Bijgewerkt: 21 juni 2024

Jan Van Zanen - 2de termijn - 2011

Foto's -> Geschiedenis -> Burgemeester en Bestuurders

Jan Van Zanen - 2de termijn
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het paviljoen Welgelegen aan de Haarlemmerhout in Haarlem

De commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes (VVD) heeft Jan van Zanen beëdigd als burgemeester van Amstelveen. Dit vond plaats op 21 juni 2011 in het provinciehuis te Haarlem.

Het bezoek van de redactie van Amstelveenweb aan deze ceremoniële bijeenkomst was uniek, want het is nog nooit voorgekomen (volgens de persvoorlichter van de provincie), dat journalisten kwamen om een beëdiging vast te leggen met foto’s en video opnamen. Amstelveenweb heeft met haar aanwezigheid een traditie doorbroken.

De redactie was nog nooit op bezoek geweest in het provinciehuis en het was reuze interessant, om kennis te maken van dit gigantische pand en natuurlijk met de mensen, die daar werken.

provincie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een loden beeld van Francesco Righetti in de tuin van het paviljoen


Het paviljoen Welgelegen aan de Haarlemmerhout in Haarlem kun je niet missen, want als je in Haarlem binnenrijdt, zie je het prachtige gebouw op de hoek van de Dreef al staan. In opdracht van de rijke Amerikaans/Amsterdamse bankier Henry Hope werd het buitenverblijf in 1789 voltooid. De bankier gebruikte het pand vooral om zijn kunstcollectie te laten bewonderen - het interieur van Landhuis Welgelegen herinnert nog steeds aan deze functie, want er was nu ook een tentoonstelling van fotograaf Hinderik de Groot.

Het Paviljoen kwam op 17 juni 1930 in handen van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Van de twaalf 18e-eeuwse loden beelden die voor de tuin werden gemaakt door de Romeinse beeldhouwer Francesco Righetti (1749-1819), zijn er nog zeven over. Zij stellen voor: Amor, Apollo, Mercurius, Euterpe, Ganymedes met adelaar, Bacchus en Amphelos (een satyr). Het zevende kunstwerk is een beeldengroep die de Laocoön groep voorstelt, een kopie van het marmeren beeld dat, in het museum van de Vaticaan in Rome staat. (tekst Wikipedia).

provincie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De plaats van handeling: de 'GS-zaal'


De redactie van Amstelveenweb kwam niet alleen. Er kwamen ook een aantal raadsleden van de gemeente Amstelveen, zoals de BBA, VVD, CDA, SP, D66, CU, PvdA, OCA en een aantal ambtenaren van de gemeente, zoals de gemeentesecretaris, de secretaresse van de burgemeester, van communicatie en de griffie. Ze keken ook hun ogen uit en vonden het heel indrukwekkend, om zo een beëdiging van hun eigen burgemeester mee te maken. Na het bewonderen van de pracht en praal van de ‘Gedeputeerde Zaal’, zoals deze wordt genoemd, gingen de raadsleden zitten.

provincie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De gemeenteambtenaren en de raadsleden bewonderen de voormalige muziekzaal van het gebouw met historische interieur


provincie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De raadsleden wachten op de commissaris. Vlnr.: Linda Roos (BBA), Rien Alink (D66), Tom Ponjee (VVD), Bert de pijper (CU), Joep van Erp (SP), Ben Jonker (CDA), Dolf Veenboer (PvdA) en Henk Fokkink (OCA)


Vervolgens kwamen Johan Remkes, de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, met Ronald Wortelboer, kabinetschef bij de provincie, de zaal binnen. Gevolgd door burgemeester Jan van Zanen, die toch wat zenuwachtig leek, samen met zijn echtgenote Marian. Na een korte inleiding gaf commissaris Remkes aan, dat hij met de procedure wilde beginnen. Hij meldde de raadsleden dat ze nog van de benoeming konden afzien, maar allen wilden hier niets van weten en toen straalde Jan van Zanen.

provincie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Johan Remkes, de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland waarschuwt de raadsleden: 'U kunt het nog stoppen!' Maar niemand wil de beëdiging stopzetten


De beëdiging was eigenlijk heel simpel, want de heer Remkes las de ´Belofte´ voor en deze tekst van de belofte moest burgemeester Van Zanen bevestigen. De tekst van de belofte:
'Ik verklaar, dat ik om burgemeester benoemd te worden rechtstreeks, noch middelijk onder welke naam, of welk voorwendsel ook, enige gift, of gunst heb gegeven, of beloofd. Ik verklaar en beloof, dat ik om iets in dit ambt te doen, of laten rechtstreeks, noch middellijk enig geschenk, of enig belofte heb aangenomen, of zal aannemen.
Ik beloof, dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Het antwoord van burgemeester Jan van Zanen was:
'Dat verklaar ik en beloof ik!


Ook Marian, de echtgenote bevestigde de belofte, waarna de handtekeningen werden gezet onder het document van de belofte. Tevens kreeg de burgemeester een boeket overhandigd, dat hij onmiddellijk met een dikke zoen, doorgaf aan zijn echtgenote.

provincie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Johan Remkes leest de belofte voor


provincie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jan van Zanen antwoordt met de woorden: : 'Dat verklaar ik en beloof ik!' Commissaris Johan Remkes feliciteert de burgemeester met zijn tweede termijn


provincie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Burgemeester Jan van Zanen tekent de Belofte. Ronald Wortelboer, kabinetschef bij de provincie, commissaris Remkes en Marian, de echtgenote van de burgemeester volgen de gebeurtenis


Dhr Remkes vroeg de raadsleden hoe het ging en welke items op dit moment speelden. Zo werd er nog het een en ander besproken en ook het ophanden zijnde bezoek van Johan Remkes aan Amstelveen, op 8 juli 2011, aangekaart. De koffie was op, het gesprek beëindigd, de heer Remkes verliet de zaal en de voor de tweede zittingsperiode benoemde Burgemeester en zijn echtgenote, namen de felicitaties, inclusief cadeaus, in ontvangst. Toen ging ieder zijns weegs.

provincie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Burgemeester Jan van Zanen en Marian, na de ondertekening van het document


provincie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De Belofte


provincie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Na het officiële deel, vertellen de raadsleden over hun werk in de gemeente Amstelveen. Rien Alink van D66 is aan de beurt


provincie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Ben Jonker, fractievoorzitter van het CDA aan het woord


provincie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Commissaris Remkes luistert naar de sprekers en belooft ze, dat als hij op 8 juli 2011 Amstelveen bezoekt, verder zal kennismaken met de leden van de gemeenteraad


Jan van Zanen mag nog 6 jaar verder werken in Amstelveen en…. de redactie van Amstelveenweb.com maakt door haar aanwezigheid bij deze gebeurtenis, geschiedenis, aldus de burgemeester.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis