Bijgewerkt: 26 september 2022

Wijkplatform Patrimonium wil een nieuw multifunctioneel wijkcentrum

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb/ Gemeente Amstelveen
21-04-2017

Mevrouw Paula van Rooij lid van het Wijkplatform Patrimonium sprak tijdens de vergadering van de gemeenteraadscommissie Burgers en Samenleving op 19 april 2017 de leden van de commissie toe:

'Beste raadsleden,

Ik ben Paula van Rooij, ik woon in de Smeenklaan en als bewoner van die straat ben ik betrokken bij het Wijkplatform Patrimonium. Ik wil graag namens het wijkplatform uw aandacht vestigen op onze wens voor een (nieuw) multifunctioneel wijkcentrum.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Paula van Rooij tijdens haar toespraak in de raadzaal


Wij hebben u in november 2016 onze mooie wijk laten zien, en vragen u nu om wethouder Brandes (PvdA) op de noodzaak van een nieuw wijkcentrum in Patrimonium te blijven wijzen. Wij hebben de afgelopen maanden met Vita-Amstelland en AanZ-Amstelveen meegedacht over hoe wijkcentrum Pluspunt kan worden vernieuwd. Wij staan ook open voor een geheel nieuw wijkcentrum op de locatie van Pluspunt, of ergens anders in de wijk. Als onze bewoners maar een plek krijgen om elkaar te ontmoeten. Want die is er niet meer sinds de Tuinzaal is afgebroken. En Pluspunt is sterk verouderd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

De Tuinzaal aan het Patriaplein 1 op zondag 17 augustus 2008 in de wijk Patrimonium tijdens de tweedaagse tentoonstelling van modelschepen en stoommodellen


Patrimonium is een mooie wijk, maar de samenstelling van de bevolking is complex. In onze wijk wonen naast ouderen ook mensen met een migratieachtergrond, of mensen die om specifieke problematiek een sociale huurwoning hebben gekregen. De sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid in de buurt laten daardoor soms te wensen over - en dat willen we toch niet in deze ‘participatiesamenleving’? Een plek om elkaar te ontmoeten is cruciaal voor de leefbaarheid van onze wijk. Want alleen als mensen elkaar kennen zijn, ze bereid om elkaar te helpen, en elkaar verantwoordelijk te houden voor elkaars veiligheid, of het weghalen van grofvuil op de stoep. Ons verzoek aan u is dan ook om de komende Kadernota goed te lezen. Is er budget beschikbaar voor een wijkcentrum in Patrimonium? Is het budget voldoende? Houd wethouder Brandes scherp. Dan doen wij dat ook.'



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.