Bijgewerkt: 18 april 2021

Wijkblad de Gondelkoerier december 2019 editie is verschenen

Nieuws -> Informatief

Bron: Jan Demming
02-12-2019

Jan Demming redactielid van het wijkblad de Gondelkoerier meldt, dat het blad van december 2019 is afgelopen weekend bezorgd bij de inwoners van Waardhuizen en Middenhoven. Ook u kunt het wijkblad lezen door een exemplaar in De Meent te halen of online te kijken. De gedrukte versie van de Gondelkoerier is verkrijgbaar in ontmoetingscentrum 'De Meent', Orion 3 in Middenhoven. In beide gevallen wenst de redactie van de Gondelkoerier u veel leesplezier.

Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2019)

De voorpagina van het wijkblad De Gondelkoerier december 2019


Jan Demming: Beste lezers, de landelijke media besteden veel aandacht aan de stikstof problemen en andere zaken die het milieu betreffen. Hoewel de redactie zich zeer betrokken voelt bij deze zaken, gaan wij daar in deze krant slechts summier op in. We houden ons, zoals dat een wijkkrant betaamt, vooral bezig met zaken die onze wijken betreffen. Verder komen in deze krant uiteraard de vele activiteiten in De Meent aan bod. We hopen dat u veel van uw gading zult vinden in deze laatste Gondelkoerier van 2019 (pdf 20 pagina’s).

De redactie wenst u prettige feestdagen, een ongekend gezellige jaarwisseling en een gezond 2020 toe. Mocht u een bepaald onderwerp behandeld willen zien, stuurt u dan een e-mailtje naar [email protected] . Prettige feestdagen gewenst en tot maart 2020.


Update 4 december 2019: In het pdf van de Gondelkoerier december 2019, staat op pagina 7 (kolom 4) een storende fout onder het artikel AFVALBRENGSTATION 7 DAGEN OPEN. Het is daarbij niet vermeld dat het een proef betrof in september en oktober. Hierdoor hebben veel lezers van de Gondelkoerier ten onrechte het idee dat het station ook nu nog elke zondag geopend is en dat is niet het geval. (bron Jan Demming)
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.