Bijgewerkt: 19 mei 2024

Rein Schurink neemt afscheid - 2015

Foto's -> Geschiedenis -> Burgemeester en Bestuurders

Rein Schurink neemt afscheid
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Rein Schurink en zijn echtgenote ontvangen de gasten in de schouwburg

Na een periode van 14 jaren dienstverband bij de gemeente Amstelveen, 31 jaar als gemeentesecretaris en totaal 42 jaar werken bij vijf gemeenten, bereikte Rein Schurink gemeentesecretaris, zijn pensioengerechtigde leeftijd. Hij mocht zelf bedenken hoe hij zijn afscheid wilde vieren en hij wilde graag een minisymposium in de Schouwburg en een afscheidsreceptie in het Cobra Museum. Zo gebeurde het, dat op 15 oktober 2015 de heer Schurink afscheid nam van honderden mensen, waaronder velen met wie hij nauw heeft samengewerkt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Honderden mensen kwamen naar de schouwburg en eigenlijk is de afscheidsreceptie hier al begonnen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Journalist Johan Th. Bos en Walter Vervenne, raadslid van VVD-Amstelveen hebben hun tafel al gevonden


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Makelaars Edwin en Jan Brockhoff in gesprek met Linda Roos, raadslid van Burgerbelangen Amstelveen


Schurink is geboren en getogen in Nijmegen en studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, staats- en administratief recht en rechtsgeschiedenis. Eerst werkte hij als gemeentesecretaris in Roermond (Limburg) en in Nuenen (Brabant). In 2001 werd Schurink de gemeentesecretaris van Amstelveen en was de algemene directeur van de gemeente, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de ambtelijke organisatie. Hij woont met zijn echtgenote Margot in Nes aan de Amstel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mirjam van 't Veld bij het echtpaar Schurink


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Veel mensen kwamen in de zogenaamde Kleine zaal van de schouwburg (239 plaatsen) om aan het minisymposium over de 'Woonagenda van Amstelveen' deel te nemen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Wonen en Volkshuisvesting hier op de foto met zijn echtgenote, was ook spreker tijdens het minisymposium


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Alexander Meijer, de nieuwe gemeentesecretaris van Amstelveen verwelkomt alle aanwezigen in de schouwburg


Het College van B en W van Amstelveen bood, zoals gevraagd, de heer Schurink een minisymposium aan in de Schouwburg van Amstelveen, met als thema 'Woonagenda Amstelveen onder de loep'. Helaas was het erg regenachtig en kwamen de vele gasten onder een paraplu de Schouwburg binnengelopen. Aldaar werd iedereen verwelkomd met een kopje koffie, of een drankje en lekker warme hapjes. In de hal stond de heer Schurink met echtgenote de mensen op te wachten en er werden heel wat handen geschud.




Bekijk de video met een impressie van het afscheid, inclusief delen van de speeches


Nadat al enkele keren de bel voor aanvang van het minisymposium had geklonken, ging iedereen eindelijk naar de kleine theaterzaal. De welkomstwoorden werden uitgesproken door Alexander Meijer, de nieuwe gemeentesecretaris van Amstelveen en daarna volgden Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu van Binnenlandse Zaken en ministerie van Infrastructuur en Milieu, Karin Laglas, voorzitter van de directieraad van de Woningcorporatie Ymere en Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten en van BPD Ontwikkeling. De sprekers reflecteerden op het vraagstuk Wonen, in het bijzonder op de Amstelveense woonagenda. Daarna volgde een debat met Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en Bert Halm, bestuurder van woningcorporatie Eigen Haard.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De stoelen zijn goed bezet in de schouwburg


Toen het symposium was beëindigd, stonden er al veel mensen te wachten in het Cobra Museum. Ook oud burgemeester Jan van Zanen, thans burgemeester van Utrecht, kwam naar het Cobra, tezamen met zijn gemeentesecretaris Maarten Schurink, zoon van Rein Schurink. In het Cobra Museum tekende iedereen eerst het gastenboek en volgde een uitgebreide receptie op voorhand. De cadeautafel werd voller en voller en vermoedelijk hoeft de heer Schurink het eerstkomende jaar niet meer naar de slijter, aangezien het meest gegeven cadeau toch wel een fles drank was.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Na het symposium kwamen veel mensen naar het Cobra Museum, om de feitelijke afscheidsceremonie van de heer Schurink mee te maken. Hier signeert Mieke Blankers-Kasbergen burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel het gastenboek


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Rien Alink, (D66) oud-wethouder Cultuur tekent het gastenboek met zijn echtgenote


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Hans Bulsing, (VVD) raadslid met Hetty Tjalkens, voormalig directeur van de Kunstuitleen Amstelveen bij het gastenboek


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Ferry van Groeningen, raadslid van het CDA met Paul Feenstra, (VVD) raadslid tekenen het gastenboek


Eindelijk kon er tijd vrij gemaakt worden voor de speeches. Ook hier werden eerst welkomstwoorden uitgesproken door Alexander Meijer, waarna Mirjam van ’t Veld, burgemeester van Amstelveen, haar afscheidsspeech kon beginnen. Het waren hartelijke woorden met een enkele anekdote en tot slot zei ze, dat het jammer was, dat ze slechts een jaar hebben kunnen samenwerken. Na de toespraak van de Amstelveense burgemeester, kreeg Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht (oud-burgemeester en ereburger van Amstelveen) samen met Maarten Schurink (de zoon van Rein) het woord. Het was een duo-toespraak en het grappige erbij was, dat toen Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen was, hij een Schurink als gemeentesecretaris had en nu in Utrecht dus weer, maar dan een jongere ‘uitgave’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jan Verschoor, directeur van het Museum Jan van der Togt tekent het gastenboek


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jan van Zanen, oud-burgemeester en ereburger van Amstelveen en nu burgemeester van Utrecht passeert
de ingang van het Cobra Museum


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Voor de toespraken beginnen er is nog genoeg tijd om met elkaar gedachten te wisselen. Hier op de foto Jeroen Brandes (PvdA) wethouder met Frank Berkhout, fractievoorzitter van D66-Amstelveen en Herbert Raat, VVD-wethouder Financiën


De heer Van Zanen ‘vluchtte’ naar Utrecht om aan de ‘macht’ van Rein Schurink te ontkomen, maar hij wist op dat moment niet, dat Maarten had gesolliciteerd naar de post van de gemeentesecretaris van Utrecht, waar hij werd aangenomen. Zoals in het liedje ook staat: 'Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten hoe, Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten, waar naar toe? De macht van de Schurinks reikt dus erg ver, maar op het podium werd door de twee bestuurders een grappige en sarcastische komedie opgevoerd en de aanwezigen hadden er plezier in. Dat maakte het afscheid van gemeentesecretaris Schurink wat minder erg.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen
in gesprek met journalist Johan Bos en Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Fotograaf Jan van Breda kwam ook naar de receptie onder begeleiding van een fles bier


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Burgemeester Mirjam van 't Veld praat met Mieke Blankers-Kasbergen burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel. VVD politicus Fred de Graaf luistert mee. Hij was van 1 januari 2014 tot 3 juli 2014 waarnemend burgemeester van Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jan van Zanen in gesprek met Jan Brockhoff


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

In de expositiezaal zingt Sandra Bakker bekende popmuziek en begeleidt zichzelf op haar keyboard


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Uiteindelijk begint Alexander Meijer, gemeentesecretaris van Amstelveen met de afscheidstoespraken


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De kleinkinderen van Rein Schurink liggen al klaar voor het podium om de toespraken te beluisteren


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen neemt afscheid van haar betrouwbare steun


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Rein Schurink en zijn echtgenote Margot volgen de toespraak van de burgemeester


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mirjam van 't Veld na haar toespraak neemt afscheid van Rein Schurink


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jan van Zanen burgemeester van Utrecht en Maarten Schurink gemeentesecretaris van Utrecht op het podium tijdens hun humoristische afscheid act


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Het echtpaar Schurink volgt de voorstelling van de twee politici uit Utrecht op het podium


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Rein Schurink gemeentesecretaris neemt na 14 jaar trouwe dienst in Amstelveen afscheid van zijn ambt en van zijn collega's


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Het publiek volgt de wijze woorden van de gemeentesecretaris


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Na de afscheidstoespraak volgt natuurlijk een enorm applaus en daarmee eindigde de receptie nog niet


De heer Schurink kreeg tot slot het woord en nam afscheid van zijn collega’s en van de enorme massa mensen, waar hij tijdens zijn 32 jarig durende ambtenaarschap mee had (samen) gewerkt. In zijn toespraak vertelde hij, dat hij met veel plezier heeft gewerkt in dienst van 'zijn' gemeente: Amstelveen. Toen Schurink naar Amstelveen kwam, was Harry Kamphuis de burgemeester tussen 1997-2005. De heer Kamphuis kwam ook naar de afscheidsreceptie, dus de cirkel was nu rond. Ook waren een paar van de toenmalige wethouders aanwezig, waaronder mevrouw Joss Tabak (VVD), Mevrouw W.M. Blok-Melai (PvdA). Na alle speeches, waarbij Schurinks echtgenote, kinderen en kleinkinderen ook aanwezig waren, kon iedereen weer gezellig met elkaar keuvelen. Wie dat nog niet had gedaan, kon alsnog Schurink de hand schudden onder het genot van een hapje en een drankje en zo werd de regendag toch nog gezellig.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis