Bijgewerkt: 1 maart 2024

Wijkcentrum Westend in Amstelveen vierde 25 jaar jubileumfeest

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb
12-02-2019

Wijkcentrum Westend opende op 12 februari 1994 'officieel' haar deuren voor alle wijkbewoners in de grootste wijk van Amstelveen. 25 jaar later, op dinsdagochtend 12 februari 2019 vierden ongeveer 100 wijkbewoners deze feestelijke dag en vanaf 10 uur kregen alle bezoekers de hele dag gratis een kopje koffie of thee met een gebakje aangeboden.

In oktober 2010 verscheen jaargang 20 van het 5de nummer van het blad van Westwijkinfo. Het hoofdthema van de redactie was: '20 jaar bestaat Westwijk'. Wil Klaasen van de redactie schreef het voorwoord:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De omslag van het blad Wijk Info jaargang 20 nr. 5. uit 2010


'Dit is hem dan, de jubileumkrant, hiernaast een kleine verzameling van foto’s die een overzicht geven van de bouw van de diverse delen van onze wijk. Vanaf pagina 4 komen veel inwoners aan het woord, ook de burgemeester en een wethouder, als bewoners van Westwijk. Ook de scholen komen aan het woord op pagina 10. Op pagina 8 en 9 wordt de hele geschiedenis van 20 jaar Westwijk beschreven door Joop van der Linden.'

Verder: 'Helaas is het niet gelukt om een groot feest van de grond te krijgen voor 20 jaar Westwijk. Het draaiboek hebben wij wel al klaar en zal zeker dienstdoen als Westwijk over 5 jaar 25 jaar bestaat. Tijdig zullen wij dan de voorbereidingen gaan treffen. Wij wonen met veel mensen in Westwijk, dat aantal zal zich zelfs uitbreiden tot 17.000. Eerder dit jaar heeft u in Westwijk Info kunnen lezen hoe de bevolking in de wijk is opgebouwd. Amstelveen heeft zo’n 80.000 inwoners, een snelle rekensom leert dat wij als wijk daar een heel erg groot deel van uitmaken.

Zaak dus om goed te blijven zorgen voor het wel en wee in de wijk. Dat is één van de redenen geweest, waarom ik in het wijkplatform ben gestapt. Inmiddels zit ik 5 jaar in het bestuur en ben ik sinds 1 januari voorzitter. Het bestuur bestaat uit een groepje enthousiaste Westwijkers die zich in hun vrije tijd inspannen voor u en de wijk. Een mooie wijk hebben is één ding, maar het zo behouden en evt. verbeteren vraagt wel inspanning van bewoners. Het wijkplat-form heeft een goede samenwerking met de Gemeente en vele ambtenaren vinden Westwijk ook een mooie wijk en wonen er zelf!' -aldus mevrouw Wil Klaasen 9 jaar geleden. Lees ook het nummer 5 2010 van Westwijk Info hier (pdf 16 pagina’s)

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2015)

Vrijwilligers en de beheerders van Wijkcentrum Westend duwen op 18 februari 2015 met een stormram de deuren van de voormalige hoofdentree omver. Vlnr.: Jan Willem Meij sociaal beheerder van wijkcentrum De Meent, Trudy van Schaick en Gerard Tolen sociaal beheerders van Wijkcentrum Westend. In de achtergrond volgt Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken de handeling


In 2012 werd het Wijkcentrum Westend gesloopt. Woensdag 18 februari 2015 gaf wethouder Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken het officiële startsein voor de sloop van het wijkcentrum Westend. Zij deed dit door samen met vrijwilligers en de beheerders van het wijkcentrum en vertegenwoordigers van de bewoners initiatiefgroep (big) de deuren van de voormalige hoofdentree omver te duwen. De sloop maakte deel uit van de herontwikkeling van Winkelcentrum Westwijk. Hierin werd samengewerkt met eigenaar Delta Lloyd. De gemeente plande een nieuw wijkcentrum en knapte het openbare gebied op. Op de plek van het oude wijkcentrum kwam een tweede supermarkt met erboven 20 appartementen. De sloopwerkzaamheden duurden tot medio april 2015. In mei startte de bouw van het nieuwe wijkcentrum, dat volgens planning eind 2015 gereed moest zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Gerard Tolen - 2015)

Het gebouw van wijkcentrum Westend wordt gesloopt op 9 maart 2015


Wijkcentrum Westend Opening – 2016. De bouw en wijzigingen op het Westwijkplein zijn nog in volle gang, maar er is al één gebouw gerealiseerd en dat is het geheel vernieuwde Wijkcentrum Westend. Op zaterdag 9 januari 2016 werd dit gebouw om 11 uur officieel geopend. De ingang was versierd met een feestelijke boog van ballonnen en via een rode loper werden de genodigden al om 10 uur ontvangen bij de ingang door ‘lakei’ Alphons. Alle genodigden, waaronder ook burgemeester Mirjam van 't Veld en de wethouders Herbert Raat (VVD) en Jeroen Brandes (PvdA), werden binnen ontvangen door Trudy van Schaick (sociaal beheerder van Westend) en voorzien van koffie met een gebakje, waarop het Westend logo prijkte.

Om 11 uur nam Hugo van der Kooij, wijkcoach van AanZ-Amstelveen in Westwijk en Bovenkerk het woord: 'Welkom in de nieuwe Westend! Wij zijn hartstikke trots om een pareltje in de wijk te hebben, een pareltje voor alle bewoners. Het is heerlijk dat er meteen zo veel belangstelling is en Westwijk staat er helemaal op! Hij vertelde ook nog over de vorige opening in 1993 en dat men toen dacht dat er in 2020 geen wijkcentrum meer nodig zou zijn, maar dat ze het verkeerd hadden ingeschat. Want juist in deze tijd blijkt, dat een wijkcentrum een belangrijke plaats inneemt in de samenleving, dat het een ontmoetingsplek is, waar van alles te doen is en men gewoon ook kan komen voor een kopje koffie en een praatje.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het is behoorlijk druk in wijkcentrum Westend op 12 februari 2019


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het gebak met het feestlogo van Westend is al bezorgd


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het feest is nog niet begonnen dus kunnen Willem Draaisma en Hugo van der Kooij nog een gesprekje voeren


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Willem Draaisma en Piet van den Heuvel oud-wethouder Cultuur in gesprek


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De eerste steen van het wijkcentrum uit 1993 is gelukkig bewaard gebleven, maar heeft tot op heden helaas nog geen mooie plek gekregen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De gratis koffie en gebak heeft een grote aantrekkingskracht


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Veel, al lang vergeten foto's liggen op de tafels en de dames kunnen herinneringen ophalen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Meer dan 80 mensen kwamen naar het 25-jarig jubileumfeest


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De eerste spreker was Gerard Tolen, sociaal beheerder van wijkcentrum Westend: 'Een zeer goede morgen! Een aantal mensen onder ons heeft 25 jaar geleden gezien dat de eerste steen van wijkcentrum Westend in de muur werd geplaatst door de wethouders Cornelisse en Van den Heuvel. De heer Piet van den Heuvel is vandaag onze eregast en wij danken u voor uw inzet dat Westwijk een wijkcentrum mocht hebben! Daarvoor nog hartelijk dank!'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Willem Draaisma bestuurder van Participe Advies: 'Ik mag iemand in het zonnetje zetten die al 25 jaar vrijwilliger is! Soms zeggen de mensen dat vrijwilligerswerk onbetaalbaar is en dat klopt natuurlijk. In Amstelveen heeft Participe de meeste vrijwilligers en toen wij vier jaar geleden begonnen, konden wij niet geloven dat er zoveel vrijwilligers waren en het wordt steeds drukker, dat is een applausje waard!'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Willem Draaisma bestuurder van Participe Advies feliciteert mevrouw Nel Plont die 25 jaar geleden een klaverjasclub organiseerde in Westend, die nog steeds bestaat en elke donderdag middag en avond komen er 40 mensen spelen.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Mevrouw Nel Plont krijgt kusjes en een bos bloemen van Willem Draaisma, namens de organisatie


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De laatste spreker was Hugo van der Kooij wijkcoach in Westwijk van Participe Amstelland: 'Mensen, 25 jaar Westend, eigenlijk gaat de geschiedenis snel, maar wat niet ouder wordt dat is het wijk- en buurthuiswerk. Ik ben ontzettend verheugd dat u hier vandaag bent en ik hoop dat we hier over 50 jaar nog steeds een fantastisch wijkcentrum hebben met heel veel vrijwilligers. Geniet van uw kopje koffie en vandaag kost het niets - dat zijn de buurthuisprijzen waarvan ik hou- een prettige dag nog!'


De viering van het 25 jaar jubileumfeest op 12 februari 2019 verliep eigenlijk bijna op dezelfde wijze al 3 jaar geleden, alleen met het verschil dat de heer Piet van den Heuvel (VVD) oud-wethouder Cultuur ook aanwezig was. Er was geen enkele lokale politicus aanwezig, maar de reden kan zijn dat het College B en W altijd op dinsdagochtend haar vergadering heeft. Men hoop natuurlijk dat ze wel naar het zomerfeest van het wijkcentrum komen, dat over een paar maanden zal plaatsvinden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Vlnr: Hugo van der Kooij wijkcoach van Westwijk, Piet van den Heuvel oud-wethouder Cultuur, Gerard Tolen en Nina Oudshoorn sociaal beheerders van Westend, Willem Draaisma bestuurder van Participe Advies en Jan Willem Meij sociaal beheerder van wijkcentrum De Meent met de gedenksteen van het wijkcentrum Westend uit 1993


De heer Van den Heuvel en zijn echtgenote zijn sinds kort ook bewoner van Westwijk en daarom nodigden de organisatoren de heer van den Heuvel ook uit om aan de feestelijkheden deel te nemen. Van den Heuvel en zijn collega-wethouder de heer Cornelisse (PvdA) legden namelijk op 23 maart 1993 de 'eerste steen’ voor het voorzieningencentrum Westwijk, het latere wijkcentrum. 'De wethouders P.H. van den Heuvel en W.B. Cornelisse zorgden er gezamenlijk voor dat deze officiële steen op de juiste plaats terecht kwam. In het centrum komen een jongerenhonk, een kindercentrum, een bibliotheek, een dependance van de muziekschool, een sportzaal en natuurlijk het wijkcentrum. De oplevering moet komend najaar plaatsvinden.' – schreef de journalist van het Amstelveens Weekblad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.