Bijgewerkt: 8 december 2023

Welzijnsstichting Cardanus is teleurgesteld

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Weekblad
18-08-2010

Welzijnsstichting Cardanus is teleurgesteld, dat het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders de verantwoordelijkheid over het jongerenwerk wil overnemen van de stichting. „We waren net met het vorige college op dreef met vernieuwing van het jongerenwerk," aldus Cardanus-directeur Johan Zoutberg.

Het nieuwe college wil de opzet van het jongerenwerk echter drastisch wijzigingen en de rol die de jongerencentra daarin spelen beperken. De invulling van het jongerenwerk door Cardanus stond al langere tijd ter discussie. Wat wethouder Herbert Raat (Jeugd) betreft, moeten jongerenwerkers een bijdrage leveren aan het tegengaan van overlast en zich specifiek richten op overlastgevende jongeren.

Zoutberg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Johan Zoutberg, directeur van de Stichting Cardanus


Volgens Zoutberg is jongerenwerk echter „niet een voorziening die gericht is op handhaving van de orde". Hij wijst ook op het belang van preventief jeugdbeleid: het voorkomen, dat ook jongeren die soms minder zichtbaar zijn, ontsporen. Dit valt onder wethouder Jacqueline Koops, die in oktober met haar jeugdwelzijnsbeleid komt.

Uit de brief van wethouder Raat aan de raadscommissie Burgers en Samenleving maakt Zoutberg op dat Raat hier een taak ziet voor verenigingen, die met jongeren werken. „Maar een voetbalclub houdt zich niet bezig met een jongere, die het thuis niet zo lekker heeft, die wil gewoon voetballen.

Ik maak me dan ook zorgen, of er een goed pakket voor de jongeren komt." De jongerenwerkers zelf hebben volgens Zoutberg zeer ongerust gereageerd. „Ze hebben anderhalf jaar lang hun best gedaan om het jongerenwerk te moderniseren."

Jongerenwerk in wachtkamer

„Die jongerenwerkers komen nu in een soort wachtkamer terecht, omdat de overname pas plaats kan vinden in 2012," aldus Zoutberg. Dit vanwege lopende afspraken tussen de gemeente en Cardanus. „Dat terwijl het jongerenwerk nu juist specifiek iets is, waar swing en beweging in moet zitten."

De voorstellen van het nieuwe college leveren de gemeente ook besparingen op. Volgens Zoutberg heeft Cardanus eerder al bereidheid getoond om loyaal aan bezuinigingen mee te werken. „We hadden zelf al voorstellen voor bezuinigingen gedaan, inclusief het sluiten van jongerencentrum De Bajes." De sluiting van dit jongerencentrum in het Oude Dorp wordt nu ook voorgesteld door het college.

Zoutberg meldt op de website van Cardanus, dat hij ervan uit gaat, dat de goede relatie met de gemeente blijft voortbestaan ondanks de ontwikkelingen rond het jongerenwerk. 'In mijn regelmatige contacten met zowel wethouder Raat, als wethouder Koops heb ik benadrukt gekregen, dat zij Cardanus beschouwen als een betrouwbare partner bij het realiseren van welzijnswerk in de gemeente Amstelveen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.