Bijgewerkt: 27 februari 2024

Nog steeds niet......
2008-2009-2010 - 2010

Foto's -> Sport -> Golf

Nog steeds niet......2008-2009-2010
(Foto Loogman - 2010)

Vlnr.: Harry van den Bergh, initiatiefnemers golfbaan Tineke en Ger Loogman en Alphons Böggemann tijdens de onthulling van de nieuwe naam van de toekomstige golfbaan in de Bovenkerkerpolder: 'Golfcentrum Amsteldijk'

Hoeveel golfballen eet een koe?
Bron: Amstelveenweb.com - 22-02-2008

Donderdagavond 21 februari 2008 werd een debat georganiseerd door de Stichting Ronde van het Groene Hart, in verband met een toekomstig golfbaan in de Bovenkerkerpolder.

Golfbanen Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Verdubbeling van het aantal golfbanen in de komende 20 jaar


Golf Amstelveenweb
(Lara Simons - 2008)

Het aanwezige publiek luistert naar de sprekers


In de bibliotheek van het Stadshart kwamen ongeveer 80 mensen om te kijken en luisteren naar de presentatie en uitleg van ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze directeur van H+N+S landschaparchitecten.

Wijnschenk Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Richard Wijnschenk directeur cultuur van de Stichting Ronde van het Groene Hart


Van Nieuwenhuijze Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze directeur van H+N+S landschaparchitecten


De centrale aandacht ging van hem uit naar een nieuwe aanpak van regionale ontwikkelingen en dat met behulp van golfbanen. Het concept heet Singelgolf, wat eigenlijk niets anders is dan landbouw (melkveehouderij) combineren met golf. De boer wordt financieel betrokken bij de ontwikkeling van zijn boerenland tot een recreatie-landschap, waar zijn dieren kunnen grazen. Hierbinnen kunnen de golfers golfen in goede harmonie.

Golf Amstelveenweb
(Lara Simons - 2008)

Sommigen zijn al in slaap gevallen


Remco Pols Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Remco Pols, wethouder van de Gemeente Amstelveen legt het standpunt van de gemeente uit


Recreatief
Op deze manier worden volgens Van Nieuwenhuijze de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van het gebied verhoogd. De basis blijft agrarisch met een golfbaan erbij, die niet op zichzelf staat, maar een onderdeel van het landschap wordt. De winst van de golfonderneming zal gedeeltelijk bij de boeren terechtkomen, wat volgens Van Nieuwenhuijze per hectare 2-3 maal hoger zal zijn, dan bij normaal agrarisch gebruik.

Singelgolf Amstelveenweb
(InnovatieNetwerk - 2008)

Plan van een Singelgolfbaan


Loogman Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De Loogman familie luistert naar de toespraken


Kees van Tilburg Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Kees van Tilburg voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland is een uitgesproken tegenstander van de golfbaan


Bondgenootschap
Zijn concept is om alle partijen die nu onafhankelijk van elkaar werken, in een soort bondgenootschap samen te brengen. Dus de gemeente, de boeren, de natuurliefhebbers, de golfbaaneigenaar moeten één doel nastreven: door nieuwe activiteiten het marginale economische karakter van een boerderij verbinden met de kapitaalkrachtige golfers.

Tineke Loogman Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Tineke Loogman aan het woord


Ger Loogman Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Ger Loogman is teleurgesteld in de gang van zaken, maar hij heeft nog een kans bij de Raad van State


Raad van State
Op zich niet zo gek idee, alleen in december 2007 stemde Provinciale Staten tegen een streekplanwijziging in de Bovenkerkerpolder. Daarmee werd het plan voor een golfbaan in Amstelveen, het Golfodrome van de familie Loogman, van tafel geveegd. Voorlopig dus geen golfers in de polder, of er moet een wonder gebeuren als Ger Loogman bij de Raad van State hun gelijk zouden halen.
Nieuwe naam voor golfbaan: 'Golfcentrum Amsteldijk'
Bron: Ger Loogman - 05-09-2010

De prominente Amstelveners Alphons Böggemann en Harry van den Bergh hebben vrijdagmiddag 3 september 2010 de nieuwe naam van een te realiseren golfbaan in de Bovenkerkerpolder onthuld. De veelbesproken 9-holes golfbaan, een initiatief van het ondernemersechtpaar Ger en Tineke Loogman, heeft de naam 'Golfcentrum Amsteldijk' meegekregen. Daarmee is de naam 'Golfodrome' definitief verleden tijd. Die naam hing aan hun eerder en veel groter plan voor een golfbaan in deze polder. Loogman heeft in zijn aangepaste en verkleinde plannen voor de naam Golfcentrum Amsteldijk gekozen omdat deze herkenbaar is. De golfbaan ligt immers aan de voet van de Amsteldijk (Zuid). Potentiële namen als 'Hof van Amstel', Golfhoeve aan de Amstel', 'Golfcentrum Aemstelle', 'Golfbaan de Blauwe Werf'  zijn het niet geworden. Tevens passeerden historische namen uit dit gebied zoals “Scherpenhof”, “Parelrak”, “Schanshoek”en 'Langerhuize' de revue, deze  haalden het uiteindelijk ook niet.

Golfbaan Amstelveen
(Foto Loogman - 2010)

Vlnr.: Harry van den Bergh, voorzitter VluchtelingenWerk Nederland, initiatiefnemers golfbaan Tineke en Ger Loogman en Alphons Böggemann voorzitter van de Ondernemersvereniging van Amstelveen tijdens de onthulling van de nieuwe naam van de toekomstige golfbaan in de Bovenkerkerpolder: 'Golfcentrum Amsteldijk'


Loogman heeft deze week de aanlegwerkzaamheden van de golfbaan 'officieel' hervat en bekrachtigde dat met de onthulling van de nieuwe naam. De werkzaamheden aan de baan werden eind vorig jaar stilgelegd in verband met juridische procedures. Loogman heeft de aanleg hervat, omdat het ministerie van VROM zich volgens hem uit de zaak heeft teruggetrokken en de provincie nu aan zet is. Volgens Loogman heeft Gedeputeerde Staten steken laten vallen in de procedure en heeft de provincie geen juridische middelen meer ter beschikking om de golfbaan tegen  te houden. De definitieve komst van een golfbaan is volgens Loogman een kwestie van tijd. ,,De eerste bal wordt sneller geslagen dan iedereen denkt," aldus Loogman. Van den Bergh roept alle Amstelveense raadsleden en alle Provinciale Statenleden  op om zich wijs op te stellen en zich achter het plan te scharen. Hij vindt de golfbaan een fantastisch ondernemersinitiatief, dat nu eindelijk eens werkelijkheid moet worden. Daarnaast zet hij samen met Böggemann grote vraagtekens achter de wijze, waarop het echtpaar Loogman is en wordt behandeld in de langdurige procedure, die inmiddels zes jaar duurt.

‘We moeten ons allemaal afvragen of dit de manier is waarop we met initiatiefrijke ondernemers om moeten gaan. Daarnaast is golfen een zeer sociale sport, heel goed voor de lokale samenleving. Golf is al lang geen elitesport meer.’aldus PvdA partijprominent Harry van den Bergh. Böggemann en Van den Bergh waren in een eerder stadium beiden ook initiatiefnemer van een golfbaan op dezelfde locatie in de polder, maar kregen het plan nooit van de grond. In de jaren '80 liep Van den Berghs plan stuk op een onwelwillende gemeente en financiële onhaalbaarheid; in de jaren '90 kwam Böggemann al een stuk verder (met onder andere KPMG achter zich), maar toen gooide één boerin roet in het eten omdat zij haar grond niet wilde verkopen en op geen enkele manier recht van overpad wilde verlenen.

Bereikbaar voor constructief overleg met de Provincie
Vlak voor de onthulling van de nieuwe naam  legde Tineke en Ger Loogman de volgende verklaring af:
'We zijn afgelopen week met de aanleg van de golfbaan verder gegaan en hier nu bijeen om de nieuwe naam ervan te onthullen. Graag willen we u laten weten hoe we daartoe zijn gekomen:
In december 2007 besloot Provinciale Staten om het eerste plan van de golfbaan in Amstelveen tegen te gaan door het Streekplan niet te wijzigen. Aansluitend werd er met het indienen van een amendement besloten om in de Bovenkerkerpolder geen golfbaan toe te staan. Daarop volgend had Gedeputeerde Staten een voorbereidingsbesluit of een inpassingplan moeten uitvoeren om dit te bekrachtigen. Dit is echter nooit gebeurd. Daardoor heeft de provincie geen juridische middelen meer ter beschikking. De voltooiing van de golfbaan lijkt nu enkel en uitsluitend om politieke redenen te kunnen worden tegengehouden. Besluit men tot deze weg, dan zal de provincie zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en richting ons met een redelijk voorstel tot onteigening en schadeloosstelling moeten komen. Medio 2009 gaf het ministerie van VROM er blijk van betrokken te willen zijn bij dit dossier. Dat leidde tot een overleg met ons en alle overheden onder leiding van VROM, waarbij wij besloten tot het tijdelijk stopzetten van de aanlegactiviteiten. De voorgestelde aanpassingen in het plan door Rijksadviseur mw. Feddes hebben, door de opstelling van de provincie in het proces, niet tot een oplossing geleid. GS en PS blokkeerden tevens gedeputeerde Driessen om met ons tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. Vervolgens werd ook de door VROM voorgestelde mediator door de provincie afgewezen.

Aansluitend heeft men zeer traag gereageerd toen er aangestuurd werd op het plannen van een gesprek over een eventuele minnelijke schikking (aankoop gronden en opstallen). Uiteindelijk tijdens dat gesprek heeft men er blijk van gegeven absoluut geen realistisch beeld te hebben van de kosten, die met dit project gemoeid zijn.
Het is niet onze wens om te wachten op de procedure bij de bestuursrechter in Amsterdam over de door de gemeente Amstelveen verleende bouwvergunningen. Deze rechtszitting zal waarschijnlijk pas aan het einde van het jaar of misschien zelfs aan het begin volgend jaar dienen. Deze procedure gaat puur over de bebouwing en staat de aanleg van de golfbaan niet in de weg. Als ondernemer en als burger bekruipt ons steeds meer het gevoel, dat de Provincie de voortgang van dit dossier bewust traineert met als doel ons te ontmoedigen. Dit heeft ons doen besluiten de aanleg voort te zetten. De besluiteloosheid en de dreiging met ongeoorloofde middelen, heeft ons tevens doen besluiten een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman. Uiteraard blijven wij bereikbaar voor elk constructief overleg met de provincie Noord Holland. '
Meer dan 500 bezoekers open dag Golfcentrum Amsteldijk
Bron: Ger Loogman - 28-09-2010

Afgelopen zaterdag 25 september 2010 was een spannende dag voor iedereen, die betrokken is bij het Golfcentrum Amsteldijk. De open dag moest duidelijkheid gaan geven aan een ieder die er interesse in had.

Amsteldijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Tijdens de open dag van het toekomstige Golfcentrum Amsteldijk gingen mensen golfen


Amsteldijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Even oefenen in de golfsimulator


Op het terrein was alles er op gericht, deze duidelijkheid te gaan geven. Zo kon men over een aangelegd pad met overzichtsborden een indicatie krijgen, hoe het er uit zou komen te zien. Was er gelegenheid tot het lopen van een “klein rondje golf”, werden enthousiaste mensen uitgenodigd om eens een balletje te slaan onder begeleiding van een “Golfpro”, was er een hapje en een drankje te verkrijgen in de oude boerderij en kon men op een golfsimulator eens virtueel een spelletje golf spelen. Toch was het allerbelangrijkste dat iedereen informatie kon krijgen. Gewoon sfeer proeven, met eigen ogen zien wat er staat te gebeuren, het boerenlandschap opsnuiven en vooral de juiste informatie krijgen.

Op een dag als deze hangt er dan veel af van het weer. Golf blijft tenslotte een buitenactiviteit. Het weer zat zeker niet mee, maar het weerhield de mensen uit Amstelveen er niet van om toch een kijkje te komen nemen. Ruim 500 gasten bezochten het terrein en deed mee aan alle activiteiten. In de boerderij was het tussen 13.00 uur en 17.00 uur een drukte van belang.

Amsteldijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Golfsticks in alle maten zijn meegenomen, om een balletje te kunnen slaan


Veel informatie werd uitgewisseld, maar er heerste vooral veel enthousiasme en sympathie. Sympathie voor het doorzettingsvermogen van de afgelopen zeven jaren en enthousiasme over de gezelligheid.
Tijdens deze middag schreven zich ruim 200 mensen in voor de spelersclub en toonden ruim 40 zakelijke partijen interesse. Het gaf glans aan een prachtige herfstdag in Amstelveen. Een herfstdag waar iedereen écht kennis kon maken met Golfcentrum Amsteldijk en de mensen die daarbij horen.
Bestuursrechter legt aanleg golfbaan in Bovenkerkerpolder niet stil
Bron: Ger Loogman - 29-10-2010

Loogman B.V. voert op dit moment werkzaamheden uit in de Bovenkerkerpolder ten behoeve van de komst van een golfbaan aldaar. De provincie Noord-Holland heeft de gemeente Amstelveen verzocht deze werkzaamheden stil te leggen. De rechter ziet echter geen bestuursrechtelijke mogelijkheden om de gemeente, of Loogman op te dragen de werkzaamheden te staken. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de voorzieningenrechter nagegaan, of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, het treffen van een voorlopige voorziening vereist is. De rechter stelt vast, dat hij alleen dan bevoegd is om handhavend op te treden, als er sprake is van een overtreding. De werkzaamheden die plaatsvinden ten behoeve van de aanleg van de golfbaan kunnen niet als een overtreding worden aangemerkt, omdat de werkzaamheden niet in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens een wettelijk voorschrift.

Golfcentrum Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Graafmachines op het terrein van de 'Golfbaan Amsteldijk' in de Bovenkerkerpolder


Het gaat niet om bouwwerkzaamheden, zodat er geen sprake is van het zonder geldige bouwvergunning uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Het geldende bestemmingsplan kent verder geen aanlegvergunningenstelsel, zodat voor de aanleg van de golfbaan geen vergunning is vereist. Er is dan ook geen sprake van een overtreding door het zonder aanlegvergunning uitvoeren van aanlegwerkzaamheden. Verder bevat het geldende bestemmingsplan geen gebruiksverbod. Voor zover de werkzaamheden al als gebruik van de gronden zijn te beschouwen kan dit gebruik in strijd met de bestemming dus niet als overtreding van een gebruiksverbod worden gekwalificeerd. Ook strijd met artikel 7.10 van de Wet op de ruimtelijke ordening, waarin een algemeen gebruiksverbod is neergelegd, levert geen overtreding op nu dit artikel gelet op het overgangsrecht niet van toepassing is. Hier verwijst de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State naar de uitspaak van 10 maart 2010, te vinden op www.rechtspraak.nl, LJN: BL7012. Tenslotte biedt ook de bouwverordening van de gemeente Amstelveen geen grondslag voor het kwalificeren van de werkzaamheden als overtreding. Naar voorlopig oordeel is verweerder niet bevoegd om handhavend op te treden, zodat de rechter verweerder ook niet door middel van een voorlopige voorziening kan opdragen handhavend op te treden.

De rechter ziet ook geen mogelijkheid om de gemeente op te dragen er, anders dan door middel van bestuursrechtelijke handhaving, voor te zorgen dat Loogman de werkzaamheden staakt. Ook ziet de rechter geen mogelijkheid om Loogman  rechtstreeks, zonder tussenkomst van verweerder, op te dragen de feitelijke werkzaamheden te staken. Voor voorzieningen die daartoe strekken bestaat geen bestuursrechtelijke grondslag. Tevens is vast komen te staan dat tegen deze uitspraak geen beroep mogelijk is.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Sport