Bijgewerkt: 5 december 2021

Wethouder Gordon: de vrouwenemancipatie is nog niet voltooid

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amstelveen
08-03-2019

De Internationale Vrouwendag op vrijdag 8 maart 2019 stond duidelijk op de agenda in Amstelveen. Op deze belangrijke dag opende Floor Gordon (D66) wethouder Emancipatie het symposium SHEroes Live in het Cobra Museum met als thema Heldinnen. SHEroes staat ook synoniem voor helden én heldinnen, want gender-gelijkheid bereik je alleen als mannen en vrouwen samenwerken.

Verschillende culturele instellingen rondom het Stadsplein besteedden vrijdag aandacht aan Internationale Vrouwendag. Zo was op het Sandbergplein voor het Cobra Museum een Bewustzijnmarkt te bezoeken en hangt de komende tijd in het Cobra Museum het werk van bekende vrouwelijke fotografen. Op het symposium sprak naast wethouder Gordon, Peninah Musyimi over vrouwenemancipatie in haar thuisland Nairobi en vond een paneldiscussie plaats over gender-gelijkheid.

Wethouder Gordon sprak in haar speech over het belang van Internationale Vrouwendag. Door eigen ervaringen waarbij zij te maken kreeg met kansenongelijkheid, sociale onrechtvaardigheid en seksisme is ze vrouwenemancipatie in een ander licht gaan zien. 'Ik heb eigenlijk heel lang gedacht dat de vrouwenemancipatie wel voltooid was. Maar de Nederlandse vrouw slaagt er nog onvoldoende in echt te integreren in de mannenmaatschappij. Vrouwen werken minder uren, hebben minder goede banen en krijgen in dezelfde baan fors minder betaald. De invloed van vrouwen in het bedrijfsleven, de media en politiek is nog te klein. Vrouwenemancipatie is nog niet voltooid.' - zei wethouder Gordon.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen- 2019)

Vlnr.: Wethouder Floor Gordon met Armelle Rouyere van Safe Spaces en presentatrice Emmelie Zipson
in het Cobra Museum op 8 maart 2019


De toespraak van Floor Gordon:
'Laat ik maar gelijk een bekentenis afleggen. Ik heb eigenlijk heel lang gedacht dat de vrouwenemancipatie wel voltooid was. Ik ben in mijn leven omringd geweest door gelukkige en sterke vrouwen. Mijn oma koos ervoor om toen haar dochters jong waren te gaan werken. Met de extra inkomsten kon ze leuke kleding kopen voor mijn moeder en haar zus.

In die tijd was dat niet gebruikelijk. Het was haar eigen keuze en zij werd erin gesteund door mijn opa. Mijn moeder stopte juist met werken toen ze mij kreeg. Zij wilde er graag zijn voor haar kinderen. Ook dat was haar eigen keuze. En ondanks dat zij zelf geen betaalde arbeid heeft verricht, heeft zij mij altijd gesteund in mijn ambities. Terwijl ik hier voor u sta, past zij op mijn kinderen. In een vrij land als Nederland bepaal je als vrouw toch zeker zelf wat je doet. Met hard werken en een beetje geluk kun je een hoop bereiken. En ik wil veel bereiken, dus ik werk hard. En oh ja, dat glazen plafond zit gewoon in het hoofd van vrouwen. Want als je ambitie hebt en jezelf bewijst, dan komt je talent vanzelf tot uiting. Succes dwing je af.

Maar…
 • Wat als je als vrouw voor hetzelfde werk als je mannelijke collega met vergelijkbare ervaring en presteren, 1000 euro minder per maand verdient? Dan moet dat toch te maken hebben met jouw eigen assertiviteit of onderhandelingsvaardigheden? Of zou er toch sprake zijn van sociale onrechtvaardigheid? 
 • Wat als alle 20 partners in jouw organisatieonderdeel man zijn? Op het moment dat jij je als vrouw gezien voelt en gewaardeerd om je bijdrage aan de organisatie, dan kan er simpelweg toch geen sprake zijn van kansenongelijkheid?
 • Wat als een mannelijke partner, waarmee je het zakelijk goed kunt vinden, terloops aan je vraagt of je ook een bijpassende rode BH aanhebt bij je rode schoenen? Dan kan dat toch geen seksisme zijn?

 • Beste mensen, dit zijn geen fictieve voorbeelden. Dit zijn een paar van mijn persoonlijke ervaringen. U begrijpt dat ik vrouwenemancipatie in daardoor in een ander licht ben gaan zien. Ik ben dan ook blij dat ik hier vandaag een inleiding mag geven op het symposium van SHEroes. Dat wil ik doen aan de hand van het HOOFD, het HART en de HANDEN.

  1. HOOFD: waarom is Internationale Vrouwendag belangrijk?
  Dit zeg ik ook uitdrukkelijk richting alle mannen die mij zien als ‘one of the guys’ en een evenement als deze ongemakkelijk weglachen. Beste mannen, er is geen land ter wereld waar vrouwen niet worden achtergesteld. Geen land met volledige gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Uit cijfers van ActionAid, een evenement en organisatie die mensen in ontwikkelingslanden steunt om op te komen voor hun rechten, waarbij vrouwenrechten centraal staan, blijkt dat:
 • 2/3 van de mensen die onder de armoedegrens leven vrouwen zijn;
 • 10% van het wereldwijde inkomen wordt door vrouwen verdiend, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor 65% van het werk;
 • <1/4 van alle internationale parlementariërs wereldwijd is vrouw;
 • 5 vrouwen sterven elk uur door huiselijk geweld.

 • Ook de Nederlandse vrouw slaagt er nog onvoldoende in echt te integreren in de mannenmaatschappij. Vrouwen werken minder uren, hebben minder goede banen en krijgen in dezelfde baan fors minder betaald. De invloed van vrouwen in het bedrijfsleven, de media en politiek is nog te klein:
 • In de Tweede Kamer zijn van 150 zetels 49 bezet door vrouwen, 101 door mannen. In Amstelveen zijn van de 37 gemeenteraadsleden 15 vrouw en 22 man.
 • Vandaag bracht minister van Engelshoven van Emancipatie het bericht naar buiten dat het aandeel vrouwen in topfuncties in het Nederlandse bedrijfsleven maar mondjesmaat toeneemt. Slechts 13% van de bedrijven haalden vorig jaar het streefcijfer van 30% vrouwen in zowel de raad van bestuur als raad van commissarissen. Van Engelshoven zet nu de stap van ‘naming en shaming’ en ik steun haar daar van harte in. De Nederlandse vrouwenemancipatie is nog niet voltooid.

 • 2. HART: wat ervaren we en hoe voelen we ons daarbij?
  Jaarlijks ervaren ruim 65.000 vrouwen discriminatie vanwege hun zwangerschap, jong moederschap of kinderwens. Dit gaat dan bijvoorbeeld het niet verlengen van een contract, terwijl de baan wel beschikbaar is. Andere voorkomende vormen van discriminatie van vrouwen op de werkvloer zijn ongelijk loon en weinig doorstroming naar hogere posities. Uit onderzoek van Metro blijkt dat 61 procent van de lezers weleens te maken heeft gehad met seksisme op de werkvloer. Bijna 40 procent van die groep geeft aan dat het een baas was die zich schuldig maakte aan seksisme. 

  Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. In plaats van met elkaar discussie te voeren over of een vrouw wel genoeg ambitie heeft als ze parttime werkt, of een vrouw er genoeg is voor haar kinderen als ze fulltime werkt, gaat vandaag voor mij over het respecteren van ieders keuzes. Vandaag zeggen we gezamenlijk dat we sociale rechtvaardigheid, gelijke kansen en het geven van een stem aan vrouwen niet alleen belangrijk vinden, maar voorwaardelijk aan een goed functionerende wereld. En voor iedere vrouw hoort daar weer een eigen invulling bij.

  Op dit moment past mijn moeder op mijn kinderen. Dankzij de zorgtaken die zij mij uit handen neemt en de steun die zij mij hier geeft, sta ik hier. Zij heeft niet te maken met ongelijke beloning op werk of met seksisme van de baas, maar wel met vooroordelen over haar keuze om niet te werken. Ik ben mijn moeder dankbaar voor alles wat zij doet en wil dit moment aangrijpen om haar daar publiekelijk voor te bedanken. Zij is absoluut een heldin.

  3. HANDEN: wat doen we concreet?
  In mijn toekomstbeeld is diversiteit is het nieuwe normaal. We vieren verschillen tussen mensen. We focussen op doelen en bijdragen in plaats van geslacht, afkomst, uiterlijk. We gaan naar elkaar luisteren en stoppen met elkaar te veroordelen. Weg met het keurslijf. Onze dwingende traditionele sociale normen maken we bespreekbaar en stellen we ter discussie.  Deze oproep is daarom gericht aan mannen en vrouwen!

 • Wat doen we aan sociale rechtvaardigheid? Ik zou graag meer vrouwen inspireren een stap te zetten naar de politiek of richting de board. Waarom? Vrouwen willen graag impact maken, iets bijdragen. Daar gebeurt het. Voor eerst in mijn leven heb ik een baan met exact hetzelfde loon als mijn mannelijke collega’s. Hoe fantastisch is dat?! Lang leve het openbaar bestuur. Dus vrouwen, wordt vooral politiek actief!
 • Hoe zorgen we voor kansengelijkheid? Maak de feiten zichtbaar. Bespreek die. Name and shame als nodig. Durf daarbij de discussie te voeren over paardenmiddelen, als een vrouwenquotum.
 • Hoe geef je vrouwen een stem? Ideeën van vrouwen worden vaker minder serieus genomen. Als je afspreekt dat iemand anders benadrukt dat het een goed idee is, word je sneller serieus genomen en ineens wel gehoord. Zo versterk je het. Sterke mannen kunnen vrouwen hier ontzettend bij helpen.


 • Tot slot: SHEroes en sterke vrouwen
  We leven in een tijd, waarin het beeld van de vrouw soms belangrijker lijkt dan de inhoud. Een mooie of sexy foto krijgt op social media meer likes dan een inhoudelijke of politieke boodschap van een vrouw. Maar de vraag is wat dat mooie beeld ons oplevert? Schoonheid vergaat, sad but true.

  SHEroes zijn voor mij sterke vrouwen bij wie de idealen en inhoud voorop staat en niet het beeld of de vorm. SHEroes overwinnen vooroordelen, verstoren en veranderen de samenleving. Het zijn vrouwen die ons kunnen inspireren. SHEroes als Aletta Jacobs die in 1878 als eerste vrouw met succes het artsexamen aflegde en een jaar later promoveerde, of Suze Groeneweg, een vurig pleitbezorger van volksonderwijs, die in 1918 als eerste vrouw in de Tweede Kamer werd verkozen nog voordat in 1919 het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen werd ingesteld via de Wet Marchant. Laten we de dolle Mina’s niet vergeten die opkwamen voor gelijkberechtiging en zorgden voor seksuele bevrijding. Het voorbeeld dat deze iconische vrouwen met hun kennis, ervaring en verbeeldingskracht gaven, maakte de weg vrij voor latere generaties.

  Ik sluit af met 6 kenmerken van sterke vrouwen die ik tegenkwam op de website Gezonderleven.com:
 • Sterke vrouwen omarmen kwetsbaarheid.
 • Sterke vrouwen nemen elke stap vanuit een persoonlijke beslissing en de vrijheid te kiezen.
 • Sterke vrouwen zijn compleet, kennen voldoening en tevredenheid, ook zonder een relatie.
 • Sterke vrouwen zijn in evenwicht, zorgen voor zichzelf en investeren in zichzelf.
 • Sterke vrouwen zijn assertief en verdedigen hun eigen rechten zonder het respect voor anderen uit het oog te verliezen.
 • Sterke vrouwen houden van liefde en doen dit met intensiteit, authenticiteit en volwassenheid.

 • Ik wens u allen veel inspiratie toe bij het beluisteren van de sprekers van vandaag. Ik wil de sterke vrouwen die deze dag mogelijk gemaakt hebben bedanken voor de organisatie van alle activiteiten in het kader van vrouwendag Amstelveen 2019. Daarvoor heb ik een genderneutraal cadeau, namelijk Amstelveense biertjes. Compliment en applaus a.u.b. voor de organisatie!  Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.