Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Woningcorporatie Eigen Haard verduurzaamde 1.620 woningen in 2019

Nieuws -> Informatief

Bron: Woningcorporatie Eigen Haard
09-01-2020

Woningcorporatie Eigen Haard leverde dankzij renovaties en het programma Samen verduurzamen, 1.620 verduurzaamde woningen op in 2019. De woningen maken gemiddeld twee of meer labelstappen. 'Het was een topjaar', zegt Peter Hildering, manager Duurzaamheid en Energietransitie van Eigen Haard. ‘We hebben 30 % meer woningen aangepakt dan in 2019. Belangrijkste verbetering is dat we door onze persoonlijke benadering sneller draagvlak halen bij bewoners. We laten in proefwoningen zien wat we gaan doen en wat dat oplevert aan comfort en lagere energiekosten. Als bewoners willen, komen we langs voor een persoonlijkeuitleg.’

Foto Amstelveen
(Foto Eigen Haard - 2020)

Peter Hildering, manager Duurzaamheid en Energietransitie van woningcorporatie Eigen Haard


Samen verduurzamen en renovaties. Het programma Samen verduurzamen is goed voor 1.200 verduurzaamde woningen. De aanpak bestaat uit het isoleren van muren, daken,vloeren en het aanbrengen van isolatieglas en mechanische ventilatie. Daarnaast plaatst de corporatie vaak zonnepanelen op de woning of het gebouw. Bij de 420 renovaties, zoals in de Simon Stevinstraat in Amsterdam Oost, gaat het om een bouwkundige aanpak, warmte- en geluidsisolatie, vervangen van de installaties en het plaatsen van zonnepanelen.Betere informatie en beperken overlast. 'Sommige bewoners zitten niet te wachten op verduurzaming van hun woning. Ze zien op tegen de rompslomp of tegen de huurverhoging. Ook daarvan leren we; hoe zorgen we voor betere informatie en beperken we de overlast. Gelukkig zijner ook bewoners die hun woning of gebouw spontaan aanmelden voor een verduurzamingsaanpak, zoals de Fidelioflat in Amstelveen' -zegt Hildering.  

Slimmer werken voor meer snelheid. 'Met een vaste groep aannemers werken we steeds beter en sneller. Dat beperkt de overlast voor bewoners en dat zorgt op zijn beurt weer voor draagvlak bij nog op te startenprojecten. Daarnaast hebben we afspraken met provinciale en gemeentelijke overheden over de flora- en faunawetgeving. Door af te spreken hoe we bedreigde diersoorten beschermen, hebben we een generieke ontheffing gekregen. Daarmee hoeven we niet voor iederproject een nieuwe aanvraag te doen. Dat scheelt veel administratie en tijd' vertelt Hildering.Op weg naar een duurzame toekomst. In 2020 wil Eigen Haard 1.900 verduurzaamde woningen opleveren. ‘We hebben geen tijd te verliezen. We gaan de komende jaren volle kracht vooruit met het energiezuiniger makenvan onze woningen. Bewoners besparen op hun energierekening en we dragen bij aan een beter milieu' -benadrukt Hildering.

Eigen Haard wil dat haar woningen in 2050 CO2 neutraal en circulair zijn. Daarvoor zet de corporatie in op isolatie, opwekken van schone energie, het hergebruik van materialen en adviseren vanbewoners over energiegebruik. Eigen Haard werkt in de metropoolregio Amsterdam aan betaalbare en goede huisvesting en heeft zo’n 57.000 woningen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.