Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Woonversnelling website gestart

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Weekblad
01-02-2007

Wie op zoek is naar een andere sociale huurwoning, maakt vanaf maandag 30 januari 2007 extra kansen. De wooncorporaties Woonmaatschappij, Ymere en Woongroep Holland gestart met hun experiment ‘De Woonversnelling’.

Het project houdt in dat woningzoekenden niet meer op basis van woonduur een woning krijgen toegewezen, maar dat zij ongeacht woonduur kunnen meedingen in een verloting met gelijke kansen. Voorwaarde is wel het achterlaten van een huurwoning in de stadsregio Amsterdam of Almere en dat men staat ingeschreven bij Woningnet. Verder gelden alle eisen die normaal gelden bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Niet alleen eigen huurders van de drie corporaties kunnen meedoen, maar iedereen die aan de voorwaarden voldoet.

Iedere twee weken mogen woningzoekenden drie keer meedingen naar een woning. Dat kan via de site of het magazine van Woningnet, of via de website www.dewoonversnelling.nl. Doel van het experiment is de woningmarkt te ontstoppen. Via De Woonversnelling worden in een jaar tijd 850 woningen verloot. Na dat jaar wordt bekeken of dit leidt tot meer verhuizingen dan bij 850 vergelijkbare woningen die op de traditionele manier worden toegewezen. De gedachte is met De Woonversnelling meer mensen sneller aan een passende woning te helpen bij een gelijkblijvend aantal huizen. Dat neemt niet weg dat de corporaties vinden dat woningen bijbouwen de allerbeste oplossing is voor de problemen op de woningmarkt.

De corporaties verwachten dat vooral jonge mensen meedingen, zodat er woningen vrijkomen die voor starters interessant zijn.

Woonversnelling

De gemeenten in de Amsterdamse regio hebben besloten om via experimenten andere mogelijkheden te onderzoeken, om vrijkomende sociale huurwoningen op een andere manier te verdelen.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.