Bijgewerkt: 25 juni 2024

Werkloosheid in Nederland naar ruim 8 procent gestegen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
18-04-2013

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2013 toe met 30 duizend en kwam uit op 643 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt, dat het aantal WW-uitkeringen in maart met 3 duizend toenam tot 380 duizend.

klimmen Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

In het eerste kwartaal van 2013 kwamen er gemiddeld 24 duizend werklozen per maand bij. De stijging in de afgelopen drie maanden was het sterkst bij 25- tot 45-jarigen


Werkloosheid opnieuw flink gestegen

De werkloosheid is in maart verder opgelopen en kwam uit op 8,1 procent. Drie maanden geleden was nog 7,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. In het eerste kwartaal van 2013 kwamen er gemiddeld 24 duizend werklozen per maand bij.

De stijging in de afgelopen drie maanden was het sterkst bij 25- tot 45-jarigen. In die leeftijdsgroep kwamen er per maand gemiddeld 11 duizend werklozen bij. De werkloosheid onder 45-plussers nam per maand met 8 duizend toe, bij jongeren tot 25 jaar met 4 duizend.

In maart kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,4 procent van de beroepsbevolking; in februari was dat 6,2 procent. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in maart 2013 met 0,8 procent. Onder 45-plussers was de toename bovengemiddeld terwijl onder jongeren tot 25 jaar het aantal uitkeringen licht daalde.

Handel en gezondheidszorg

Vooral in de sectoren handel en gezondheidszorg en welzijn was sprake van een stijging van het aantal lopende WW-uitkeringen. In seizoengevoelige sectoren, zoals landbouw, bouw en horeca nam het aantal uitkeringen echter af.

In maart werden er 48 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 45 duizend beëindigd. Er werden 22 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, 20 procent meer dan in februari. Het aantal uitkeringen, dat werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur is zowel t.o.v. een maand geleden als t.o.v. een jaar geleden toegenomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.