Bijgewerkt: 15 augustus 2022

St.Urbanuskerk - 1930

Foto's -> Bovenkerk -> St Urbanuskerk

St.Urbanuskerk
(Gemeentearchief NA - Amstelveenweb.com)

De St. Urbanuskerk en omgeving vanuit de lucht
De rooms-katholieke parochie St.Urbanus heeft de St.Urbanuskerk als haar kerkelijk centrum. De parochie bestaat sinds 1275. Op de plaats van de huidige kerk stond voorheen een kapel, die was opgedragen aan de Heilige Maagd Maria.

Urbanus-Amstelveen
(St Urbanuskerk Bovenkerk - Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus)

St.Urbanuskerk rond 1930


Urbanus-Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

St.Urbanuskerk


Klokkentoren-Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

De klokkentoren met 3 klokken

Eén van de drie is de 2800 pond zware Hemonyklok. Deze werd in 1672 in Amsterdam gegoten en heeft het randschrift: "Het zijn geen redenen, het zijn geen woorden, waarvan de klanken niet vernomen worden".

Pastoor Brouwers had zijn zinnen op deze klok gezet en bij een veiling in Leiden wist hij de klok te bemachtigen. Per schuit over de binnenwateren en het Legmeer, kwam de 2800 pond zware klok in Bovenkerk aan. In de Tweede Wereldoorlog haalden de Duitsers de klok uit de toren en zetten deze op transport om elders te laten omsmelten voor de wapenindustrie. Dit laatste werd voorkomen, waardoor de klok na de oorlog weer terug geplaatst kon worden in de klokkentoren. Men spreekt over de klok met de "gebarsten" stem, omdat de klank niet de mooiste, maar wel de hartverwarmendste is.

Urbanus-Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

Rechterkant van de St. Urbanuskerk met de heilige St.Urbanus in de nis ingebouwd.


Urbanus-Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

Interieur van deze prachtige kerk


Urbanus-Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

Foto van het interieur en het orgel


Urbanus-Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

St.Urbanus zijkapel


Urbanus-Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Het Maria-altaar was eerst voor in de kerk te vinden. Bij een reorganisatie werd het verplaatst naar een plaats achter in de kerk, aan het einde van de linker zijbeuk.


Urbanus-Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Aan de zijkant van het priesterkoor staat een 2 meter groot heiligenbeeld op een sokkel. Dit is de Heilige Willibrordus, afgebeeld als bisschop met staf, mijter en kerkmodel in zijn hand. Willibrord of Willibrordus (658–739), heilige apostel van de Friezen, had een groot deel van Nederland tot het christendom bekeerd. Hij was de eerste missionaris die naar Nederland kwam voor deze missie. St. Willibrordus is de patroonheilige van de kerkprovincie Utrecht.


St Urbanus
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Aan de zijkant van het priesterkoor, tegenover Willibrordus, staat een ander 2 meter hoog standbeeld op een sokkel. Dit is Urbanus, de patroon van de kerk met pausstaf, tiara (kroon) en zwaard.
De tekst op de sokkel luidt: "St. Urbanus b.v.o." (bidt voor ons).

Roosvensters
Een roosvenster is een groot, rond raam, gevuld met gotisch maaswerk van rozetten, drie, vier- of veelpassen in concentrische schikking of als een wiel. Ze worden bij voorkeur in de west- en transeptgevels van kathedralen geplaatst en voorzien van gebrandschilderd glas. Aan beide zijden van het priesterkoor zijn twee roosvensters met een diameter van 1 meter 20 geplaatst.

Roosvensters
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

Roosvenster westfacade


Loodglas-Josef
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Glas-in-lood roosvenster Jozef-altaar


Loodglas-martelaar
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

In het rechter dwarsschip (transept) van de kerk, is het verhaal van de Heilige Martelaren van Gorkum afgebeeld. Onder in het glas staat: "Heilige martelaren van Gorkum, bidt voor ons".
Heilige Martelaren van Gorkum is de benaming van negentien heiligen (zeventien priesters en twee lekebroeders), van wie de meesten (zestien) te Gorkum (Gorinchem) werden gevangen genomen bij de bestorming van deze stad door de watergeuzen in 1572. Allen werden op bevel van de admiraal van de watergeuzen, Lumey, gefolterd en, ondanks het tegenbevel van Willem van Oranje, ter dood veroordeeld en opgehangen (9 juli 1572).


St. Urbanus  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Roosvenster met afbeelding van Maria - Heilig Hartaltaar

Zie voor meer foto's en informatie bij Kerken: St. Urbanuskerk,
maar ook de St. Urbanus Bovenkerk vervolg


Klik hier voor andere foto's in de categorie Bovenkerk