Bijgewerkt: 18 oktober 2021

Jan van Zanen's afscheidsfeest
in Amstelveen - 2013

Foto's -> Geschiedenis -> Burgemeester en Bestuurders

Jan van Zanen's afscheidsfeest  in Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

Eén van de eerste foto's van burgemeester Jan van Zanen in Amstelveen op 23 november 2005 in het Museum Jan van der Togt

Op 20 december 2013 werd er afscheid genomen van Jan van Zanen, eerst in Schouwburg Amstelveen voor genodigden. Er waren veel sprekers en het was erg leuk, want iedere spreker haalde enkele anekdotes aan, soms tot grote hilariteit van Van Zanen zelf en het aanwezige publiek. Van Zanen's echtgenote, beide kinderen, broer en zijn ouders waren ook aanwezig. Van de sprekers en van Van Zanen is een lange video gemaakt, zowel in de schouwburg als vanuit het Cobra. Aansluitend aan de video's kunt u de afscheidsspeech van Jan van Zanen lezen. Wat niet beschreven staat is zijn spontane commentaar op alle voorgaande sprekers.


Robert Anthony en Thom Rijpstra, oftewel de Gebroeders / Brothers Grimm, verwelkomen en begeleiden Jan en Marian van Zanen tijdens hun rondgang door het volle museum waar honderden mensen afscheid willen nemen. Een hele klus want iedereen liep en stond hutje mutje. Maar de Gebroeders hebben het geheel in goede banen geleid.


Speech van Jan van Zanen

Dames en heren,
Distinguished guests, leden van de gemeenteraad, ambtgenoten, dames en heren wethouders, vriendinnen, vrienden en bekenden, geweldig, dat u gekomen bent.
Toen ik samen met mijn echtgenote Marian hier eerder vanmiddag naar toe fietste, vroeg ik mij af, hoeveel vriendelijke afscheidswoorden inmiddels met ons zijn gewisseld. Vele. Dank u wel. Kreeg ook complimenten voor mijn werk. Maar weet u, het is mijn werk, krijg er voor betaald en doe het met hart en ziel. Dank ook voor de behartigenswaardige woorden van vanmiddag. Gemeentesecretaris Schurink, beste Rein, dank voor uw woorden namens alle medewerkers (u heeft gelijk 'iedereen een beetje bedienen' is een motto van mij).

Wethouder Raat, meneer de loco-burgemeester, ook u heeft een punt. 'Iedere burgemeester krijgt zijn college kado'. Datzelfde geldt soms de wethouders: zij krijgen hun burgemeester kado ... Dank voor de woorden namens de wethouders uit alle drie de colleges.

Burgemeester Weterings, beste Theo, dank voor de prettige samenwerking in het Amstelland-Meerlanden overleg (en voor de gele trui). Via u richt ik die dank ook aan de collega's uit Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Burgemeester Van der Laan, beste Eberhard, ('U bent regioburgemeester met vijf collega's, volgens mij krijg ik er in de politie-eenheid Midden-Nederland 40') fijn dat u mij zo hartelijk heeft willen toespreken.

Raadsleden - wielerfanaten - Jansen en Lustenhouwer, ook u veel dank voor de gele trui. ('Welke Nederlandse burgemeester kreeg ooit twee gele truien op een middag?', zou ook een mooie quizvraag zijn).

Mevrouw en heren leden van van Camerata RCO (http://www.camerata-rco.com ) veel dank voor uw prachtige optreden met Johann Strauss' Kaiserwaltz. Tenslotte, meneer de ondervoorzitter van de gemeenteraad Mager, beste Sander, via u ontzettend veel dank aan de leden van de gemeenteraad. Ervaar het werkelijk als een enorm grote eer dat de gemeenteraad op 11 december 2013 mij het ereburgerschap heeft toegekend. En wat een prachtige sculptuur van de heer Jan Verschoor van Museum Jan van der Togt.

Dames en heren,
Vandaag is voor mij de tijd gekomen om te gaan. Met gemengde gevoelens, dat wel. Het begin herinner ik mij goed. Op 1 juli 2005 trad ik aan als burgemeester van Amstelveen. Aan de ene kant een terreuraanslag in Londen en de aan de andere kant de verjaardag van mijn moeder, tekenden een week later op 7 juli mijn installatie in de Amstelveense gemeenteraad. Wij kwamen hier op 1 augustus wonen. Best spannend voor ons vieren een nieuwe stad, een nieuwe omgeving. Maar wat werden wij met warmte ontvangen, wij kregen volop de ruimte om ons thuis te voelen. In de gemeente en in de gemeenschap. Een prachtige gemeente. Een talentvolle gemeenschap. Soms lijkt het net alsof de acht en een half jaar in een zucht voorbij zijn gegaan. En nu ligt de volgende fase alweer voor ons. Een nieuw leven in het centrum van het land. Ze vlogen voorbij, de jaren.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen neemt afscheid van Amstelveen op donderdag 20 december 2013 in de Schouwburg Amstelveen


Werkte voor en met drie gemeenteraden en drie colleges. Allen eigensoortig. Met eigen dynamiek. Voorzien van persoonlijkheden en ambities voor onze gemeente. Ik kijk op alle drie de perioden met plezier terug. De raden en colleges hebben veel bereikt. Niet alleen, samen met anderen. Met de inwoners, de bedrijven en instellingen. Publiek- en privaat. Denk aan de onderwijshuisvesting, de overeenkomst over de verbreding van de A9, in het groen (wij werden twee keer bijna de allergroenste gemeente), in de sport, met de culturele instellingen (wij zijn hier te gast in de schouwburg en straks in het Cobra Museum) in het sociale domein.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De grote zaal van Schouwburg Amstelveen is helemaal gevuld met de genodigden uit alle lagen van de Amstelveense bevolking


Een ambtelijke fusie met Aalsmeer kwam tot stand. Chapeau voor het politieke lef van de beide raden en college's. Chapeau voor oud-collega Pieter Litjens. De publieksdienstverlening aan de inwoners scoort onverminderd hoog, Amstelveen behield de vele prachtige voorzieningen. De centen zijn op orde en de gemeente groeide, een paar jaar terug tot 80.000 en sinds afgelopen maandag tot 85.000 inwoners. Kortom, Amstelveen is gezond en staat er nog steeds goed voor. Veel zaken zullen desalniettemin onze energie en aandacht blijven vragen. Een gemeente is nooit klaar. Ambities zat. Bovendien is het niet de kunst om te constateren, dat iets goed is, de kunst is, om het goed te houden. Een sleutel daarvoor is, samen te werken met de omliggende gemeenten - de stadsregio het Amstelland-Meerlandenoverleg, de provincie en het Rijk. Onderschat de betekenis en kansen daarvan niet.

Another key factor of it's succes is the international dimension of the city of Amstelveen in the Amsterdam area. I applaud alderman Groot and his colleagues of Amsterdam, Almere and Haarlemmermeer, with their working together in AmsterdaminBusiness. Joining forces to support the international businesscommunity. To continue this - to make our local international community feel at home - is essential. Our director international investment, mrs Christa de Kemp and her colleagues did a wonderful job. Amstelveen as little Tokyo, Delhi and Seoul. I know it is ambitious, but worth fighting for. And I did. With pleasure.

De samenwerking met Amsterdam, en in de veiligheidsregio en de politie-eenheid was de afgelopen jaren voortreffelijk. Voor de veiligheidsregio was de Troonswisseling afgelopen april een hoogtepunt. Al beleefde ik die zelf bijna geheel in 'de bunker' onder het Amsterdamse stadhuis. De samenwerking met de politie, brandweer, de GHOR en het openbaar ministerie was intensief. Met de politie en het OM zijn we met steun vanuit de gemeenteraad en de bevolking (denk aan burgernet!) vooral de strijd aan gegaan tegen de woninginbraken.  De inbrakenhoos was en is mij een doorn in het oog.

As we speak, is het donkere dagen offensief aan de gang. Aandacht voor dit onderwerp is noodzakelijk. En aandacht helpt. De brandweer stond altijd klaar. Wat mij bij bleef is bijvoorbeeld de brand in wijkcentrum De Meent. Zouden de naastgelegen scholen ook in vlammen op gaan? Dat was spannend. Gelukkig kon de brandweer door uitstekend bluswerk de brand onder controle krijgen. De samenwerking met het Openbaar Ministerie bij de Amstelveense nasleep van de Amsterdamse zedenzaak zal ik niet licht vergeten. Een tere kwestie, waarbij het persoonlijke leed van veel mensen mij diep heeft geraakt. Er is veel bereikt. Daar mogen wij trots op zijn. Wij hebben het samen gedaan. Bijna altijd met elkaar, soms tegenover elkaar. De inhoud stond centraal en de betrokkenheid bij de toekomst van onze gemeente. Marian en ik hebben veel mooie dingen meegemaakt in Amstelveen. Niet alleen het zakelijke, maar ook het menselijke, is ons meer dan bij gebleven.

Vanaf het begin heb ik er naar gestreefd de burgemeester van zoveel mogelijk Amstelveners - 't liefst iedereen - te zijn. En weet u? Dat gaat niet vanzelf. Het is een realiteit. Die moet van twee kanten komen. Mensen zijn vaak teleurgesteld, omdat ze problemen hebben, of geen uitzicht op oplossingen. Omdat ze de overheid, de politiek wantrouwen. Omdat ze bang zijn grip te verliezen op hun leven, of hun keuzes. En hoe oprecht je intenties dan ook zijn, niet iedereen zit te wachten op de burgemeester. Ik heb zoveel ik kon - en soms tevergeefs, het is niet anders - geïnvesteerd in relaties en heb er veel voor terug gekregen.

Vorige week de laatste vergadering van de gemeenteraad, vandaag vooral het afscheid van de gemeenschap die Amstelveen is. De mensen. De mensen, de winkeliers en ondernemers, de mensen uit de kunst en cultuur en de sport. Vanaf het begin hebben ze me geraakt. Er is zoveel talent in Amstelveen. Talent om trots op te zijn. Ik heb veel fraaie initiatieven in Amstelveen die uit de gemeenschap zelf zijn ontstaan (denk bijvoorbeeld aan de Voedsel- en Kledingbank, Amstelveen culinair en Parkgolf). En er is nog veel meer. En wat te denken van het komende jaar? Gemeenteraadsverkiezingen. En Koningsdag komt er aan. En dat allemaal in het jaar, dat Amstelveen de naam 50 jaar draagt. 50 jaar Amstelveen gebouwd op ruim 700 jaar historie. U gaat een topjaar tegemoet. Met veel mooie dingen. Geniet er met elkaar van, laat zien wat Amstelveen in huis heeft. Laat u niet de put in praten of schrijven door criticasters en cynici. Ook als dingen niet helemaal gaan zoals u zou willen, houd vol, verlies niet de moed. Geniet van wat er is en zet u in voor wat nog kan. Ik geloof er in. En vooral in u ...

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Na alle toespraken lopen Jan van Zanen en zijn echtgenote Marian naar de foyer, om daar persoonlijk afscheid te nemen van de aanwezigen. Het afscheid van de Amstelveners was in het Cobra Museum een half uur later, waar nog veel meer mensen aanwezig waren.


Dames en heren,
Dit werk kun je niet alleen. Mijn geheime wapen(s) thuis zijn mijn echtgenote Marian en onze kinderen. Mijn ouders, broer en schoonfamilie ben ik dankbaar voor hun onverbeterlijke steun. Op en rond het raadhuis hielpen velen mij met het klaren van de klus. Iedere gemeente wens ik een gouden driehoek toe, zoals ik die heb gehad met raadsgriffier Georgopoulou en gemeentesecretaris Schurink. Iedere burgemeester wens ik de ogen en oren toe van onze medewerkers en - zonder iemand te kort te willen doen - in het bijzonder een secretaresse als mevrouw Nel de Graaf en een steun en toe verlaat als voorlichter Susan van Vliet. De huidige raad en college wens ik nog veel afsluitends goeds de komende maanden, de nieuwe raad en het nieuwe college een behouden vaart. Ik wens waarnemend burgemeester De Graaf succes en plezier in Amstelveen.

Dames en heren, lieve mensen,
Het is mooi geweest. Het wordt tijd te gaan. Marian en ik hebben velen van u in ons hart gesloten, zoals velen van u dat bij ons hebben gedaan. We voelden ons hier vanaf juli 2005 meer dan welkom. We zullen met weemoed aan u denken. Een traantje wegpinken. De talloze spontane en hartelijke reacties sinds 5 november hebben wij zeer gewaardeerd.
Dank u wel.

Give in, if you want to make somebody happy,
give up, if it is of no importance,
but most of the time: give it all you've got.
Blijf een beetje van elkaar en van Amstelveen houden ...

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Een paar foto's van de webgallery. Bekijk alle 196 foto's in onze webgallery

Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis