Bijgewerkt: 25 september 2022

Werkzaamheden in de omgeving van de Burgemeester A. Colijnweg

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijkswaterstaat
12-08-2022

Vanaf medio augustus tot medio november 2022 voert VeenIX werkzaamheden uit op en in de omgeving van de Burgemeester A. Colijnweg. Deze werkzaamheden leveren verkeers- en geluidhinder op. 

De werkzaamheden bestaan uit het tijdelijk verbreden van de bruggen in de A9 over de Sierkade en Bleekerskade en het plaatsen van damwanden. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden om straks de tijdelijke rijstroken aan de zuidkant van de A9 (bypass) aan te kunnen leggen.

Burgemeester A. Colijnweg. Vanaf 15 augustus tot medio november 2022 is er regelmatig een rijstrook op de Burgemeester A. Colijnweg afgesloten. Het verkeer wordt door een verkeersregelaar om en om over de weg geleid. Deze om- en om regeling wordt alleen buiten de spits ingezet. De verkeershinder is hierdoor naar verwachting beperkt. De eerste twee weken van september zal het verkeer op doordeweekse dagen enkele keren worden stopgezet voor het inhijsen van damwanden en sloopwerkzaamheden. De stops duren circa 10 minuten en worden begeleid door een verkeersregelaar.Bleekerskade. De onderdoorgang Bleekerskade is afgesloten van:

-vrijdag 26 augustus 2022 20.00 uur tot en met vrijdag 9 september 17.00 uur

-maandag 26 september 2022 tot en met vrijdag 30 september 17.00 uur

Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Amsterdamseweg, Katerstraat en de Landscheidingsvaart. Ook de parkeerplaats aan de noordzijde van de A9 ter hoogte van de Bleekerskade is deze periode  dicht.

Sierkade. De onderdoorgang bij de Sierkade (inclusief het ruiterpad) is afgesloten van:

-maandag 12 september 2022 7.00 uur tot en met vrijdag 23 september 17.00 uur

-maandag 3 oktober 2022 7.00 uur tot en met vrijdag 7 oktober 17.00 uur

 Fietsers, voetgangers en ruiters worden omgeleid via de Nieuwe Meerlaan.Stremming Sierwater en Kromsloot. In de maand september is het Sierwater en de Kromsloot gestremd. Pleziervaart kan gebruik maken van de Spaanse Vaart (Nieuwe Meerlaan).

Geluidhinder. Het plaatsen en verwijderen van damwanden en het slopen van een deel van de brug van de Burg. A. Colijnweg over de Sierkade en de Kromsloot, leveren naar verwachting soms forse geluidhinder op. Direct omwonenden en andere belanghebbenden in de omgeving, ontvangen hierover een brief met meer informatie. Ook is de verkeer- en geluidhinder te vinden op de actuele hinderkaart.

Aanleg bypass. De tijdelijke rijstroken aan de zuidkant van de A9 worden aangelegd zodat het verkeer naar het zuiden verplaatst kan worden. De noordelijke rijbaan komt dan vrij om de noordelijke bak van de verdiepte ligging te bouwen. Naar verwachting wordt de bypass in het voorjaar van 2023 in gebruik genomen. Meer informatie over de bypass. Bekijk ook de kaarten van de locaties met stremmingen hierAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.