Bijgewerkt: 30 september 2023

Woonbond ziet geen verbeterde maatregelen voor betaalbare huurwoningen

Nieuws ->

Bron: Woonbond
29-11-2021

De Woonbond ziet in de uitgelekte plannen voor een regeerakkoord tussen CDA en VVD te weinig maatregelen die zorgen voor betaalbare huurwoningen. Er staat amper iets in om de betaalbaarheid van wonen te verbeteren.

Zo ligt de VVD dwars bij het aan banden leggen van de hoge huurprijzen in de vrije sector, wat hard nodig is omdat de aanvangshuurprijzen daar veel te hoog zijn. Het CDA is hier, net als een meerderheid van de Tweede Kamer, wel voor. Ook blijft de te hoge huur voor veel huurders in de sociale sector een blinde vlek. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: 'Er wordt veel te weinig gekeken naar hoe huurwoningen betaalbaar worden voor lage en middeninkomens.'

De VVD pleit zelfs voor exorbitante huurverhogingen voor middeninkomens in een sociale huurwoning. Ze willen de huurprijzen daar naar ‘markthuren’ optrekken. Dat betekent dat voor huurders met een middeninkomen de huurprijzen met honderden euro's in de maand omhoog kunnen. Dat zijn voor deze huishoudens onbetaalbare huurprijzen, terwijl ze nergens anders terecht kunnen.

Foto Amstelveen
(Foto Woonbond/Josje Deekens - 2020)

Zeno Winkels (1972), algemeen directeur van de Woonbond


Uit de stukken ontbreekt een focus op het verbeteren van de betaalbaarheid in de sociale en de vrije huursector. Ook  is er geen duidelijke inzet op een grotere en breed toegankelijke sociale huursector. Die is wél nodig om de lange wachttijden aan te pakken en om inkomens voor wie huurlasten boven de sociale huurgrens (die ligt nu op € 752,33) niet te betalen zijn aan een woning te helpen.

Ook blijven de tijdelijke huurcontracten in het document buiten schot. Tijdelijke huurcontracten zijn sinds de invoering snel de norm geworden in de commerciële sector. Ze zorgen ervoor dat huurders in onzekerheid leven, niets op kunnen bouwen en minder snel hun recht halen bij slecht onderhoud, te hoge servicekosten of bij andere geschillen met de verhuurder.

De Woonbond vindt het wel goed dat de verhuurheffing ook in deze plannen wordt geschrapt. Daarmee zijn nu vrijwel alle partijen voor het wegnemen van deze heffing als sta-in-de-weg voor voldoende betaalbare woningen. Ook het eindelijk normaal gaan belasten van verhuurinkomsten voor particuliere verhuurders en het gaan bestraffen van leegstand en grondspeculatie zijn noodzakelijke stappen.  De Woonbond roept de formerende partijen op om betaalbaar wonen en woonzekerheid speerpunten te maken bij de formatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.