Bijgewerkt: 5 december 2021

COP26-akkoord bereikt in Glasgow

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
14-11-2021

Naar aanleiding van de in Glasgow bereikte deal hebben de Europarlementariërs die de delegatie van het Parlement naar de COP26 leiden, commentaar gegeven op het resultaat van de onderhandelingen op 13 november 2021

Een officiële delegatie van het Europees Parlement is in Glasgow geweest om deel te nemen aan de VN-conferentie over klimaatverandering, COP26, die op 13 november 2021 is afgelopen. De delegatie werd geleid door Pascal Canfin (Vernieuwing, FR), met Peter Liese (EVP, DE) als vicevoorzitter.

De heer Liese maakte de volgende opmerking na de bekendmaking van de overeenkomst: 'Het glas is zeker meer dan halfvol, maar er is nog veel te doen. Hoewel het zeer positief is dat iedereen nu klimaatneutraliteit aanvaardt, is het een groot probleem dat er te weinig ambitie is tot 2030. Het blijft ook problematisch dat een land als China niet vóór 2060 CO2-neutraal wil zijn, wat duidelijk te laat is. We moeten sneller handelen, zodat onze kinderen en kleinkinderen nog een kans hebben om de klimaatverandering onder controle te krijgen.'Tijdens de COP26 ontmoetten Europarlementsleden ministers, parlementsleden en andere afgevaardigden van verschillende niet-EU-landen, waaronder China, Brazilië, de VS, Rusland, Pakistan, Zuid-Afrika, Turkije, Bangladesh en de Malediven, evenals vertegenwoordigers van internationale organisaties en ngo's uit Europa en ontwikkelingslanden.

Op donderdag 11 november 2021 vond een persconferentie plaats met Peter Liese (EVP, DE), vicevoorzitter van de delegatie, en Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie. Een opname hiervan kunt u hier bekijken. Op woensdag 10 november hield het Europees Parlement ook een nevenevenement over koolstofbeprijzing in de EU en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken voor de rest van de wereld. Tijdens de zitting werd ook de mondiale context van het door de EU voorgestelde koolstofgrensaanpassingsmechanisme (CBAM) en de EU-regeling voor de handel in emissierechten voor de luchtvaart en de maritieme sector onderzocht.

Achtergrond. Het Parlement heeft aangedrongen op ambitieuzere EU-klimaatwetgeving en heeft op 28 november 2019 een klimaatnoodtoestand afgekondigd. In juni 2021 werd de Europese klimaatwet door het Parlement aangenomen. Deze zet de politieke verbintenis van de European Green Deal om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken, om in een bindende verplichting voor de EU en haar lidstaten. Ook wordt de doelstelling van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen, verhoogd van 40% tot ten minste 55% ten opzichte van het niveau van 1990. In juli 2021 heeft de Commissie het pakket "Klaar voor 55 in 2030" gepresenteerd om de EU in staat te stellen de ambitieuzere 2030-doelstelling te halen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.