Bijgewerkt: 5 oktober 2022

Vertrek Axel Boomgaars - 2016

Foto's -> Geschiedenis -> Burgemeester en Bestuurders

Vertrek Axel Boomgaars
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Axel Boomgaars fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 juli 2016

De fractievoorzitter van GroenLinks Amstelveen, Axel Boomgaars, kondigde op 13 juli 2016 tijdens de gemeenteraadsvergadering aan, dat hij per 1 oktober vertrekt uit de Amstelveense gemeenteraad. Reden hiervoor is, dat hij een baan heeft gevonden die niet te combineren is met het raadswerk. GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas volgt hem op als fractievoorzitter.

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Amstelveense gemeenteraad kondigde GroenLinks-fractievoorzitter Axel Boomgaars zijn vertrek aan. Per september heeft hij een fulltime baan gevonden als trainee wetgevingsjurist bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat is niet te combineren met het raadslidmaatschap. Hij legt na vandaag direct zijn fractievoorzitterschap neer, maar blijft tot oktober 2016 als raadslid aan om voor een goede overdracht te zorgen.
Boomgaars: “Ik vond het een moeilijke beslissing om te vertrekken uit de raad. Ik heb het ontzettend naar mijn zin om mijn idealen voor een groene, sociale en vrijzinnige wereld om te kunnen zetten naar actie op een lokaal niveau. Het raadlidmaatschap neemt echter net zo veel tijd in als een parttime baan, en nu ik een fulltime baan heb gevonden is dat gewoon niet meer te combineren. Wat ik doe, wil ik goed doen en dat vraagt soms om harde keuzes.”

De fractie van GroenLinks heeft raadslid Martin Kortekaas unaniem verkozen om Boomgaars vanaf morgen op te volgen als fractievoorzitter. Hij gaat de zevenkoppige fractie sowieso leiden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Kortekaas: “GroenLinks zal Axel ontzettend missen. Maar dat geldt voor de hele Amstelveense politiek. Hij weet ons standpunt altijd op een geheel eigen wijze en met een vrolijke noot te brengen en heeft op die manier veel bereikt voor de groene politiek en in de strijd voor vrijzinnigheid en gelijke rechten. Wij danken hem daarvoor en gaan die kleurrijke strijd met heel veel plezier voortzetten.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Martin Kortekaas is de volgende fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


In 2010 werd Boomgaars op 19-jarige leeftijd verkozen in de gemeenteraad van Amstelveen. In 2013 volgde hij toenmalig fractievoorzitter Sander Mager op. Recentelijk is hij afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in zijn studies Sociologie en Staats- en Bestuursrecht. Martin Kortekaas zit sinds 2014 in de gemeenteraad. Hij heeft na een loopbaan als projectmanager en adviseur bij de ING zijn draai helemaal gevonden bij GroenLinks in de lokale politiek.

De afscheidsbrief van Axel Boomgaars:
Betreft: neerleggen lidmaatschap gemeenteraad

Geachte voorzitter, beste Mirjam,
Met net zoveel pijn in mijn hart voor wat ik achterlaat als zin in het nieuwe avontuur dat mij wacht, kondig ik bij deze aan per 1 oktober aanstaande mijn lidmaatschap van de Amstelveense gemeenteraad neer te leggen. Aanleiding hiervoor is, dat ik per september een baan heb gevonden als trainee wetgevingsjurist bij de Rijksoverheid. Concreet betekent dit, dat ik een werkweek van minstens 40 uur tegemoet ga waarin ik gemiddeld anderhalve dag in de week een postuniversitaire masteropleiding volg aan de Academie voor Wetgeving in Den Haag. De rest van de tijd ga ik als wetgevingsjurist aan de slag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dat is een ontzettend mooie en uitdagende baan waar ik vol voor wil gaan. Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen, dat de tijd die ik tot nu toe altijd vrij kon maken om aan de raad te besteden drastisch zal afnemen en dan is het een kwestie van knopen doorhakken. Wat ik doe, wil ik goed doen en ik kan na de zomer helaas niet meer de volle honderd procent geven. De fractie heeft collega Martin Kortekaas unaniem aangewezen als opvolger. Hij zal het stokje overnemen aan het eind van vandaag. Ik blijf na het reces nog één ronde actief om alles goed over te dragen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Martin en de rest van de fractie ons goede werk voort zullen zetten.

Ik ben excuses verschuldigd aan alle collega’s die ik afgelopen maanden heb verteld, dat ik nog op zoek was naar een baan en niet precies wist wat ik wilde, dat wist ik dus wel. Mijn ervaring bij politiek is echter, dat als bekend wordt, dat je overweegt te vertrekken, je in de ogen van anderen al weg bent. Dat beschadigt je effectiviteit. Daarom vond ik het nodig dit stil te houden tot het laatst mogelijke moment en dat moment is nu.

Uitgebreide bespiegelingen over mijn tijd in de raad kunnen wachten tot mijn officiële afscheid, maar ik wil middels deze weg in ieder geval alvast iedereen bedanken die mij de afgelopen jaren de mogelijkheid heeft geboden om het uitdragen van mijn idealen te combineren met de grote persoonlijke ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Dan heb ik het over mijn partij GroenLinks en heel concreet de beide fracties met wie ik heb mogen werken en die mij altijd gestimuleerd hebben het maximale uit dit werk te halen, maar ook de collega-raadsleden, college van B en W en griffie. Ook wil ik de samenwerking met jou en je voorgangers als burgemeester niet onbenoemd laten. Amstelveen mag zich in de handjes knijpen met de kundige boegbeelden die wij de afgelopen jaren hebben gehad en het was oprecht inspirerend om met jullie te mogen werken.

Tot slot zou ik willen zeggen, dat ik deze stap stiekem doodeng vind. Ik realiseer me maar al te goed, wat voor moois ik hier ga achterlaten en wat voor onzekerheid daarvoor in de plaats komt. Anderzijds, toen ik op mijn achttiende de brief schreef naar de kandidatencommissie van GroenLinks-Amstelveen om raadslid te worden vond ik het ook doodeng, maar dat heeft me de beste en leukste jaren van mijn leven gebracht.

Hoogachtend, Axel Boomgaars


Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis