Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Weer pleidooi voor golfbaan

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Weekblad
21-05-2008

Loogman Vastgoed blijft proberen de gemeente ertoe te bewegen alles in het werk te stellen om alsnog een golfbaan mogelijk te maken in de Bovenkerkerpolder. In een brief aan B en W geeft Loogmans advocaat R. Ridder aan dit planologisch nog steeds kan.

De plannen waaraan Loogman jarenlang werkte, strandden in december 2007 in Provinciale Staten, die de golfbaan niet wilden opnemen in het streekplan Noord-Holland Zuid. Loogman is teleurgesteld dat de gemeente vervolgens niet in samenspraak met hem op zoek ging naar alternatieven, want die zijn er volgens Loogman wel degelijk.

Loogman Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Ger Loogman


Volgens hem staat het bestaande bestemmingsplan een golfbaan nog altijd toe, zij het met een aantal beperkingen. Zo is het bijvoorbeeld zonder ontheffing niet toegestaan nieuwe bebouwing neer te zetten. Maar volgens Loogman is het wél toegestaan bestaande gebouwen te gebruiken als clubhuis of stalling van materieel. Loogman verklaart met eigenaren van bestaande gebouwen overeenstemming hierover te hebben.

Het bestemmingsplan kent verder geen ruimte toe aan verkeer. Maar wel mogen er bijvoorbeeld sportterreinen of een zwembad komen en die moeten dan natuurlijk wel ontsloten worden. Daaruit leidt Loogman af dat parkeerruimte voor zijn golfbaan is toegestaan.

B en W hebben de gemeenteraad laten weten dat de mogelijkheden binnen het bestaande planologische regime aan deskundigen zijn voorgelegd. Dat heeft geleid tot uiteenlopende visies. B. en W. hebben nu een gerenommeerd specialist, prof. mr N. S. J. Koeman, gevraagd om zijn opinie. Die wordt binnen enkele weken verwacht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.