Bijgewerkt: 27 september 2023

Wijkplatform- en Communicatieplatform Keizer Karelpark gaan fuseren

Nieuws -> Informatief

Bron: Ben Westendorp
17-04-2019

Het Wijkplatform Keizer Karelpark en het Communicatieplatform Keizer Karelpark hebben besloten te fuseren. Deze krachtenbundeling geeft een kwaliteitsimpuls voor de belangenbehartiging van en voor inwoners, instellingen, organisaties en ondernemers in de wijk. Het Wijkplatform initieert allerlei activiteiten in de wijk en ondersteunt initiatieven. Zij reageert op en adviseert over plannen van de gemeente en investeert in netwerken. Het communicatieplatform houdt zich vooral bezig met informatie en communicatie in de wijk ondermeer door de website, de Facebookpagina Keizer Nieuwsbrief en de Krant Keizer Nieuwsbrief die eenmaal per kwartaal verschijnt.Samen gaan zij nu een stichting vormen. In juni 2019 worden de formaliteiten daarvoor afgerond. Wat gaat de nieuwe stichting doen? Zich inzetten voor behoud en verbetering van de woon- en leefomstandigheden in de wijk. Initiëren van ideeën en activiteiten, stimuleren en ondersteunen van initiatieven van wijkbewoners/gebruikers. Benutten van initiatieven van buitenaf, die iets toevoegen aan de wijk. Behartigen van belangen van (groepen) wijkbewoners/gebruikers. Signaleren en adviseren, gevraagd en ongevraagd naar de gemeente, informeren van bewoners/gebruikers via b.v. website, wijkkrant en interactie met bewoners. Creëren van verbinding tussen wijkbewoners via bijeenkomsten en communicatie, in beeld brengen van wijkkwesties vanuit het perspectief van de bewoners/gebruikers

Welke naam gaat de stichting voeren? Daarvoor zijn op voorhand al enkele voorbeelden genoemd, ondermeer: 'Meedoen KKP', 'Belangwijk KKP', 'Wijkkoepel KKP', 'Keizer Karel Platform', 'Blijwijk KKP'. Maar, wij willen graag alle wijkbewoners de gelegenheid geven om daar ook over na te denken en suggesties te doen. Doet u mee? Stuur dan uw suggestie voor 1 mei 2019 in aan redactie.keizer@gmail.com De winnaar krijgt een leuke prijs. Namens het Wijkplatform, Frauke Ricklefs en namens het Communicatieplatform, Ben Westendorp.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.