Bijgewerkt: 21 juni 2024

Mirjam van ’t Veld beëdigd - 2014

Foto's -> Geschiedenis -> Burgemeester en Bestuurders

Mirjam van ’t Veld beëdigd
(Bron gemeente Amstelveen - 2014)

Mevrouw drs. Mirjam van 't Veld tijdens haar toespraak na haar beëdiging als de nieuwe burgemeester van Amstelveen

Op 3 juli 2014 is mevrouw drs. Mirjam van 't Veld in de buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd tot burgemeester van Amstelveen. Ruim 400 mensen zagen toe in Schouwburg Amstelveen, hoe de heer Johan Remkes, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Mirjam van ’t Veld beëdigde. Hij feliciteerde de gemeente Amstelveen met de nieuwe burgemeester, die volgens hem een betrokken en benaderbaar mensenmens is, flexibel en met gevoel voor verhoudingen. Inhoudsgedreven, bestuurlijk vasthoudend en bovenal verbindend. “Verbinden is een woord daar haar kenmerkt. Zichzelf verbinden aan anderen, maar ook het verbinden van anderen aan elkaar.”

Loco-burgemeester Herbert Raat heette Mirjam van ’t Veld welkom als eerste vrouwelijke burgemeester van Amstelveen. Hij nam zijn petje af dat zij de kritische Amstelveense gemeenteraad unaniem voor zich wist te krijgen. Hij citeerde Het Parool, waarin zij werd beschreven als iemand, die sowieso last heeft van een soort omgekeerde mensenvrees. Hij noemde haar een autonoom persoon die keuzes weet te maken. Alvorens haar de ambtsketen om te hangen, raadde hij haar aan om de komende tijd persoonlijk kennis te maken met de bewoners, de ondernemers en organisaties in Amstelveen. “Alleen zo wordt je Amstelvener onder de Amstelveners en ben je in staat het verschil te maken.”

Eberhard van der Laan, de Amsterdamse burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ging in zijn toespraak in op de eeuwenlange samenwerking tussen Amsterdam en Amstelveen. Van een gedeelde pastoor in de 14de eeuw tot aan de gezamenlijke handelsmissies, het bezoek van Obama aan Amsterdam en de Koningsdag in Amstelveen. “We vinden elkaar steeds als buren. Het zou mij een eer zijn, als ik u ‘mijn buuf’ mag noemen”. Hij hoopt, dat de nieuwe Amstelveense burgemeester zich enthousiast in zal zetten voor de Veiligheidsregio en dat zij vaak de Kalfjeslaan zal kruisen.

Hans Bulsing, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, stond stil bij het feit, dat Amstelveen een politiek rustige gemeente is. “Gedurende de periode is er vrijwel geen verloop van raadsleden en wethouders. Met de burgemeesters is dat anders. U bent al de derde burgemeester binnen een half jaar.”, zei hij, alvorens aan te geven, dat dit vast betekent, dat Mirjam van ’t Veld langere tijd in Amstelveen zal blijven. Hij sprak de hoop uit, dat zij de raad vele jaren gemotiveerd, geïnspireerd en effectief zal leiden en overhandigde haar daarop de voorzittershamer.

De kersvers geïnstalleerde burgemeester nam vervolgens zelf het woord. Zij bedankte iedereen voor de mooie woorden en zei zich al vanaf de voordracht enorm welkom te voelen in Amstelveen. Er was al veel e-mailverkeer van bewoners en bedrijven, veel contacten via LinkedIn en leuke reacties op Twitter. “De reacties geven mij een gevoel van een warm bad. Ik hoop, dat ik deze mensen snel kan ontmoeten, net als vele andere Amstelveners.”

Amstelveen scoort goed op diverse lijsten en dat schept wat haar betreft verplichtingen om het zo te houden. “Ik zie het als een opdracht om, samen met inwoners, bedrijven en het gemeentebestuur, te blijven werken aan de kwaliteit.” Zij wil de kwaliteit en ambitie vasthouden en als een dirigent de verbindingen leggen tussen alle spelers, binnen en buiten de organisatie. “Verbinden is voor mij de kern van, hoe ik het ambt van burgemeester zie en hoe ik het wil invullen.” Waar raad en college de akkoorden bepalen, moet er ruimte zijn voor variaties en improvisaties. Die ruimte moet geboden worden aan de inwoners.

Mirjam van ’t Veld kijkt erg uit naar de ontmoeting binnen en buiten het raadhuis. Met inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen. In Amstelveen, in de regio en in het buitenland. Zij wil haar kennis en ervaring op het vlak van de economische ontwikkelingen graag inzetten om kansen te creëren en te benutten, niet alleen waar het gaat om het internationale bedrijfsleven, maar ook voor de lokale economie, die minstens zozeer van belang is. “Burgemeester van iedereen, dat wil ik zijn. Verbinden, samenwerken en ontmoeten. Dat zijn voor mij de kernpunten. Daar sta ik voor. Samen met u.”

Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis