezingsuitslag 2014

Afscheid 20 Raadsleden en 3 wethouders

Nieuwe wethouders 2014

Mirjam van 't Veld
Nieuwe Burgemeester

Mirjam van ’t Veld beëdigd

60 jaar Getrouwden op de koffie

Burgemeester in de Museumtram

Ton Johanisse overleden

Jitze Bakker - BBA

Amstelveen in top 3

Alexander Meijer
Nieuwe Gemeentesecretaris

Nieuwe Burgerraadsman

Geen extra subsidie RTV-Amstelveen

Johan Remkes bezoekt Amstelveen

Rein Schurink neemt afscheid

Minister Stef Blok in Amstelveen

Besluiten van de Gemeenteraad

Ombouw Amstelveenlijn

Herdenkingstoespraak terreur Parijs

Burgemeester luidt klokken

Afscheid Jan-Willem Groot

Onthulling Zonnebloemauto

Certificaten voor 45+ vrouwen

Gemeente eend weer op nest

Wethouders vieren 2 jaar coalitie

Gemeentesecretaris neemt afscheid

Kadernota 2017

Tom Ponjee verlaat VVD Amstelveen

Anke Smit (D66) overleden

Vertrek Axel Boomgaars

Vertrek Axel Boomgaars

Tom Ponjee vertrekt

Nieuw raadslid voor VVD

Afscheid Axel en Tom

Afscheid Participatieraden

VVD Amstelveen al vanaf 1946

Afscheid Raadsgriffier
mevrouw Pascale Georgopoulou

Stadsbouwmeester Marijn Schenk

Jubilerende echtparen

Interim Griffier Lars Wieringa

Gemeentesecretaris Bert Winthorst

Burgemeester van Oost Aleppo
in Amstelveen

Afscheid Jaap Prent

Burgemeester van 't Veld 6de plek
op lijst World Mayor

Nieuwe Raadsgriffier

Nieuw BBA raadslid

Amstelveen viert verjaardag

Amstelveen veel eerder jarig

Herbert Raat weer kandidaat

OCA wordt AmstelveenPlus

Mirjam van 't Veld stapt op

Linda Roos BBA stopt

Installatie Jaap Prent BBA raadslid

Afscheid Mirjam van 't Veld
Buitengewone Raadsvergadering

Afscheidsreceptie Mirjam van 't Veld
in de Huiskamer

Afscheidsreceptie
Linda Roos

Waarnemend Burgemeester
Herman Bastiaan Eenhoorn

Kandidatenlijst-2018 BBA

Jubilerende echtparen

90.000ste inwoner van Amstelveen

Oud burgemeester Quarles van Ufford
overleden

Nora Tang (OCA) overleden

Koude dag, warm onthaal voor
Mark Rutte in Amstelveen

Afscheid gemeenteraadsleden

Peter Bot niet meer
in nieuwe college

AED in werking

Maaike Veeningen
stopt als wethouder

Coalitieakkoord 2018-2022

Wethouders beëdigd

Afscheid Wethouders
Bot en Veeningen

Nieuwe burgemeester gezocht

Eerste bijeenkomst
Kinderraad

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwe Voorzitter CDA

Naturalisatie in Amstelveen

Peter Bot voorzitter BBA

Bas Eenhoorn spreekt
bij de Vrijmibo

Afscheid Bas Eenhoorn