Bijgewerkt: 18 mei 2021

Zelfstandig ondernemers moeten hun werkzaamheden aanpassen

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
16-07-2020

Bij de volgende fase van de coronasteun aan zelfstandig ondernemers (de Tozo) ligt beperking tot alleen diegenen met weinig vermogen economisch gezien voor de hand. Dit stimuleert ondernemers om hun werkzaamheden aan te passen aan een nieuw economisch evenwicht en zorgt ervoor dat het geld alleen terechtkomt bij diegenen voor wie de regeling bedoeld is. Beëindiging van de Tozo is een andere optie die past bij de volgende fase van het steunbeleid.Als de overheidssteun aan zelfstandig ondernemers in oktober 2020 wordt voortgezet, ligt beperking van de steun tot alleen diegenen met weinig vermogen economisch gezien het meest voor de hand. Dit stimuleert zelfstandigen om hun werkzaamheden aan te passen aan de nieuwe situatie, waarin langdurig getroffen sectoren krimpen en andere sectoren juist groeien. Ook komt het geld dan alleen terecht bij mensen voor wie deze steun bedoeld is: zelfstandigen die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een toets op het eigen vermogen verhoogt wel de uitvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde. Dit volgt uit de publicatie ‘Opties voor de derde fase van steun aan zelfstandig ondernemers’ (pdf 10 pagina’s) van het Centraal Planbureau.

In deze publicatie bespreekt het CPB verschillende varianten voor (eventuele) verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) per 1 oktober. Daarbij worden de effecten op de mobiliteit van zelfstandigen op de arbeidsmarkt, de doelmatigheid van de overheidsuitgaven en de uitvoeringskosten bekeken. Beëindiging van de Tozo per 1 oktober is een andere optie om de mobiliteit van zelfstandigen en de doelmatigheid van de overheidsuitgaven te bevorderen. De Tozo is in maart 2020 door de overheid ingevoerd om zelfstandig ondernemers te ondersteunen die kampten met een acuut inkomensverlies als gevolg van de coronacrisis. De Tozo-uitkering vult het inkomen aan tot bijstandsniveau. Om in aanmerking te komen voor de Tozo telt het vermogen nu niet mee, sinds juni is er wel een toets op het partnerinkomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.