Bijgewerkt: 29 februari 2024

Woongroep Holland en Eigen Haard mogen fuseren

Nieuws -> Informatief

Bron: Eigen Haard
20-01-2011

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ingestemd met de fusie van de woningcorporaties Woongroep Holland en Eigen Haard. De juridische fusie is vanaf 12 januari 2011 een feit. De nieuwe woningcorporatie met ruim 61.000 verhuureenheden gaat verder onder de naam Eigen Haard.

Woongroep Holland en Eigen Haard investeren in betaalbare woonruimte, goede dienstverlening en een leefbare woonomgeving van haar bewoners. Het nieuwe Eigen Haard blijft lokaal verankerd in de nabijheid van huurders, lokaal bestuur en maatschappelijke organisaties.

Convenant Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Archief foto vlnr.: Jan van den Berg Jeths directeur Woongroep Holland, wethouder Remco Pols en Nico Nieman directeur van woningcorporatie Eigen Haard tekenen het convenant op 24 juni 2009 over de toekomst van het Keizer Karelpark


Regionale volkshuisvester met ruimte voor investeringen

De nieuwe corporatie is een betrokken, betrouwbare en verantwoordelijke volkshuisvester in de regio Amsterdam. Ze biedt een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod maar heeft extra aandacht voor de kwetsbare doelgroepen.

Door de fusie staat Eigen Haard sterk in een veranderende omgeving. Er ontstaat extra investeringscapaciteit die Eigen Haard inzet voor nieuwbouw, renovatie en stadsvernieuwing. Dit ondanks de huidige crisis op de woningmarkt. Eigen Haard zet zich in voor kwalitatief goede huisvesting met een laag energieverbruik. Daarmee wil Eigen Haard CO2 uitstoot reduceren.

Door schaalgrootte bespaart Eigen Haard kosten. De opbrengst hiervan wordt ingezet voor investeringen in de woningmarkt. Bijvoorbeeld voor woningzoekenden in de regio die door de nieuwe inkomensregels buiten de boot vallen voor betaalbare huisvesting. De fusie biedt een financiële buffer tegen belasting- en overheidsmaatregelen die de komende jaren de kasposities van de woningcorporaties aantasten.

Nieuwe kansen in metropoolregio Amsterdam

Een woningcorporatie kan succesvoller zijn als grote regionale speler. Het nieuwe Eigen Haard is in praktisch de hele metropoolregio Amsterdam actief. Over gemeentelijke grenzen heen kan Eigen Haard zorgvuldig de belangen van bewoners, woningzoekenden en gemeenten in de hele regio afwegen. Eigen Haard maakt een samenhangende regionale huisvestingsvisie.

Dit helpt bij het maken van de juiste keuzes die bijdragen aan de oplossing van belangrijke knelpunten op de woningmarkt. De fusieorganisatie houdt zich aan de lopende afspraken. Alle prestatieafspraken blijven van kracht. Eigen Haard gaat met lokale bestuurders, huurdersorganisaties en andere belanghebbenden over haar beleid in dialoog en biedt partijen ruimte om de koers van Eigen Haard te beïnvloeden.

Daadwerkelijke samensmelting

De daadwerkelijke integratie van Eigen Haard kan nu van start. De huurders gaan daar geen last van ondervinden. De gebruikelijke dienstverlening gaat gewoon door. Eigen Haard blijft dankzij regionale woonservicepunten lokaal goed bereikbaar.

Het nieuwe Eigen Haard in het kort

Eigen Haard, 48.200 verhuureenheden, is opgericht in 1909. Ze heeft veel woningbezit in Amsterdam maar ook een aanzienlijke portefeuille in onder andere Aalsmeer, Amstelveen, Landsmeer, Ouder Amstel en Zaanstad.

Woongroep Holland, 12.900 verhuureenheden, is vooral actief in Amstelveen en Uithoorn. Door de fusie ontstaat een woningcorporatie met ruim 61.000 verhuureenheden in een aaneengesloten gebied rond Amsterdam.

Het bestuur van Eigen Haard bestaat uit:

-Nico Nieman (voorzitter bestuur) Portefeuille: Wonen, Strategie en Bestuurszaken

-Jan van den Berg Jeths (vice voorzitter) Portefeuille: Vastgoedbeheer, Ontwikkeling en Human Resources

-Mieke van den Berg (lid) Portefeuille: Zakelijke Markten, Bedrijfsvoering en ControlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.