Bijgewerkt: 24 februari 2024

Werkloosheid in mei naar 659 duizend personen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
20-06-2013

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in mei 2013 toe met 9 duizend en kwam uit op 659 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt, dat het aantal WW-uitkeringen in mei met 2 duizend afnam tot 378 duizend.

De werkloosheid is in mei gestegen tot 8,3 procent. Er waren 9 duizend werklozen meer dan in april. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 15 duizend werklozen per maand bij. De sterke toename van de werkloosheid eind 2012 en begin 2013 is hiermee wat afgevlakt.

Werklozen Amstelveen
(Bron CBS - 2013)

Werkloze beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd) en WW-uitkeringen tussen 2003-2013


Jeugdwerkloosheid laatste maanden nauwelijks gestegen

Over de afgelopen drie maanden gezien nam de werkloosheid onder jongeren vrijwel niet meer toe. In deze periode groeide vooral de werkloosheid onder 25- tot 65-jarigen. Het aantal werklozen van 25 tot 45 jaar steeg gemiddeld met 7 duizend per maand, het aantal werkloze 45-plussers maandelijks met 8 duizend.

In mei kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,6 procent van de beroepsbevolking; in april was dat 6,5 procent. Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in mei met 0,5 procent tot 378 duizend. Het aantal aan jongeren tot 25 jaar verstrekte uitkeringen nam in mei met 7 procent af.

Aan 55-plussers werden net zoals in april juist meer uitkeringen verstrekt. Net als in voorgaande maanden deed de daling zich vooral voor bij seizoensgevoelige sectoren als landbouw en bouwnijverheid. In mei 2013 werden 44 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en er werden 46 duizend uitkeringen beëindigd, waarvan bijna de helft vanwege werkhervatting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.