Bijgewerkt: 5 december 2021

120 leiders verzamelen zich op COP26 in Glasgow

Nieuws -> Informatief

Bron: COP26
02-11-2021

Zo'n 120 leiders waren op maandag 1 november 2021 in Glasgow bijeengekomen bij de start van COP26, waarmee twee weken van mondiale onderhandelingen zijn ingegaan om te helpen bepalen of de mensheid de dringende maatregelen kan nemen die nodig zijn om een catastrofale klimaatverandering te voorkomen.

Nu de wereld wordt geconfronteerd met recordtemperaturen en extreme weersomstandigheden die de planeet gevaarlijk dicht bij een klimaatramp brengen, is de noodzaak van dringende maatregelen tijdens COP26 nog nooit zo duidelijk geweest. Tijdens zijn toespraak tot de leiders van de eerste grote mondiale bijeenkomst sinds de pandemie van COVID-19, zei Alok Sharma, voorzitter van de COP: "De wetenschap is duidelijk dat de tijd die we hebben om de doelstelling van 1,5 ℃ te halen en de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, snel verstrijkt. Maar met politieke wil en engagement kunnen en moeten we in Glasgow een resultaat neerzetten waar de wereld trots op kan zijn."

De leiders werden ook toegesproken door dichteres Yrsa Daley-Ward, wier speciaal opgedragen gedicht Earth to COP de regels bevat: "Alles minder dan je best is te veel om te betalen. Alles later dan nu, te weinig, te laat. Niets zal veranderen zonder jou." En campagnevoerder, de Keniaanse milieu- en klimaatactiviste Elizabeth Wathuti, die zei: "We hebben jullie nodig om met moed te reageren op de klimaat- en ecologische crisis ... voor deze komende twee weken - die zo kritiek zijn voor de kinderen, voor onze soort, voor zoveel andere levende wezens - laten we in ons hart stappen."

COP26 brengt de belangrijkste emitterende landen oog in oog met de landen die het kwetsbaarst zijn voor klimaatverandering. De top van wereldleiders zal een duidelijk signaal afgeven aan de onderhandelaars om zo ambitieus mogelijk te zijn en in te stemmen met een onderhandeld resultaat dat dit decennium sneller tot actie leidt. De top zal ook onderstrepen dat de Overeenkomst van Parijs werkt, met meer verbintenissen inzake financiering, emissies en aanpassing naarmate we de eerste slinger van de Overeenkomst van Parijs zien ratelen.

Uitgaande van de belofte van Parijs zullen aankondigingen in belangrijke sectoren laten zien hoe Glasgow resultaten zal boeken. Daartoe behoren nieuwe verbintenissen om steenkool tot het verleden te laten behoren, elektrische auto's, het terugdringen van de ontbossing en het aanpakken van methaanemissies.Voortbouwend op de publicatie van het implementatieplan van 100 miljard dollar, dat op verzoek van het voorzitterschap door de regeringen van Canada en Duitsland wordt geleid, zal de financiering een belangrijke prioriteit blijven. De besprekingen zullen vooral gaan over de vraag hoe de landen die het kwetsbaarst zijn voor klimaatverandering toegang kunnen krijgen tot de financiële middelen die nodig zijn om zich aan te passen aan de klimaatverandering en groen herstel na de pandemie te stimuleren. Bij de opening van COP26 is toegezegd financiële middelen vrij te maken en zijn verschillende nieuwe financieringsaankondigingen gedaan om vooruitgang te boeken met de 100 miljard dollar en de financiering van de aanpassing aan te pakken.

De Britse premier Boris Johnson heeft in het kader van het Britse Clean Green Initiative een financieringspakket aangekondigd ter ondersteuning van de uitrol van duurzame infrastructuur en revolutionaire groene technologie in ontwikkelingslanden. Dit omvat:

-Een pakket garanties aan de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank om 2,2 miljard pond (3 miljard dollar) te verstrekken voor investeringen in klimaatgerelateerde projecten in India, ter ondersteuning van India's doelstelling om tegen 2030 een geïnstalleerd vermogen van 450 GW aan hernieuwbare energie te bereiken, en in heel Afrika.

-De Britse ontwikkelingsfinancieringsinstelling CDC zal zich ertoe verbinden de komende vijf jaar meer dan 3 miljard pond aan klimaatfinanciering voor groene groei te verstrekken. -Dit omvat 200 miljoen pond voor een nieuwe klimaatinnovatiefaciliteit ter ondersteuning van de opschaling van technologieën die gemeenschappen zullen helpen om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Dit is het dubbele van het bedrag aan klimaatfinanciering dat CDC investeerde in haar vorige strategieperiode van 2017-2021.

-De door de FCDO gesteunde Private Infrastructure Development Group (PIDG) zal vandaag (maandag) ook meer dan 210 miljoen pond aan nieuwe investeringen toezeggen ter ondersteuning van transformerende groene projecten in ontwikkelingslanden zoals Vietnam, Burkina Faso, Pakistan, Nepal en Tsjaad.

Later zal premier Johnson als gastheer optreden voor een rondetafelconferentie over "Actie en solidariteit", waar campagnevoerders voor het klimaat bijeen zullen komen. Naar verwachting zullen onder meer de Samoaanse klimaatactiviste Brianna Fruean, de Braziliaanse klimaatactiviste Walelasoetxeige Paiter Bandeira Suruí, en de Keniaanse jeugdactiviste Elizabeth Wathuti, samen met enkele van de grootste uitstotende en klimaatkwetsbare naties de toon zetten voor de onderhandelingen tijdens COP26. De top van wereldleiders werd op 2 november 2021 voortgezet met verdere nationale verklaringen en Leader-evenementen over maatregelen inzake bossen en landgebruik en het versnellen van schone technologie, innovatie en ontwikkeling.

De conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering van 2021, ook bekend als COP26, is de 26ste conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering. Zij wordt gehouden in Glasgow, Schotland, Verenigd Koninkrijk, tussen 31 oktober en 12 november 2021, onder voorzitterschap van Alok Sharma. De conferentie is de 26e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de derde bijeenkomst van de partijen bij het Akkoord van Parijs.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.