Bijgewerkt: 20 juli 2024

Werkzaamheden op de A1 bij Muiderberg duren langer

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijkswaterstaat
22-08-2016

De werkzaamheden aan de spoorbrug over de A1 bij Muiderberg lopen uit. De sloop van de eerste delen van de brug over de weg is voorspoedig verlopen. De steunpunten van de oude spoorbrug zijn taaier dan voorzien. Het slopen daarvan gaat, ondanks de inzet van de grootste machines, langzamer dan gepland. Rijkswaterstaat verwacht, dat de rijbaan richting Amsterdam op maandag 22 augustus 2016 niet op tijd en niet volledig beschikbaar is.

De sloopwerkzaamheden van de oude spoorbrug bij Muiderberg bleken veel lastiger dan voorzien. Dat is onder meer het gevolg van het staal dat in de brug was verwerkt. Rond 01.00 uur waren de sloopwerkzaamheden afgerond. Daarna moest de zandlaag op de A1 verwijderd worden. Dat zand lag daar om het wegdek te beschermen tegen vallende stukken beton. Ondanks deze zandlaag bleek de asfaltlaag ernstig beschadigd. Als gevolg daarvan duren de herstelwerkzaamheden tot maandag 22 augustus 2016 15.00 uur. De werkzaamheden zijn inmiddels al begonnen.

Foto Amstelveen
(Foto Rijkswaterstaat - 2016)

Luchtfoto van de werkzaamheden aan de rijksweg A1 met de spoorbrug ter hoogte van Muiderberg in augustus 2016


Verkeer richting Amsterdam: Voor verkeer richting Amsterdam zijn minder rijstroken beschikbaar. Verkeer uit de richting Amersfoort kan slechts van één rijstrook gebruik maken vanwege de schade aan de rijstroken vanuit Amersfoort. Voor verkeer uit de richting Almere zijn drie rijstroken beschikbaar (gebruikelijke aantal rijstroken). Van 10.00 uur tot 15.00 uur is er vanuit Almere één rijstrook beschikbaar. De herstelwerkzaamheden worden dan verder uitgevoerd.

Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging van meer dan 60 minuten. Ook op omleidingsroute via de A27, A12 en A2 zal daardoor veel vertraging ontstaan. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers zo mogelijk op een ander tijdstip te reizen of thuis te werken.

Verkeer richting Amersfoort. Weggebruikers richting Amersfoort rijden vanaf 05.00 uur over de nieuwe weg, de nieuwe brug over het  Amsterdam Rijnkanaal en het aquaduct. Dit verkeer ondervindt geen hinder als gevolg van de herstelwerkzaamheden. Kijk op Online Bezoekerscentrum of volg ons op Twitter @RWS_SAA voor de laatste stand van zaken.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.