Bijgewerkt: 21 juni 2024

Afscheidstoespraak Van Zanen - 2013

Foto's -> Geschiedenis -> Burgemeester en Bestuurders

Afscheidstoespraak Van Zanen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De laatste toespraak van Jan van Zanen, de burgemeester van Amstelveen op woensdag 11 december 2013

Jan van Zanen, was sinds 2005 burgemeester van Amstelveen en tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 december 2013 sprak hij de raadsleden toe:
'Leden van de raad,
Dames en heren,

Wat een mooie en vriendelijke woorden! Ik zou er haast van gaan blozen. Dank u wel. Niet alleen voor deze woorden nu, maar voor het vertrouwen, dat ik sinds mijn eerste dag als burgemeester van Amstelveen van u heb gekregen….. ook al werd er vanaf de eerste vergadering met het reglement van orde gezwaaid. Dat hoort erbij. Ontgroeningrituelen. Mijn opvolger mag zijn (naar ik begrijp liefst: haar!) borst natmaken!

Ik heb het op mijn manier gedaan, heb mijn gevoel gevolgd. Ik heb geluisterd naar adviezen, ze vaak opgevolgd, maar soms ook niet, ik heb een weg gezocht en gevonden. Wij hebben er samen iets van gemaakt. Beslist niet alleen in de raadsvergadering, maar ook en vooral erbuiten.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen met het cadeu van Burger Belangen Amstelveen, een gesigneerde Feyenoord shirt


Grote bewondering en respect heb ik voor uw raad. Voor de inzet van een ieder. Ieder op zijn eigen manier ook. Er zijn de preciezen, de principiëlen, de wereldverbeteraars, de volksvertegenwoordigers, de verbinders, de door-roeien-en-ruiten-gaanders, de reageerders, de regelaars. De samenleving in het klein. U zet zich allen in met de beste bedoelingen, naar eer en geweten, voor de gemeente en de gemeenschap.

Al die avonden, op al die onmogelijke tijdstippen, gewoon en extra overleg, openbaar en “met de benen op tafel”, (en in de achterkamers, meneer Bos, moet ze nog vinden..), thema-avonden, praat-met-de-raad, debatten met leerlingen. En met steeds die onvermijdelijke broodjes. Lokale democratie, je moet er een sterke maag voor hebben! Het zijn spannende tijden voor u, voor uw politieke partijen en achterbannen.

En voor uw thuisfront. U zult de komende tijd weinig thuis zijn, schat ik zo in. In maart zal blijken, of u het vertrouwen van de kiezer heeft gekregen. En na maart wat u ermee gaat doen. U krijgt de komende tijd moeilijke dossiers op uw bord. Bezuinigingen, rijksbeleid, waar u iets lokaal mee moet, de decentralisaties in het sociale domein. En de burger is kritisch, veeleisend, soms misschien zelfs op de grens van onredelijk.

Nee, raadslid zijn is niet eenvoudig. Het gezag en het aanzien van de politiek staan voortdurend onder druk. Daar sta je dan, ook als raadslid. Je moet het waarmaken, in je uppie. En met elkaar in het collectief dat gemeenteraad heet.

2014 is het jaar van de verkiezingen, de nieuwe raad met weer veel nieuwe gezichten, van de vorming van het college, de komst van een nieuwe burgemeester. En van Koningsdag en 50 jaar Amstelveen…. Ik had dat graag willen meemaken. Er komt zoveel energie los. Er zijn zoveel initiatieven, daar mag Amstelveen trots op zijn. Ik weet het zeker: 2014 wordt een TOP-jaar!

Dames en heren,
Ruim acht jaar Amstelveen in uw midden, wat neem ik toch heel veel mooie en ook wat verdrietige herinneringen mee. Voor mijn jaarlijkse Nieuwjaarstoespraak verzamelde ik altijd een hele lijst met gebeurtenissen die ik kon noemen, met een lach, soms met een traan. Ik wil er nu niet zomaar een paar kiezen, want het zijn er vele.

Wij hebben veel meegemaakt hier samen. En in de regio, niet te vergeten. Ik heb alle vertrouwen in de samenwerking met de gemeenten in de regio en in de Stadsregio. Samen sta je sterk en kun je elkaar helpen.

De ambtelijke fusie met de gemeente Aalsmeer was een spannende onderneming, die dankzij ieders inzet succesvol verloopt. In de komende jaren gaan beide gemeenten hier veel plezier aan beleven. Daar ben ik van overtuigd.

Dames en heren,
Dit was mijn aller laatste raadsvergadering in Amstelveen. Enorm trots ben ik, dat ik de burgemeester van Amstelveen mocht zijn. Ik heb mij zo volledig mogelijk ingezet, zichtbaar en nog vaker onzichtbaar, in het kleine en het grote. Ik kon dit doen, omdat ik wist, dat ik op u kon rekenen. Op de raad, het college, de ambtelijke organisatie. Je doet dit werk niet in je eentje. Ja, ik was wel eens ongeduldig en niet gauw tevreden. Maar u kon het hebben! Zeker weten. Ik wil jullie uit het diepst van mijn hart bedanken, dat jullie er voor mij waren, zodat ik er weer voor jullie kon zijn.

Maar de belangrijkste mensen in mijn leven, waar dank niet genoeg voor is wil ik hier zeker noemen. Mijn vrouw, Marian en onze twee kinderen, mijn ouders en broer. Want burgemeester ben je 24/7, daar kies je persoonlijk voor. En zij moeten daar ook mee leven. Zij geven mij die steun om mijn werk te kunnen doen. Lieve Marian, Pa en Koos, zonder jullie kan ik dit niet!

Lieve mensen,
Wij nemen nu “een beetje afscheid”. Wij waren (weliswaar openbaar, maar toch…) onder elkaar. 20 december is er het ‘echte’ afscheid. Wij zien elkaar dus nog hier en daar. Ik heb genoten. En voordat ik de vergadering voor de laatste keer sluit, wens ik u allemaal het beste toe. Geluk, gezondheid, liefde. Blijft een beetje van elkaar en van Amstelveen houden.

Ik sluit de vergadering!'

raad Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen met de leden van de gemeenteraad van AmstelveenKlik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis