Bijgewerkt: 5 oktober 2022

Minister Stef Blok in Amstelveen - 2015

Foto's -> Geschiedenis -> Burgemeester en Bestuurders

Minister Stef Blok in Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Wonen en volkshuisvesting van de gemeente Amstelveen ontvangt de heer Stef Blok, (VVD) Minister voor Wonen en Rijksdienst in de hal van het raadhuis. In de achtergrond is burgemeester Mirjam van 't Veld

Maandag 26 oktober 2015 heeft minister Stef Blok (VVD) van Wonen en Rijksdienst een bezoek gebracht aan Amstelveen. Na ontvangst door het college van burgemeester en wethouders is gesproken over de Woonagenda 2015-2018 die momenteel in voorbereiding is. Ook is een bezoek gebracht aan twee Amstelveense projecten.

De woningmarkt bereikt in Amstelveen haar fysieke grens: er is nog ruimte voor circa 1.800 nieuwbouwwoningen. Deze schaarste noodzaakt tot duidelijke keuzes in de Woonagenda, hier is met minister Blok uitgebreid over gesproken. Wethouder Herbert Raat (VVD): ’Om de woningmarkt in beweging te krijgen willen we met name bouwen voor de middeninkomens. Vooral voor deze groep is er weinig aanbod, terwijl de vraag groot is. Daarnaast zouden we leegstaande kantoorgebouwen graag transformeren voor studentenhuisvesting. Onlangs hebben we hierover een advies aangeboden aan het Rijk. Hierin staat de noodzaak om bij ontwikkelingen in de omgeving van de luchthaven een brede, integrale afweging van alle belangen te maken. Alleen daardoor kan bereikt worden, dat de luchthaven en de omgeving elkaar op de juiste manier versterken en aanvullen’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Wethouder Raat in gesprek in zijn werkkamer met minister Blok


Dr. Plesmansingel en William Boothlaan. Ruim 32% van de woningen (13.300) in Amstelveen zijn zogenoemde sociale woningen. Wooncorporatie Eigen Haard heeft er circa 10.000 in haar bezit. Het college vindt het belangrijk, dat deze woningen goed onderhouden zijn. Tijdens het bezoek van de minister liet bestuurder Bert Halm een renovatieproject aan de Dr. Plesmansingel zien. Ook werd een bezoek gebracht aan seniorenwoningen aan de William Boothlaan. 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Minister Blok neemt plaats in de B en W kamer met wethouder Maaike Veeningen (D66), wethouder Herbert Raat (VVD) en Mirjam van 't Veld burgemeester en ze gaan over de Woonagenda 2015-2018 van de gemeente Amstelveen praten


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Bert Halm, directeur van woningcorporatie Eigen Huis en Bert Winthorst, directeur van de Gemeente Amstelveen komen ook naar de bijeenkomst met de minister


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Bijna alle stoelen in de B en W kamer zijn bezet, de vergadering kan beginnen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Stef Blok, Bert Halm en Herbert Raat na de vergadering weer in de hal van het raadhuis


Achtergrond. Het Rijk heeft de Woningwet herzien, waarbij gemeenten en huurders een sterkere rol krijgen richting woningcorporaties. De gemeenten moeten hiervoor een woonvisie opstellen. Het toezicht op de corporatiesector wordt versterkt en corporaties, huurders en gemeenten maken prestatieafspraken over wat er lokaal nodig en mogelijk is. De Amstelveense woonagenda is in voorbereiding. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad deze in maart 2016. De prestatieafspraken met Eigen Haard moeten uiterlijk volgende zomer rond zijn. De banden tussen de minister en wethouder gaan lang terug. In 1998 werd Stef Blok Tweede Kamerlid voor de VVD. Zijn eerste medewerker was wethouder Herbert Raat.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis