Bijgewerkt: 15 juli 2024

Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam UMC continueren samenwerking

Nieuws -> Informatief

Bron: Ziekenhuis Amstelland
05-07-2024

Donderdag 4 juli 2024 hebben Ziekenhuis Amstelland, Amsterdam UMC, Zorg & Zekerheid en Zilveren Kruis hun samenwerkingsovereenkomst op het gebied van zorgherschikking officieel ondertekend. De betrokken partijen continueren hiermee een jarenlange traditie van samenwerken op het gebied van de juiste zorg op de juiste plek en onderschrijven wederom het belang van een gezamenlijke regionale aanpak voor de toekomst. De samenwerking wordt gecontinueerd voor een periode van drie jaar.

Foto Amstelveen
(Foto ZHA - 2024)

De bestuurders ondertekenen de documenten van samenwerkingsovereenkomst op het gebied van zorgherschikking op 4 juli 2024

Zorgherschikking wil zeggen dat de juiste zorg op de juiste plaats wordt geboden. Wanneer voor patiënten een academische-, derdelijns zorg niet (meer) nodig is, wordt een patiënt verwezen naar tweedelijns- ziekenhuiszorg. Om de beste zorg te kunnen leveren werken beide ziekenhuizen al sinds 2019 intensief samen, met heldere doelstellingen voor de toekomst. Deze werkwijze wordt gesteund door alle betrokken zorgverzekeraars. 'Samen werken we op basis van zorgherschikking al jaren samen aan het bieden van passende medisch specialistische zorg. Voor onze patiënten, voor onze verwijzers, ook voor onze medisch specialisten en medewerkers is deze tripartite ondertekening een herbevestiging van de zorgvuldige werkwijze die inmiddels ook een voorbeeld is geworden voor andere zorgpartners'- geeft Sophia de Rooij aan, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland.

Integraal Zorg Akkoord. Nieuw in de samenwerkingsovereenkomst is dat er een duidelijke relatie is gelegd met het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het belang van regionale samenwerking (regiobeelden). Het IZA is een akkoord tussen het ministerie van VWS en een groot aantal zorgaanbieders en heeft als doel de zorg, ook in de toekomst, toegankelijk en betaalbaar te houden. Intensieve samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio is hierbij belangrijk en noodzakelijk.

De zorgherschikking tussen Amsterdam UMC en Ziekenhuis Amstelland blijft hierbij belangrijk en actueel. Het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf van Ziekenhuis Amstelland is in de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst als partij opgenomen en ondersteunt deze overeenkomst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.