Bijgewerkt: 14 april 2024

Handwegkerk - 1866

Foto's -> Kerken -> Handwegkerk

Handwegkerk
(Amstelveenweb.com - collectie - 2003)

HANDWEGKERK WERD IN APRIL 2013 GESLOTEN
De slotviering vond plaats op zondag 7 april 2013

Zie sloop rondom kerk en opbouw aan de gevel vanaf 2018

Het meest recente nieuws staat vooraan, de geschiedenis over het ontstaan en het oude kerkgebouw onderaan.
Nieuws 2006 - Sloop bedreigt Handwegkerk
Het huidige kerkgebouw aan de Handweg verdwijnt zo goed als zeker ten koste van een beperkt aantal woningen in het dure segment. Dat werd duidelijk in een korte raadsvergadering van 6 december 2006, waarin de Nota van Uitgangspunten voor de Oostelijke Poeloever werd vastgesteld. De protestantse Handwegkerk is de komende tijd onderdeel van discussie, nu gemeente en raad zich opmaken voor de herontwikkeling van het gebied. De protestantse kerkgemeente zal in ruil voor de Handweglocatie mogelijk een kerkgebouw realiseren in Westwijk. De vraag is echter of het kerkbestuur voldoende verdient met de opbrengst van de huidige (grond)locatie, omdat deze voor een belangrijk deel uit water bestaat.

De Handwegkerk in Amstelveen
(Amstelveenweb.com - collectie - 2003)

Handwegkerk

Hoewel de Handwegkerk nog wel op de monumentenlijst staat, een blokkade voor eventuele sloop, liet wethouder Pols 6 december onomstotelijk weten dat, het enige probleem dat de kerk nog heeft is of de kerk voldoende kan verdienen om andere zaken te realiseren." Pols is al enige tijd in gesprek met de eigenaren van het kerkgebouw. Voor andere belangenbehartigers in het gebied sprak Pols dat hij, eigenaren zoveel mogelijk tegemoet wil komen." In de Nota van Uitgangspunten (NvU) heeft de Handwegkerk inmiddels geen monumentaal karakter meer. In ruil voor het realiseren van louter dure woningen op de Poeloverlocatie wil de PvdA op andere locaties in Amstelveen goedkope woningen gerealiseerd.

Bron: Amstelveens Nieuwsblad door Andre Gerritsen.
DE HANDWEGKERK voor de sluiting
Haar volledige naam luidt Geloofsgemeenschap rond de Handwegkerk. De gemeente bestaat ruim 130 jaar en kreeg in 1869 een eigen kerkgebouw. De huidige Handwegkerk werd in 1899 gebouwd. Er wordt gestreefd naar samenwerking met de hervormde Dorpskerkgemeente. Elke zondag wordt er een eredienst gehouden onder leiding van een vaste predikant. Gedurende de maanden juli en augustus wordt de zondagdienst samen met de Dorpskerk gemeente verzorgd in een van beide gebouwen. De opzet van beide kerken is om een Samen op Weggemeente te vormen. De Handweg kerkgemeente bestaat uit de oudere kern, maar ook uit veel jonge mensen vanuit de nieuwbouwwijken.

De Handwegkerk in Amstelveen
(Bron: Gemeentearchief Amstelveen - 2004)

Foto genomen in 1915 van de Handwegkerk

Kinderen en jongeren hebben hun eigen activiteiten, waaronder een kinderkoor. De kerkgemeente houdt zich bezig met allerlei activiteiten zoals zending en diakonie, muzikale verzorging van de vaak feestelijke erediensten en aandacht voor de Joodse feestdagen. Er is een kinderkoor gastpredikant worden uitgenodigd. Publicaties van de Handwegkerk worden samen met de Dorpskerk verzorgd. Zes maal per jaar verschijnt het informatieblad De Zuid/West-er. De tijd verglijdt. Op 14 december 1899 werd de Handwegkerk in gebruik genomen en op zondag 7 april 2013 is de laatste kerkdienst in de Handwegkerk en neemt de gemeente afscheid van deze ‘vierplek’. Voor velen betekent dat verdriet en gemis. Meer dan 110 jaar kwamen mensen naar deze kerk  om te zingen en te bidden, en te luisteren naar woorden uit het heilig Verhaal en met elkaar aan tafel te gaan. In de week voorafgaande aan 7 april vinden activiteiten plaats om bij de sluiting stil te staan. Er is onder andere een feestelijk slotprogramma op 5 april en een slotviering op zondag 7 april 2013. Na 7 april vinden de kerkdiensten in Amstelveen Zuid plaats in de Paaskerk, Augustinuspark 1. Daarnaast zoekt de gemeente naar nieuwe vormen van kerk-zijn. In Westwijk zijn er plannen voor de ontwikkeling van een combinatiegebouw, samen met Ons Tweede Thuis.
Geschiedenis Handwegkerk in ander gebouw, zelfde terrein
In 1865 werd in Amstelveen een Christelijk Afgescheidene Gemeente geïnstitueerd. Dit was het begin van wat later de Gereformeerde Kerk van Amstelveen (Nieuwer-Amstel) heette. De Afscheiding begon in 1834 in Ulrum Groningen en verspreidde zich van daaruit over Nederland en een jaar later was er in Amsterdam een afgescheiden gemeente waar ook de bewoners van Nieuwer-Amstel onder vielen. Gerrit van ?t Riet (1819-1878), diaken en scriba kwam in 1851 naar Amstelveen en huwde weduwe Maria Hendrika Bulk (1810-1871) Na haar overlijden hertrouwde van ?t Riet in 1873 met Anneke Verkuijl (1828-1912). Na het overlijden van zijn eerste vrouw had van ?t Riet een aardig kapitaal en bezat ook aardig wat onroerend goed waaronder een boerderij aan de Janselaan nr 3, tegenwoordig Sportlaan.


(Foto Amstelveenweb.com collectie)

Boerderij aan de Janselaan: deze laan liep iets ten zuiden en evenwijdig aan de huidige Sportlaan.
Het schilderij is rond 1960 geschilderd

Ook was hij eigenaar in 1858 van het huis ?Nooit Volmaakt? gelegen tussen Amstelveen en de Hand naar Leiden. In 1866 werd hij eigenaar van het buitenverblijf ?Weltevreden? dat later de naam ?Rust en Vrede? kreeg. Dit perceel omvatte de grond van de vroegere en latere Handwegkerk aan de Handweg. In 1865 werd er gekerkt door de Christelijk Afgescheidene Gemeente in het voormalige kerkgebouw. Predikant ds Oene Los (1842-1909) hield in 1866 zijn eerste preek in Amstelveen, waarbij een grote menigte de kerk vulde, zo stond in ?De Bazuin? geschreven. Vanaf 1866 had deze gemeente een eigen kerkgebouw aan de Hand naar Leiden. Daarmee wordt geduid op een wegwijzer die stond op wat nu de hoek van de Handweg en Noorddammerlaan is.

Wilt u meer weten over de Christelijk Afgescheidene Gemeente in Amstelveen, klik dan op de link: De Eerste Gereformeerden in Amstelveen, met dank aan Ds M.J. Aalders, voormalig dominee van de Handwegkerk. Let wel het document is een pdf van
28 pagina's.
Zoektocht naar interieur foto's van de oude en nieuwe Handwegkerk


Jan van den Heuvel heeft al veel gegevens over en foto’s van zijn familie die in Amstelveen woonde aan de Van Dam van Isseltweg gevonden, die Amstelveenweb mocht publiceren. Nu is hij op zoek naar foto’s van de Oude Handwegkerk die op nr 109 stond en de ‘Nieuwe’ Handwegkerk die op nr 117 te vinden was. De Oude Handwegkerk, zie grijze gebouw op de foto, heeft er lange tijd gestaan en is in gebruik gebleven tot 1899. Toen was een nieuwe kerk noodzakelijk en die werd 30 meter zuidelijker neergezet, zie gebouw geheel rechts.  Er tussenin staat een wit gebouwtje, dat is de oude school waar Jan van den Heuvel zijn grootvader op heeft gezeten, waar later het jaartal 1890 op is gezet.


(Foto Particuliere Collectie)

Links op de foto het eerste gebouw van de Handwegkerk en rechts de Handwegkerk die in 1899 in gebruik werd genomen.


(Foto Particuliere Collectie)

Links de oude Handwegkerk naast de verbouwde oude school met anno 1890
Zoals gezegd: Jan van den Heuvel is nu op zoek naar interieurfoto's van de ‘nieuwe’ Handwegkerk van voor 1960 en indien mogelijk foto’s van het interieur van de oude Handwegkerk. Heeft u interieur foto’s van één of beide gebouwen, dan zou dat geweldig zijn. Is het mogelijk dat Amstelveenweb deze zou mogen ontvangen om te publiceren èn om door te geven aan Jan van den Heuvel? Mail naar José van Amstelveenweb.com, zodat we kunnen bespreken hoe een kopie van de foto’s te verzenden, of dat we eventueel langs komen als u niet te ver van Amstelveen af woont om ze te fotograferen.

(Foto Particuliere Collectie)

Het eerste gebouw van de Handwegkerk stond aan de Handweg achter woonhuis nr 109
De foto van het gebouw is genomen in 2003 en zoals te zien is,
is het gebouw in verval geraakt en inmiddels anno 2018 gesloopt.(Foto Particuliere Collectie)

Gebouw genomen vanaf andere kant achterzijde(Foto Amstelveenweb.com)

Het gebouw genomen vanaf de zijkant richting woonhuis en Handweg


Handwegkerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

De eerste steen gelegd door J. Versloot als oudste lid der gemeente den 3 juli 1899

Dat eerste kerkgebouw, dat er nog lange tijd heeft gestaan, is in gebruik gebleven tot 1899, toen een nieuwe kerk noodzakelijk bleek. Die werd op het zelfde perceel gebouwd, 30 meter zuidelijker. Vanaf die tijd tot 2013 heeft de kerk haar diensten gehouden. Daarna is het gebouw verkocht en zal in 2018 alleen de gevel nog bestaan. Daaraan worden luxe appartementen gebouwd en verder op het perceel nog enkele luxe villa?s.

Handwegkerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie)

De oude eerste oude Handwegkerk is gesloopt


Klik hier voor andere foto's in de categorie Kerken